29 Mayıs 2024 Çarşamba
MENÜ
SON YAZILAR

ŞU'ARÂ SÛRESİ

26/51 ŞU’ARÂ SÛRESİ 

(Sûre, şairler anlamına gelen adını 224ncü âyetindeki şuarâ kelimesinden almiştır. Mekke döneminde nazil olmuştur. Mushaf’ta 26ncı ve inişte 51nci sıradadır. Ve 227 âyettir. Bu sûrenin çok büyük bir kısmında Rasûllerin/Peygamberin kıssaları anlatılmaktadır: Şöyle ki:10-68 Musa a.s.*69-104 İbrahim a.s.*105-122 Nûh a.s.*            123-140 Hûd a.s.* 141-159 Sâlih a.s.*160-175 Lût a.s.*176-191 Şuayb a.s.  Yani 227 âyetlik sûrenin 182 âyeti kıssalardır. Bakara sûresinin 286 âyetinden sonra, 227 âyetiyle Kur’an’da en çok âyeti olan ikinci sûredir.)

E’ûzu bi’llâhi min’eş-şeytâni’r-racîm/kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim/Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1.Tâ! Sîn! Mîm!

2.Bunlar apaçık olan Kitabın/Kur’an’ın âyetleridir.                                  

3.Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendini helâk edeceksin. (Bak.15.97*16.127*18.6*26.3-4*35.8)

4.Eğer dileseydik, onlara gökten öyle bir âyet/mucize indirirdik ki, hemen ona boyun eğmek zorunda kalırlardı. (Bak. 6.149*26.4)

5.Rahman’dan onlara yeni bir öğüt gelince hemen ondan yüz çeviriyorlar. (Bak. 6.4-5*26.5-6)

6.Nitekim bunu da yalanladılar ama, alay ettikleri şeyin haberlerini yakında görecekler.

7.Onlar yeryüzüne bakmazlar mı? Orada her çeşitten nice güzel bitkiler yetişdirdik. (Bak. 13.3*26.7)

8.Elbet bunda âyetler/dersler vardır ama onların çoğu iman etmezler. (Bak. 2.101*26.8,67,103,121,139,158,174,190)

9.Ve şüphesiz ki Rabbin Azîz’dir/güçlüdür, Rahıym’dir/merhametlidir. (Bak. 26,9,68,104,122,140,159*30.5*32.6*36.5*44.42)

10.Ve bir zamanlar Rabbin Mûsa’ya şu zalim kavme git! diye seslendi.

11.Firavun’un kavmine git, takvâlı olmayacaklar mı?

12.Dedi ki: Ey Rabbim! Beni yalanlamalarından korkuyorum! (Bak. 26.12*28.34)

13.Ve göğsüm daralır ve dilim dönmez. Harun’u (da) Rasûl yap! (Bak. 19.53*20.25-36*25.35*26.13*28.33-35)

14.Ve benim aleyhime olan bir suçlama var, beni öldürmelerinden çekiniyorum. (Bak. 20.25-35,40*26.14*28.15-16,33)

15.(Allah): Hayır! İkiniz âyetlerimizle gidin. Biz sizinle birlikteyiz ve olanlardan haberdarız! (Bak. 20.41-46*26.15)

16.Firavun’a gidip deyin ki: Biz âlemlerin Rabbi’nin Rasûlüyüz!

17.İsrailoğulları’nı bizimle gönder! (Bak. 20.47*26.17)

18.(Firavun) Dedi ki: Biz seni çocukken himaye edip büyütmedik mi? Seni yıllarca yanımızda yaşatmadık mı?

19.Ve sen yapacağını yaptın ve sen nankör birisin. (Bak.26.19*28.15-22)

20.Dedi ki: Onu ben yanlışlıkla/hataen yaptım.

21.Sizden korktuğum için de yanınızdan kaçtım. Rabbim bana hikmeti verdi ve beni Rasûl yaptı.

22.Ve iyilik diye başıma kaktığın o şey, İsrailoğullarını köle yapmanın bir sonucudur.

