21 Ocak 2020 Salı
MENÜ
SON YAZILAR
KAYNAK ESERLER
KAYNAK ESERLER

KAYNAK ESERLER

KAYNAK ESERLER

***Akın, Ali

KUR’AN-I KERİM VE AÇIKLAMALI MEALİ (Ege Reklam-2014)

***Akyüz, Vecdi

ZEKÂT (İz Yayıncılık-2006)

***Atay, Hüseyin

KUR’AN-Türkçe Çeviri (Atay ve Atay Ltd. Şti.-2015)

***Ateş, Süleyman

KUR’ÂN ANSİKLOPEDİSİ (Kuba-1997)

KUR’ÂN-I KERİM VE YÜCE MEÂLİ-(Yeni Ufuklar Neşriyat-)

YÜCE KUR’ÂNIN ÇAĞDAŞ TEFSİRİ-12 CİLT (Yeni Ufuklar Neşriyat-)

GÖNÜL NURLARI (Yeni Ufuklar Neşriyat-2008)

KUR’ÂNA GÖRE HZ. MUHAMMED’İN HAYATI (Yeni Ufuklar Neşriyat-2008)

***Aykan, Recep

KELİME VE KONULARINA GÖRE ALFABETİK KUR’AN FİHRİSTİ (Pınar Yayınları-2012)

***Balcı, İsrafil

Hz. Peygamber’in Savaşlarında İLAHİ YARDIM (Ankara Okulu-2015)

İSRÂ VE Mİ’RÂC Gerçeği (Ankara Okulu-2016)

Peygamberlik Öncesi Hz. MUHAMMED (Ankara Okulu-2015)

***Bayındır, Abdülaziz

BAKARA SÛRESİ (Süleymaniye Vakfı Yayınları-2016)

CUMA NAMAZI (Süleymaniye Vakfı Yayınları-2016)

FITRAT KİTABI KUR’AN-I KERİM MEALİ 30.cüz (Süleymaniye Vakfı Yayınları-2013)  

KUR'AN IŞIĞINDA DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR (Süleymaniye Vakfı Yayınları-2014)

TİCARET VE FAİZ (Süleymaniye Vakfı Yayınları-2007)

***Bayraklı, Bayraktar

İNSANLIĞIN VEBASI ŞİRK (Düşün Yayıncılık-2015) 

İSLÂM’DA EĞİTİM (Bayraklı Yayınları-2009)

KUR’ÂN AHLÂKI Bayraklı Yayınları-2011)

KUR’ÂN’DA DEĞİŞİM-GELİŞİM-KALİTE KAVRAMLARI (Bayraklı Yayınları-2007)

KUR’AN’A GÖRE İDEAL TOPLUM (Bayraklı Yayınları-2012)

KUR’AN’A GÖRE MÜSLÜMAN ŞAHSİYETİ (Bayraklı Yayınları-2012)

KUR’AN’DA İÇSEL-SOSYAL-MADDÎ ÇEVRE KAVRAMLARI (Bayraklı Yayınları-2009)

KUR'AN'SIZ MÜSLÜMANLIK (Bayraklı Yayınları-2013)

KUR’ANDA HZ. PEYGAMBER (Bayraklı Yayınları-2013)

YENİ BİR ANLAYIŞIN IŞIĞINDA-KUR’AN MEÂLİ (Bayraklı Yayınları-2007)

YENİ BİR ANLAYIŞIN IŞIĞINDA-KUR’AN TEFSİRİ 21 CİLT (Bayraklı Yayınları-2007)

***Bilmen, Ömer Nasuhi

KUR'ÂN-I KERİM'İN TÜRKÇE MEÂLİ ÂLİSİ VE TEFSİRİ 8 CİLT (İpek-2016)

***Buhâri, İmam

SAHÎH-İ BUHÂRİ 6 CİLT (Polen 2009)

SAHÎH-Î BUHÂRÎ-İslamın İlk Yılları (İşaret)

***Bulaç, Ali

KUR’AN-I KERİM VE TÜRKÇE ANLAMI (Çıra Basın Yayın Ltd.Şti.-2013)

***Çakan, İsmail

SIRÂT- MÜSTAKÎM VE YOLCULARI (İFAV-2012)

***Çakan, İsmail L.-Solmaz, N. Mehmed

KUR’ÂN-I KERÎM’E GÖRE PEYGAMBERLER VE TEVHİD MÜCADELESİ (Ensar-2012)

***Çelikkaya, Hasan

ÂYETLERİN İNİŞ SEBEPLERİ VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (AÜİF-2013)

***Davudoğlu, Ahmed

KUR’AN-I KERİM ve İZAHLI MEALİ (Çelik Yayınevi-?)

