21 Ocak 2020 Salı
MENÜ
SON YAZILAR
MEAL VE TEFSİRLER
MEAL VE TEFSİRLER

MEAL VE TEFSİRLER

 

 

 

 

MEAL VE TEFSİRLER

1)Akın, Ali 

   KUR’AN-I KERİM VE AÇIKLAMALI MEALİ (Ege Reklam-2014)

2)Atay, Hüseyin 

   KUR’AN-Türkçe Çeviri (Atay ve Atay Ltd. Şti.-2015)

3)Ateş, Süleyman 

   KUR’ÂN-I KERİM VE YÜCE MEÂLİ-(Yeni Ufuklar Neşriyat-)

   YÜCE KUR’ÂNIN ÇAĞDAŞ TEFSİRİ-12 CİLT (Yeni Ufuklar Neşriyat-)

4)Aykan, Recep 

   KELİME VE KONULARINA GÖRE ALFABETİK KUR’AN FİHRİSTİ (Pınar Yayınları-2012)

5)Bayındır, Abdülaziz 

   BAKARA SÛRESİ (Süleymaniye Vakfı Yayınları-2016)

   FITRAT KİTABI KUR’AN-I KERİM MEALİ 30.cüz (Süleymaniye Vakfı Yayınları-2013)  

6)Bayraklı, Bayraktar 

   YENİ BİR ANLAYIŞIN IŞIĞINDA-KUR’AN MEÂLİ (Bayraklı Yayınları-2007)

   YENİ BİR ANLAYIŞIN IŞIĞINDA-KUR’AN TEFSİRİ 21 CİLT (Bayraklı Yayınları-2007)

7)Bilmen, Ömer Nasuhi 

   KUR'ÂN-I KERİM'İN TÜRKÇE MEÂLİ ÂLİSİ VE TEFSİRİ 8 CİLT (İpek-2016)

8)Bulaç, Ali 

   KUR’AN-I KERİM VE TÜRKÇE ANLAMI (Çıra Basın Yayın Ltd.Şti.-2013)

9)Cihangir, Sonia 

   SONSUZ RAHMET KUR’AN-I KERİM MEALİ (A7 Kitap-2017)

10)Çelik, Ömer 

   HAKK’IN DAVETİ KUR’AN-I KERİM MEALİ VE TEFSİRİ (Erkam Yayınları-2017)

11)Davudoğlu, Ahmed 

   KUR’AN-I KERİM ve İZAHLI MEALİ (Çelik Yayınevi-)

12)Demir, Ömer 

   KUR’AN MEALİ SORU BANKASI (Gece Kitaplığı-2017)

13) (DİBY) Karaman, Hayrettin-Çağrıcı, Mustafa-Dönmez, İbr. Kâfi-Gümüş, Sadrettin 

   KUR’AN YOLU MEÂLİ (Diyanet İşleri Baş. Yayınları-İstanbul 2016)

   KUR’AN YOLU-TÜRKÇE MEÂL VE TEFSİR 5 CİLT (Diyanet İşleri Başk Yayınları-2012)

14)Döndüren, Hamdi (DöndürenH)

   EVRENSEL ÇAĞRI KUR’AN-I KERİM -YÜCE MEAL VE TEFSİRİ (Çelik Yayınevi-2006)

15)Duman M. Zeki

   BEYÂNU’L-HAK Kur’an-ı Kerimin Nüzul Sırasına Göre Tefsiri (Fecr-2 Cilt-2016)

16)Eliaçık, R. İhsan 

   YAŞAYAN KUR’AN NÜZUL SIRASINA GÖRE TÜRKÇE MEAL-TEFSİR (İnşa Yayın 2015)

17)Elik, Hasan-Coşkun, Muhammed 

   TEVHİD MESAJI-ÖZLÜ KUR’AN TEFSİRİ (Fikir Yayıncılık 2013)

    İndirildiği dönemin ışığında KUR’AN TEFSİRİ-Tevhid Mesajı (İfav-2016)

18)Ersoy, Mehmed Âkif 

   KUR’AN MEALİ-(Fatiha-Berâe (Tevbe) Sûreleri (Mahya Yayıncılık-2013) 

19)Esed, Muhammed 

   KUR’AN MESAJI Meal-Tefsir (İşaret-2013)