23.Firavun dedi ki: Alemlerin Rabbi de nedir? (Bak. 20.49-50*26.23*28.38*79.23-26)

24.Dedi ki: Eğer gerçeğe boyun eğeceksen O, göklerin, yerin ve bunların arasındaki her şeyin Rabbidir! (Bak. 20.49-50*26.24*37.4-5*44.7-8)

25.(Firavun yanındakilere) Dedi ki: Ne dediğini duydunuz mu?

26.(Mûsa) Dedi ki: O sizin de Rabbinizdir, sizden önceki atalarınızın da Rabbidir! (Bak. 26.26*37.126*44.8)

27.(Firavun) Dedi ki: Size Rasûl olarak gönderildiğini iddia eden kişi bir deli, bir kaçık. (Bak. 26.27*44.7-8)

28.(Mûsa) Dedi ki: O, doğunun, batının ve bu ikisi arasında kalan her şeyin Rabbidir. Eğer aklınızı kullanırsanız (bunu kavrayabilirsiniz).

29.(Firavun) dedi ki: Benden başka birini ilâh edinirsen seni zindanda çürütürüm. (Bak.26.29*28.38-40*79.24-25)

30.(Mûsa) Dedi ki: Gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koyan bir belge getirmiş olsam bile mi? (Bak. 7.103-138*20.56-79*26.30)

31.(Firavun) Dedi ki: Eğer doğru söylüyorsan o dediğini ortaya çıkar!

32.(Mûsa): Hemen değneğini (asasını) yere bıraktı, o her haliyle bir yılan oluverdi. (Bak. 7.107-125*17.101-103*20.20-36*26.32-33*27.10-14*28.31-40)

33.Ve elini koynundan çıkardı, bakanların (gözünü kamaştıracak) kadar beyaz!

34.(Firavun) İleri gelenlerine dedi ki: Doğrusu bu çok bilgili bir büyücü! (Bak.7.107-126*20.62-79*26.34*40.23-25)

35.Büyüsüyle sizi ülkenizden çıkarıp-atmak istiyor, siz buna karşı ne tavsiye edersiniz? (Bak. 7.109-122*20.63-73*26.35)

36.Dediler ki: Onu ve kardeşini alıkoy, bu sırada bütün kentlere haberci gönder.

37.Bütün bilgin sihirbazları toplayıp sana getirsinler. (Bak. 7.112*26.37)

38.Böylece, belli bir günün belli bir saatinde sihirbazlar bir araya geldiler. (Bak. 20.59*26.38)

39.Halka şöyle denildi: Haydi, siz de toplanın!

40.(Halk): Eğer galip sihirbazlar gelirlerse biz de belki sihirbazlara uyarız!

41.Sihirbazlar geldiklerinde Firavun’a: Biz galip gelirsek, ödülü hak ederiz değil mi? dediler. (Bak.7.113*26.41)

42.(Firavun): Elbette! Üstelik benim gözde yöneticilerim arasında yer alacaksınız! dedi. (Bak.7.114*26.42)

43.Mûsa dedi ki: Ne atacaksanız (haydi) atın! (Bak. 7.115-116*10.80*20.65-66*26.43)

44.Bunun üzerine onlar iplerini ve asâlarını yere attılar ve dediler ki: Firavun sayesinde galip gelen biz olacağız!

45.Onların ardından Mûsa da asâsını atınca, onların yaptığı sihirbazlıkları yutuverdi. (Bak. 7.117-119*20.69*26.45)

46.Bunun üzerine sihirbazlar hemen yere kapandılar. (Bak. 7.120-122*20.70*26.46-48)

47.Biz, alemlerin Rabbine iman ettik! dediler.

48.Mûsa’nın ve Harun’un Rabbine!