***Demircan, Ali Rıza

KUR'ÂN VE SÜNNET IŞIĞINDA CÂRİYELER ve Sömürülen Cinsellikleri (Ensar-2010)

***Demirci, Muhsin

KUR’ÂN VE YORUM (İFAV-2014)

KUR’ÂN TEFSİRİNDE FARKLI YORUMLAR I-II-III (TESPİTLER-DEĞERLENDİRMELER) (İfav-2017)

***(DİBY) Karaman, Hayrettin-Çağrıcı, Mustafa-Dönmez, İbrahim Kâfi-Gümüş, Sadrettin 

KUR’AN YOLU MEÂLİ (Diyanet İşleri Baş. Yayınları-İstanbul 2016)

KUR’AN YOLU-TÜRKÇE MEÂL VE TEFSİR 5 CİLT (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları-2012)

***DİBY-DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI 

KUR’AN’DAN ÖĞÜTLER 1,2 (DİB Yayınları-2011)

***Dorman, Emre

KUR’AN-I KERİMDEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR (İstanbul Yayınevi-2015)

***Döndüren, Hamdi

EVRENSEL ÇAĞRI KUR’AN-I KERİM -YÜCE MEAL VE TEFSİRİ (Çelik Yayınevi-2006)

***Eliaçık, R. İhsan

YAŞAYAN KUR’AN NÜZUL SIRASINA GÖRE TÜRKÇE MEAL-TEFSİR (İnşa Yayınları2015)

***Elik, Hasan-Coşkun, Muhammed

TEVHİD MESAJI-ÖZLÜ KUR’AN TEFSİRİ (Fikir Yayıncılık 2013)

İndirildiği dönemin ışığında KUR’AN TEFSİRİ-Tevhid Mesajı (İfav-2016)

***Ersoy, Mehmed Âkif

KUR’AN MEALİ-(Fatiha-Berâe (Tevbe) Sûreleri (Mahya Yayıncılık-2013) 

***Esed, Muhammed

KUR’AN MESAJI Meal-Tefsir (İşaret-2013)

MEKKE’YE GİDEN YOL (İnsan-2016)

***Gazali, Muhammed

KUR’AN’IN KONULU TEFSİRİ-(Düşün Yayıncılık 2013)

***Hamidullah, Muhammed

AZİZ KUR’AN-Çeviri ve Açıklama (Beyan-2000)

***Haylamaz, Reşit

HAZRETİ AİŞE (radiyallahu anhâ) (Yeni Şafak-2010)

***İslâmoğlu, Mustafa

ÂLEMLERİN RABBİ ALLAH (Düşün Yayıncılık-2012)

ÂYETLERİN IŞIĞINDA (Düşün Yayıncılık-2013)

BERCESTE ÂYETLER (Düşün Yaıncılık-2014)

99 ESMÂ DUA (Düşün Yayıncılık-2013)

FIKIH VE İBADET YAZILARI (Düşün Yayıncılık-2011)

HAC RİSALESİ (Düşün Yayıncılık-2013)

HAYATI İNŞA EDEN KUR’AN KAVRAMLARI (Düşün Yayıncılık-2015)

HAYAT KİTABI KUR’AN-KELİME MEALİ (Düşün Yayıncılık 2012)

HAYAT KİTABI KUR’AN-GEREKÇELİ MEAL TEFSİR (Düşün Yayıncılık-2012)

HAYAT KİTABI KUR’AN-GEREKÇELİ MEAL TEFSİR (Düşün Yayıncılık 2 cilt-2013)

HAYAT KİTABI KUR’AN–Kısa Sûreler-Gerekçeli Meal (Düşün Yayıncılık-2014)

HASAN el-BASRÎ’NİN KADER RİSALESİ VE ŞERHİ (Düşün Yayıncılık-2012)