20)Feyizli, Hasan Tahsin 

   FEYÜ’L FURKÂN-TEFSİRLİ KUR’ÂN-KERİM MEALİ (Server Yayınları-2017)

21)Gazali, Muhammed 

   KUR’AN’IN KONULU TEFSİRİ-(Düşün Yayıncılık 2013)

22)Gülle, Sıtkı 

   KELİME ANLAMLI KUR’AN-I KERİM MEALİ-3 CİLT (Huzur Yayın Dağıtım-2004)

23)Gürer, Dilaver-Sofuoğlu, Hayrettin Hayrullah

    KUR'AN-I KERÎM VE TÜRKÇE TERCÜMESİ -( H YAYINLARI LTD. ŞTİ. -2017)

24)Hamidullah, Muhammed 

   AZİZ KUR’AN-Çeviri ve Açıklama (Beyan-2000)

25)Hayrat Neşriyat Meal Heyeti 

   KUR’AN-I KERİM VE KARŞILIKLI MUHTASAR MEALİ –(Hayrat Neşriyat-2013)

26)İbn Kesir, İsmail bin Ömer

    TEFSİR'ÜL KUR'AN'İL-AZİM  (Büyük Kur'an Tefsiri)10 Cilt-(Kahraman Yayınları 2018)

27)İslâmoğlu, Mustafa 

   HAYAT KİTABI KUR’AN-KELİME MEALİ (Düşün Yayıncılık 2012)

   HAYAT KİTABI KUR’AN-GEREKÇELİ MEAL TEFSİR (Düşün Yayıncılık-2012)

   HAYAT KİTABI KUR’AN-GEREKÇELİ MEAL TEFSİR 2 CİLT (Düşün Yayıncılık-2013)

   HAYAT KİTABI KUR’AN–Kısa Sûreler-Gerekçeli Meal (Düşün Yayıncılık-2014)

28)Kahveci, Niyazi 

   KUR’AN-I KERİM TERCÜMESİ-İniş Sırası ve Sebepleri ile (Sinemis-2016)

29)Kandemir, Mehmet Yaşar-Zavalsız, Halit-Şimşek, Ümit 

   AYET VE HADİSLERLE AÇIKLAMALI KUR'ÂN-I KERÎM MEÂLİ 2 CİLT (İFAV-2014)

30)Kazdal, İsmail 

   KUR’AN-I KERİM’İN TÜRKÇE MEALİ (Kur’an Okulu-2008)

31)Kısa, Mahmut 

   KISA AÇIKLAMALI KUR’AN-I KERİM MEALİ (Sebat Ofset Matbaacılık-2012)

32)Koçyiğit, Talât 

   KUR’AN-I KERİM MEÂLİ-(Hüner Yayınevi 2012)

   KUR’AN-I KERİM MEAL VE TEFSİRİ (TDVY-7 CİLT-2016)

33)Külünkoğlu, Cemal 

   KUR’AN-I KERİM VE AÇIKLAMALI MEALİ (Kıraat Yayınları-2017)

34)Mevdûdî, Ebu'l A'lâ

   TEFHÎMU'L KUR'ÂN -KUR'ÂN'IN ANLAMI VE TEFSİRİ-7 Cilt (İnsan Yayınları  2018)

35)Namlı, Tuncer 

   KUR’AN AYDINLIĞI KRONOLOJİK KUR’AN MEALİ (Fecr-2015)

36)Okuyan, Mehmet 

   KISA SURELERİN TEFSİRİ (Düşün Yayıncılık 1,2,3,4-2014)

   KUR’ÂN-I KERİM’DEN MESAJLAR (Fâtiha,Yâsîn ve Rahmân Sûreleri-29.Cüz 1,2-30.Cüz    I-II) (Kıraat Yayınları-2014)

37)Özdemir, Gazi 

   ALLAH’IN TEK DİNİ İSLAMA SON DAVET-KUR’AN (Şira Yayınları-2013)

38)Özsoy, Ömer-Güler, İlhami 

   KONULARINA GÖRE KUR’AN-Sistematik Kur’an Fihristi (Fecr-Ankara 2013)