49.(Firavun) Dedi ki: Ben izin vermeden ona inandınız ha? Demek ki size sihirbazlığı öğreten üstadınız oymuş. İhanetiniz yüzünden ellerinizi ve ayaklarınızı keseceğim ve hepinizi asacağım! (Bak. 7.123-124*20.71*26.49)

50.(Sihirbazlar) Dedi ki: Ziyanı yok, nasıl olsa Rabbimize döneceğiz!  (Bak. 7.125-126*20.72-73*26.50-51)

51.Rabbimizin; (bu toplumda) mü’minlerin ilki olduğumuz için bizim  hatalarımızı bağışlayacağını ümit ederiz!

52.Ve Mûsa’ya vahyettik: Kullarımı geceleyin yola çıkar, şüphesiz siz  takip edileceksiniz! (Bak. 20.77-78*26.52,60-68*44.23-24)

53.Firavun şehirlere asker toplayıcıları gönderdi.

54.Şüphesiz ki bunlar sayıca az ve önemsiz bir topluluktur!

55.Ve onlar bize karşı öfkeyle dolular.

56.Ve biz donanımlı/hazırlıklı bir toplumuz.

57.Onları (Firavun ve kavmini); bahçelerinden ve pınarlarından çıkardık.

58.Ve hazinelerinden ve önemli makamlarından çıkarıp/attık. (Bak.26.58*44.25-28)

59.Böylece oralara (Firavun’un mülküne) İsrailoğulları’nı mirasçı kıldık. (Bak. 7.133-137*26.59*28.3-6*44.28-29)

60.(Firavun ve askerleri) güneş doğarken onların (İsrailoğulları’nın) peşine düştüler.

(Bak. 2.49-50*7.138*10.90-91*11.97-99*20.77-79*26.52,60-67*28.40*43.55-56*44.23-24*51.40)

61.İki topluluk birbirlerini görünce Musa’nın arkadaşları dediler ki: Şüphesiz ki yakalandık!.

62.(Mûsa) Dedi ki: Hayır! Şüphesiz ki Rabbim benimledir, bana yol gösterecektir! (Bak. 9.40*26.61-62)

63.Musa’ya vahyettik: Asanla denize vur! Deniz hemen yarıldı, her dalga koskoca bir dağ gibi oluverdi. (Bak 20.77*26.63)

64.Ötekileri (Firavun ve askerlerini) de oraya yaklaştırdık.

65.Ve Mûsa ve beraberindekilerin hepsini kurtardık.

66.Sonra ötekileri (Firavun ve askerlerini) boğduk. (Bak. 7.84 Dip Notu H.S.)

67.Şüphesiz ki bunda bir âyet/bir ibret vardır ama onların çoğu iman etmedi. (Bak. 26.8,67)

68.Ve şüphesiz ki Rabbin Aziz’dir/güçlüdür, Rahıym’dir/merhametlidir.

69.Onlara İbrahim’in kıssasını da anlat. (Bak. 9.114*19.41-42*26.69*37.83-113)

70.Bir zaman babasına ve kavmine dedi ki: Siz nelere tapıyorsunuz? (Bak. 6.74-75*19.41-50*21.51-72*26.70-87*43.26-28)

71.Dediler ki: Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz!

72.Dedi ki: Yalvarıp-yakardığınız zaman onlar sizi duyuyorlar mı?

73.Veya size bir faydaları yahut zararları oluyor mu? (Bak.19.42*26.73)

74.Dediler ki: Hayır! Fakat biz atalarımızı böyle yaparken gördük! (Bak. 21.51-72*26.74*43.22-23)

75.Dedi ki: Nelere taptığınızı hiç düşündünüz mü?

76.Hem siz ve hem de sizden önceki atalarınız?

77.Muhakkak ki onlar (putlar) benim düşmanımdır. Benim için âlemlerin Rabbinden başka (ilâh) yoktur! (Bak. 21.51-72*26.77-87)

78.Beni yaratan ve bana yol gösteren O’dur.

79.Beni yediren ve içirendir.

80.Ve hasta düştüğümde şifa veren O’dur.

81.Beni öldürecek, sonra tekrar diriltecek olan da O’dur.