HUTBELER (Düşün Yayıncılık-2014)

İMAN YAZILARI (Düşün Yayıncılık-2012)

İMAN-İnsanın Saadeti (Düşün Yayıncılık-2013)

İSLÂM NEDİR (Düşün Yayıncılık-2014)

KUR’AN’I ANLAMA YÖNTEMİ-Tefsir Usulü (Düşün Yayıncılık-2014)

KUR’AN PEYGAMBERİ Hz. MUHAMMED (Düşün Yayıncılık-2015)

KUR’AN SÛRELERİNİN KİMLİĞİ (Akabe Vakfı Yayınları-2014)

KUR’ANÎ HAYAT YAZILARI (Düşün Yayıncılık-2011)

PASİF İYİDEN AKTİF İYİYE (Düşün Yayıncılık-2013)

ÜÇ MUHAMMED–İKİ TASAVVUR BİR GERÇEK (Düşün Yayıncılık-2013)

YAHUDİLEŞME TEMAYÜLÜ İsrailoğullarından Ümmet-i Muhammed’e  (Düşün Yayıncılık-2013)

YARATILIŞ VE EVRİM (Düşün Yayıncılık-2015)

YÜREK FETHİ  (Düşün Yayıncılık-2013)

***Kahveci, Niyazi

KUR’AN-I KERİM TERCÜMESİ-İniş Sırası ve Sebepleri ile (Sinemis-2016)

***Kandemir, Mehmet Yaşar-Zavalsız, Halit-Şimşek, Ümit

AYET VE HADİSLERLE AÇIKLAMALI KUR'ÂN-I KERÎM MEÂLİ 2 CİLT (İFAV-2014) 

***Kısa, Mahmut

KISA AÇIKLAMALI KUR’AN-I KERİM MEALİ (Sebat Ofset Matbaacılık-2012)

***Koçyiğit, Talât

KUR’AN-I KERİM MEÂLİ-(Hüner Yayınevi 2012)

***Köksal, M. Asım

PEYGAMBERLER TARİHİ (TDVY-2012)

***KÜTÜB-İ SİTTE 

HADİS ANSİKLOPEDİSİ KÜTÜB-İ SİTTE 18 Cilt Tercüme ve Şerhi-İbrahim Canan (Akçağ-2012)

***Mülayim, Aydın

KUR’AN’DA DİN ADAMLARI (Süleymaniye Vakfı Yayınları-2016)

***Namlı, Tuncer

KUR’AN AYDINLIĞI KRONOLOJİK KUR’AN MEALİ (Fecr-2015)

***Okuyan, Mehmet

KISA SURELERİN TEFSİRİ (Düşün Yayıncılık 1,2,3,4-2014)

KUR’AN’A GÖRE KABİR AZABI (Düşün Yayıncılık-2014)

KUR’ÂN-I KERİM’DEN MESAJLAR (Fâtiha,Yâsîn ve Rahmân Sûreleri-29.Cüz 1,2-30.Cüz I-II) (Kıraat Yayınları-2014)

KISSALAR NE SÖYLER-Yaratılış ve Hz. Âdem (Düşün Yayıncılık-2017)

YEDİ AŞAMADA AHİRET (Düşün Yayıncılık-2015)

***Orum, Fatih

KUR'AN'I ANLAMA USÛLÜ (Süleymaniye Vakfı Yayınları-2015)

ÂYETLERİN BAŞINA GELENLER (Süleymaniye Vakfı Yayınları-2017)

***Özdemir, Gazi

ALLAH’IN TEK DİNİ İSLAMA SON DAVET-KUR’AN (Şira Yayınları-2013)

***Özsoy, Ömer-Güler, İlhami

KONULARINA GÖRE KUR’AN -Sistematik Kur’an Fihristi (Fecr-2013)

***Öztürk, Mustafa

KUR’ANI KERİM MEALİ (Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri-2014)    

 Nüzul Sırasına Göre KUR’ANI KERİM MEALİ (Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri-2016)  

***Öztürk, Yaşar Nuri

KUR’AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEALİ (Yeni Boyut-2013)

***Sadak, Bekir

KUR’AN-I KERİM VE TÜRKÇE ANLATIMI (İFAV Yayınları-2011)