39)Öztürk, Abdülvehhab 

   SATIR ARASI KELİME KELİME KUR’AN-I KERİM MEALİ-2 CİLT (Kahraman Yayın 2014)

40)Öztürk, Mustafa 

   KUR’ANI KERİM MEALİ (Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri-Ankara Okulu-2014)    

   Nüzul Sırasına Göre KUR’ANI KERİM MEALİ (Anlam ve Yorum Merk.Çv.Ank.Okulu-    2016)  

41)Öztürk, Yaşar Nuri 

   KUR’AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEALİ (Yeni Boyut-2013)

42)Sadak, Bekir 

   KUR’AN-I KERİM VE TÜRKÇE ANLATIMI (İFAV Yayınları-2011)

43)Süleymân, Mukâtil bin 

   MUHTASAR TEFSÎR-İ KEBÎR (İşaret-2015)

44)Süleymaniye Vakfı Yayınları 

   KURAN'I KERİM MEALİ -TASLAK METİN (İnternette-2017)

45)Sülün, Murat 

   KUR’ÂN-I KERİM ve TÜRKÇE ANLAMI (Çağrı Yayınları-2012)

46)Şener, Abdülkadir-Sofuoğlu, M. Cemal-Yıldırım, Mustafa  

   YÜCE KUR’AN VE AÇIKLAMALI-YORUMLU MEALİ (TDVY-2014)

47)Şimşek, M. Sait 

   HAYAT KAYNAĞI KUR’AN TEFSİRİ-5 CİLT (Beyan-2012)

48)Tekin, Ahmet 

   TEFSİRÎ MEAL Kur’an’ın Anlaşılmasına Doğru –(Kelam Yayınları-2016)

49)Topaloğlu, Yavuzhan 

   KONULARINA GÖRE KUR’AN-I KERİM FİHRİSTİ (Gelenek Yayıncılık-2017)

50)Toptaş, Mahmut 

   KUR’AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEALİ (Cantaş-2014)

51) (TDVY) Karaman, Hayrettin-Özek, Ali-Dönmez, İbr. Kâfi-Çağrıcı, Mustafa -Gümüş, Sadrettin-Turgut, Ali 

   KUR’ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLİ (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları-2016)

52)Türkmen, Sadık

    İNİŞ SIRASINA GÖRE KUR'AN'IN TÜRKÇE ÇEVİRİSİ (Pasifik Ofset-2010)

53)Yazır, Elmalılı M. Hamdi 

   HAK DİNİ KUR’AN DİLİ (10 Cilt Tefsir-Azim 2014)

   KUR’AN-I KERÎM-Bilgisayar Hatlı, Çok Kolay Okuyuşlu (Haktan Yayın Dağıtım)

54)Yıldırım, Suat 

   KUR’ÂN-I HAKÎM VE AÇIKLAMALI MEALİ(Çağlayan-2013)

55)Yıldız, Mustafa

     SON MESAJ- kUR'AN-I kERİM VE GEREKÇELİ TÜRKÇE MEALİ (Çıra-2013)

56)Yılmaz, Hakkı 

   KUR’AN’IN TÜRKÇE MEÂLİ-NÜZUL SIRASINA GÖRE NECM NECM (İşaret 2015)

   Nüzul Sırasına Göre TEBYÎNÜ'L-KURAN/İŞTE KUR'AN 8CİLT (İşaret Yayınları 2015)

57)Yılmaz, Mesut 

   KURAN’A SOR (Destek Yayınları-2017)

58)Yüksel, Edip 

   MESAJ-KUR’AN ÇEVİRİSİ (Ozan Yayıncılık -2016)

(NOT:58 adetten 6 adedi yabancı müelliflere aittir: 19)Esed, Muhammed, 21)Gazali, Muhammed, 24)Hamidullah, Muhammed, 26)İbni Kesir,

34)Mevdûdi, 43)Süleyman, Mukatil bin)

(NOT: Kaynaklar statik değil dinamik bir yapıdadır. Yeni tespit edeceğimiz ve/veya yeni çıkan eserleri ilave ederek okuyucuların istifadesine sunacağız. Böylece; kaynaklar sürekli olarak güncellenmiş olacaktır.)

 

0 Yorum

Yorum Yazın

Email adresiniz paylaşılmayacaktır. *

*

Son
karakter.

*