82.Hesap Günü/Mahşer Günü, hatamı bağışlayacağını umduğum da O’dur. (Bak. 1.4*26.82)

83.Ey Rabbim! Bana hikmeti bahşet ve beni sâlih kullarının arasına kat! (Bak. 21.74*26.83)

84.Gelecek nesiller içinde benim doğrulukla anılmamı nasip et! (Bak.16.120-122*19.49-50*26.84*29.27*37.101-113)

85.Ve beni naim cennetine varis eyle! (Bak. 7.43*26.85)

86.Babamı da bağışla, çünkü o yolunu şaşırmış biriydi. (Bak. 9.114*19.47*26.86*60.4)

87.Ve herkesin diriltileceği Gün beni mahcup etme!

88.O Gün/Mahşer Günü ne malın faydası olur ne de evladın. (Bak.18.46*26.88-102)

89.Ancak Allah’ın huzuruna selim/temiz bir kalple varanlar (kurtulacaktır). (Bak. 3.14*8.28*18.46*19.76*26.89*34.37*63.9*64.15)

90.Ve muttâkiler için cennet yakınlaştırılır. (Bak. 26.90*50.31*81.13)

91.Ve azgınlar (inkârcılar/müşrikler) için cehennem harlatılır/ şiddetlendirilir. (Bak. 26.91-102*50.30*79.36*102.6)

92.Ve onlara sorulacak: Taptıklarınız nerede? 

93.Allah’ın peşi sıra? Size yardım edebiliyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı?

94.Onlar/taptıklarınız ve azgınlar/onlara tapanlar (müşrikler) de hepsi oraya/cehenneme tıkılacaklardır. (Bak. 7.18*21.98*26.94)

95.İblis ve ordularının hepsi.

96.Ve onlar orada/cehennemde birbirleriyle tartışırken derler ki:

97.Vallahi biz apaçık bir sapıklık içindeymişiz.

98.Çünkü sizi (taptıklarımızı) âlemlerin Rabbiyle bir/denk tutuyorduk. (Bak 6.1,150*26.98*27.60)

99.Ve günâha batmış olan o kişiler bizi saptırdı. (Bak. 14.21-22*26.99*33.64-68)

100.Bizim için şefaat/aracılık edecek bir kimse de yok.

101.Candan bir dostumuz da yok!

102.Keşke bizim için geriye/dünyaya dönüş olsaydı ve biz de mü’minlerden olsaydık!

103.Elbet bu kıssada alınacak dersler var ama insanların çoğu iman etmezler. 

104.Muhakkak ki Rabbin Azîz’dir/güçlüdür, Rahıym’dir/merhametlidir.

105.Nûh’un kavmi gönderilen Rasûlleri yalanladı. (Bak. 7.59-64*10.71-73*11.25-48*23.23-30*26.105-122*29.14-15*37.75-82*54.9-17*71.1-28)

106.Bir gün kardeşleri Nûh onlara dedi ki: (Allah’a karşı) Takvâlı olmayacak mısınız? (Bak. 26.106,124,142,161,177)

107.Ben sizin için güvenilir bir Rasûlüm.

108.Allah’a karşı takvâlı olun ve bana itaat edin!

(Bu ifadenin Şuarâ sûresinde geçtiği âyetler şunlardır: 108-110-126-131-144-150-163-179)

109.Ve buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnızca âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.

(Bu ifadenin Şuarâ sûresinde geçtiği âyetler şunlardır: (109-127-145-164-180)

110.Allah’a karşı takvâlı olun ve bana itaat edin!

111.Dediler ki: Sana yoksullar/düşkünler tabi olmuşken, biz sana inanır mıyız (inanmayız)! (Bak. 11.27*26.111)

112.Dedi ki: Onların ne yaptıkları konusunda benim bir bilgim yoktur!

113.Onların hesabı sadece Rabbim’e aittir, keşke bunu anlasanız?

114.Ve ben, mü’minleri kovmaya memur/görevli değilim! (Bak. 6.52*11.29-30*26.114)

115.Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.

116.Dediler ki: Ey Nûh! Eğer bu işten vazgeçmezsen taşlananlardan olacaksın (seni taşlayarak kovacağız)!