***Sarmış, İbrahim

KUR'AN'DA KADER -Takdirin Anlamı ve Sünnetullah (Düşün Yayıncılık-2014)

***Sırma, İhsan Süreyya

MÜSLÜMANLARIN TARİHİ 5 CİLT (Beyan-2014 )

***Süleymân, Mukâtil bin

MUHTASAR TEFSÎR-İ KEBÎR (İşaret-2015)

***Süleymaniye Vakfı Yayınları

KİTAP VE HİKMET DERGİSİ-(1-15 Sayılar)

KURAN'I KERİM MEALİ -TASLAK METİN (İnternette-2017)

***Sülün, Murat

KUR’ÂN-I KERİM ve TÜRKÇE ANLAMI (Çağrı Yayınları-2012)

KUR’ÂN NE DİYOR? BİZ NE ANLIYORUZ? (Ensar-2015)

***Şener, Abdülkadir-Sofuoğlu, M. Cemal-Yıldırım, Mustafa

YÜCE KUR’AN VE AÇIKLAMALI-YORUMLU MEALİ (TDVY-2014)

***Şenol, Yahya 

KUR'AN VE SÜNNET IŞIĞINDA HELAL GIDA (Süleymaniye Vakfı Yayınları- 2015)

RAMAZAN VE ORUÇ (Süleymaniye Vakfı Yayınları-2017)

***Şenol, Yahya-Alimoğlu, Enes

İNSANLIK TARİHİ BOYUNCA O NAMAZ (Süleymaniye Vakfı Yayınları- 2016)

***Şimşek, M. Sait 

HAYAT KAYNAĞI KUR’AN TEFSİRİ-5 CİLT (Beyan-2012)

***Taslaman, Caner- Doko, Enis

ALLAH FELSEFE VE BİLİM (İstanbul Yayınevi-2013)

KURAN VE BİLİMSEL ZİHNİN İNŞASI (İstanbul Yayınevi-2015)

***Toptaş, Mahmut

KUR’AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEALİ (Cantaş-2014)

***Turabi, Murtaza

KUR’AN MEALİ (Kevser Basın Yayın-2013)

***Türkmen, Sadık

İNİŞ SIRASINA GÖRE KUR’AN’IN TÜRKÇE ÇEVİRİSİ (Pasifik Ofset Ltd. Şti.-2010)

***(TDVY) Karaman, Hayrettin-Özek, Ali-Dönmez, İbrahim Kâfi-Çağrıcı, Mustafa -Gümüş, Sadrettin-Turgut, Ali 

KUR’ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLİ (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları-2016)

***Yaman, Ahmet

İSLÂM AİLE HUKUKU (İfav-2012)

***Yazıcı, Abdurrahman

İSLAM MİRAS HUKUKU ARAŞTIRMALARI (Süleymaniye Vakfı Yayınları-2015)

***Yazır, Elmalılı M. Hamdi

HAK DİNİ KUR’AN DİLİ (10 Cilt Tefsir-Azim 2014)

KUR’AN-I KERÎM-Bilgisayar Hatlı, Çok Kolay Okuyuşlu (Haktan Yayın Dağıtım)

***Yenibaş, Hasan

PEYGAMBERLER TARİHİ (Işık Yayınları-2011)

***Yıldırım, Suat

KUR’ÂN-I HAKÎM VE AÇIKLAMALI MEALİ(Çağlayan-2013)

***Yılmaz, Hakkı

KUR’AN’IN TÜRKÇE MEÂLİ-NÜZUL SIRASINA GÖRE NECM NECM (İşaret 2015)

***Yüksel, Edip

MESAJ-KUR’AN ÇEVİRİSİ (Ozan Yayıncılık -2016)

TÜRKÇE KUR’AN ÇEVİRİLERİNDEKİ HATALAR (Ozan Yayıncılık-2016)

NOT: Kaynaklar statik değil dinamik bir yapıdadır. Yeni tespit edeceğimiz ve/veya yeni çıkan eserleri ilave ederek okuyucuların istifadesine sunacağız. Böylece; kaynaklar sürekli olarak güncellenmiş olacaktır.

www.kuranyolcularınaselamlar.com

0 Yorum

Yorum Yazın

Email adresiniz paylaşılmayacaktır. *

*

Son
karakter.

*