117.Dedi ki: Rabbim! Doğrusu kavmim beni yalanladı!

118.Benim ve onların arasını iyice aç/bitir ve beni ve beraberimdeki mü’minleri kurtar!

119.Onu ve beraberindekileri bir gemiye doldurup kurtardık.

120.Sonra geride kalanları boğduk. (Bak. 7.84 Dip Notu H.S.)

121.Şüphesiz bunda/kıssada alınacak dersler vardır ama onların çoğu Allah’a şirk koşmadan iman etmezler. (Bak. 12.106*26.121)

122.Ve şüphesiz Rabbin, Azîz’dir/güçlüdür, Rahıym’dir/merhametlidir.

123.Ad kavmi de Rasûllerini yalanlamıştı. (Bak. 7.65-67*11.50-53*26.123)

124.Bir gün Hûd kardeşlerine dedi ki: Allah’a karşı takvâlı olmayacak mısınız?

125.Ben sizin için güvenilir bir Rasûlüm!

126.Allah’a karşı takvâlı olun ve bana itaat edin!

127.Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum, benim ücretim sadece âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.

128.Siz, her tepeye bir anıt (tapınak) dikerek boş işlerle övünüyor musunuz?

129.Ve temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar yapıyorsunuz?

130.Elinize fırsat geçtiğinde zorbalık yapıyorsunuz.

131.Allah’a karşı takvâlı davranın ve bana itaat edin!

132.Bildiğiniz her şeyi size verene (Allah’a) karşı takvâlı olun.

133.O size en’am/hayvanlar ve evlatlar verdi.

134.Ve bahçeler ve pınarlar (verdi).

135.Şüphesiz ki sizin için büyük bir günün (Mahşer Günü’nün) azabından korkuyorum. (Bak. 7.59*26.135*40.32)

136.Dediler ki: Sen bize öğüt versen de vermesen de fark etmez! (Bak. 2.6*11.53*26.136)

137.Bu öncekilerin uydurmalarından başka bir şey değildir.

138.Biz azaba uğratılacak değiliz.

139.Onu/Hûd’u yalanladılar, onları helâk ettik. Şüphesiz bunda bir âyet/ibret vardır, fakat onların çoğu iman etmez.

140.Ve şüphesiz Rabbin Azîz’dir/güçlüdür, Rahıym’dir/merhametlidir.

141.Semûd kavmi de Rasûllerini yalanlamıştı. (Bak. 7.73*26.141)

142.Bir gün kardeşleri Salih dedi ki: (Allah’a karşı) takvâlı olmayacak mısınız?

143.Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir Rasûlüm!

144.Allah’a karşı takvâlı olun ve bana itaat edin!

145.Buna karşılık sizden ücret istemiyorum, benim ücretim sadece âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir!

146.Siz burada güven içinde bırakılacak mısınız?  

147.Bahçelerde ve pınar başlarında?

148.Ekinlerin ve salkımlı hurmalıkların içinde?

149.Ve dağları oyup ferah evlerde? (Bak. 7.74*26.149)

150.Allah’a karşı takvâlı olun ve bana itaat edin!

151.Ve aşırılık edenlerin emrine uymayın! (Bak. 18.28*26.151*40.43*76.24)

152.Yeryüzünü ıslah etmek yerine fesat/bozgunculuk yapanlara. (Bak. 2.11,27,205*13.25*26.152*27.48)

153.Dediler ki: Muhakkak ki sen büyülenmiş birisin.

154.Sen bizim gibi bir beşerden/insandan başka bir şey değilsin. Eğer doğru söylüyorsan bize bir âyet/delil getir de görelim!

(Bak. 14.11*17.94-95*21.3*23.24,33-34,47*26.154,186*36.15*54.24-25*64.6)

155.Dedi ki: İşte bu dişi deve! Su içme hakkı belli bir gün onun, belli bir gün de sizindir!  (Bak.26.155-158*54.28-29*91.13-14)

156.Ve sakın ona ilişmeyin, kötülük yapmayın. Yoksa büyük bir günün/ Mahşer Günü’nün azabı sizi yakalar! (Bak. 7.73*11.64*26.156*54.29-31)

157.Onu hunharca kestiler, sonra pişman oldular. (Bak. 7.73-79*11.61-68*17.59*26.157)

158.O azap onları kıskıvrak yakaladı. Şüphesiz ki bunda bir âyet/ibret  vardır fakat onların çoğu iman etmezler.

(Bak. 7.73-79*11.61-68*17.59*26.158) (Bak. 7.84 Dip Notu)

159.Ve şüphesiz Rabbin Azîz’dir/güçlüdür, Rahıym’dir/merhametlidir.

160.Lût kavmi de gönderilen Rasûllerini yalanlamıştı. (Bak. 7.73*26.105,123,141,160)

161.Bir gün kardeşleri Lût onlara dedi ki: Allah’a karşı takvâlı olmayacak mısınız?

162.Muhakkak ki ben size gönderilmiş güvenilir bir Rasûlüm!

163.Allah’a karşı takvâlı olun ve bana itaat edin!

164.Buna karşılık sizden ücret istemiyorum, benim ücretim sadece âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir!

165.İnsanların içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz?

166.Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bir yana bırakıyorsunuz? Doğrusu siz sapkın bir topluluksunuz!

(Bak. 7.80-84*11.77-83*15.67-77*26.166*27.54-58*29.28-35*54.33-39)           

167.Dediler ki: Ey Lût! Eğer bundan (bizi suçlamaktan) vazgeçmezsen kesinlikle sürgün edileceksin!                                                                

168.Dedi ki: Bu yaptığınızdan dolayı sizi kınıyorum!                  

169.Rabbim! Beni ve ailemi bunların yaptıkları (pislikten) kurtar!

170.Bunun üzerine onu ve ailesinin hepsini kurtardık.             

171.Sadece yaşlı bir kadın (Lût’un karısı) kaldı. (Bak. 26.171*66.10)              

172.Sonra diğerlerinin hepsini yerle bir ettik.                                              

173.Ve üzerlerine sağanak yağmur yağdırdık, uyarılanların tutulduğu sağanak ne şiddetlidir. (Bak. 7.84 Dip Notu)

174.Şüphesiz bunda bir âyet/ibret vardır ama onların çoğu iman etmezler.                                                                                            

175.Ve şüphesiz Rabbin Azîz’dir/güçlüdür, Rahıym’dir/merhametlidir.

176.Eyke halkı da gönderilen Rasûllerini yalanladı. (Bak15.78*26.176)              

177. Bir gün Şuayb onlara dedi ki: (Allah’a karşı) takvâlı olmayacak mısınız? (Bak.26.106+,177)

178.Ben size gönderilmiş güvenilir bir Rasûlüm!

179.Allah’a karşı takvâlı olun ve bana itaat edin!

180.Buna karşılık sizden ücret istemiyorum, benim ücretim sadece âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir

181.Ölçüyü tam yapın ve hak yiyenlerden olmayın!

182.Doğru teraziyle tartın!

183.İnsanların eşyalarının/mallarının değerini düşürmeyin. Ve yeryüzünde fesat çıkarıp karışıklık yapmayın.

184.Sizi ve sizden öncekileri yaratan (Allah’a karşı) takvâlı olun!

185.Dediler ki: Muhakkak ki sen büyülenmişsin!

186.Ve sen de bizim gibi bir beşersin/insansın ve senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz!

(Bak. 14.10-11*17.94-96*21.3*23.24,33-34,47*26.154,186*36.15*54.24-25*64.6)

187.Eğer doğru söylüyorsan, göğü başımıza indir de görelim! (Bak. 8.32*18.55*26.187)

188.Dedi ki: Rabbim sizin yaptıklarınızı en iyi bilendir!

189.Onu yalanladıkları için gölgelerle kaplı bir günün azabı onları kıskıvrak yakaladı, gerçekten o korkunç bir günün azabıydı.

(Bak. 7.84 Dip Notu.)

190.Şüphesiz bunda bir âyet/ibret vardır, fakat yine de onların çoğu iman etmezler.

191.Ve muhakkakki Rabbin Azîz’dir/güçlüdür, Rahıym’dir/merhametlidir.

192.Muhakkak ki bu (Kur’an) âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. (Bak. 2.119*4.166*6.115*10.37*17.105*26.192*33.45-46*48.8-9)

193.Onu güvenilir Ruh/Cebrail indirmiştir. (Bak. 2.119*4.166*10.37*17.105*26.192-193*33.45*48.8-9)

194.Uyarıcılardan olman için senin kalbine indirmiştir. (Bak. 2. 97*16.102*26.194)

195.Apaçık Arapça lisan ile.

196.Ve muhakkak ki o/Kur’an öncekilerin Kitaplarında da vardı.

197.İsrailoğullarının alimlerinin onu bilmeleri onlar için yeterli delil değil miydi?

198.Eğer onu (vahyi) Arapça bilmeyen birine indirseydik,

199.O da bunu (vahyi) onlara okusaydı, yine ona iman eden olmazdı. (Bak.16.103*25.4-6*26.199)

200.Biz onu/Kur’an’ı suçluların kalbine/idrakine böyle sunduk.

201.Ona/Kur’an’a can yakıcı azabı görmedikçe iman etmezler.

202.Bu azap, onlar farkında olamadan ansızın gelir.

203.Derler ki: Bize biraz daha süre verilseydi?

204.Onlar azabımızın çabucak gelmesini istemiyorlar mıydı?

205.Gördün mü? Onları yıllarca nimetlendirsek,

206.Sonra tehdit edildikleri azap başlarına gelse,

207.Vaktiyle verdiğimiz nimetin onlara yararı olmaz?

208.Biz hiçbir kenti uyarıcı/Rasûl göndermeden helâk etmedik.

209.Onlara uyarı yapılmıştır ve Biz zâlim değiliz!

210.Onu/Kur’an’ı şeytanlar indirmedi.

211.Ve bu onlara yaraşmaz, hem buna güçleri yetmez.

212.Şüphesiz (vahiy inerken) onların/şeytanların dinlemelerine engel olundu.  (Bak.15.17*26.212*37.7-8*67.5*72.8-9)

213.Allah ile birlikte başkasına ilâh diye yalvarma. Yoksa azaba uğratılırsın.

214.Ve önce yakın akrabalarını uyar/tebliğ et! (Bak. 6.92*7.158*26.214*36.6*42.7*62.2-5)

215.Sana uyan mü’minlere kol kanat ger.

216.Eğer sana karşı çıkarlarsa de ki: Ben sizin yaptıklarınızdan uzağım!

217.Ve Azîz/güçlü, Rahıym/merhametli olan (Allah’a) tevekkül et/güven.

218.O seni görür; kıyam ettiğinde,                                                                      

219.Ve secde edenlerle birlikte olduğunda.                                                                      

220.Muhakkak ki O, Semî’dir/işitendir, Alîm’dir/bilendir.

221.Şeytanların kime indiğini (ayarttığını) size haber vereyim mi?

222.Onlar, günahkârlara ve iftiracılara inerler (ayartırlar). (Bak.7.27*19.83*26.221-222*41.25*43.36-38*50.26-27)

223.Böyleleri (yalana) kulak verirler ve onların çoğu yalancıdır.

224.Ve o (müşrik) şairlere gelince, onlara da azgınlar tabi olur.

225.Görmez misin, onlar vadilerde şaşkın şaşkın dolaşırlar.

226.Ve yapamayacakları şeyleri söylerler.

227.Ancak, iman edip sâlih amel işleyenler, Allah’ı sürekli hatırlayanlar ve zulme uğradıklarında haklarını savunanlar (şairler) böyle değildir. Zulmedenler ise, nasıl bir yıkılışla yıkılacaklarını yakında görecekler!

(Gözden Geçirme-Mayıs 2024)

 

 

 

 

X