22 Nisan 2024 Pazartesi
MENÜ
SON YAZILAR
KAYNAK ESERLER
KAYNAK ESERLER

KAYNAK ESERLER

KAYNAK ESERLER

***Abdullah, Ayşa Zeynep

   İndirilme Sırasına Göre YÜCE KUR-AN’I KERİM VE MEALİ (Hermes Yayınları-2019)

***Akın, Ali

   KUR’AN-I KERİM VE AÇIKLAMALI MEALİ (Ege Reklam-2014)

***Akyüz, Vecdi

   ZEKÂT (İz Yayıncılık-2006)

***Atay, Hüseyin

   KUR’AN-Türkçe Çeviri (Atay ve Atay Ltd. Şti.-2015)

***Ateş, Süleyman

   KUR’ÂN-I KERİM VE YÜCE MEÂLİ-(Yeni Ufuklar Neşriyat-)

   YÜCE KUR’ÂNIN ÇAĞDAŞ TEFSİRİ-12 CİLT (Yeni Ufuklar Neşriyat-)

   GÖNÜL NURLARI (Yeni Ufuklar Neşriyat-2008)

   KUR’ÂNA GÖRE HZ. MUHAMMED’İN HAYATI (Yeni Ufuklar Neşriyat-2008)

***Aykan, Recep

   Kelime ve Konularına Göre Alfabetik KUR’AN FİHRİSTİ (Pınar Yayınları-2012)

***Balcı, İsrafil

   Hz. Peygamber’in Savaşlarında İLAHİ YARDIM (Ankara Okulu-2015)

   İSRÂ VE Mİ’RÂC Gerçeği (Ankara Okulu-2016)

   Peygamberlik Öncesi Hz. MUHAMMED (Ankara Okulu-2015)

***Bayındır, Abdülaziz

   BAKARA SÛRESİ (Süleymaniye Vakfı Yayınları-2016)

   CUMA NAMAZI (Süleymaniye Vakfı Yayınları-2016)

   FITRAT KİTABI KUR’AN-I KERİM MEALİ 30.cüz (Süleymaniye Vakfı Yayınları-2013)  

   KUR'AN IŞIĞINDA DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR (Süleymaniye Vakfı Yayınları-2014)

   TİCARET VE FAİZ (Süleymaniye Vakfı Yayınları-2007)

***Bayraklı, Bayraktar

   İNSANLIĞIN VEBASI ŞİRK (Düşün Yayıncılık-2015) 

   İSLÂM’DA EĞİTİM (Bayraklı Yayınları-2009)

   KUR’ÂN AHLÂKI Bayraklı Yayınları-2011)

   KUR’ÂN’DA DEĞİŞİM-GELİŞİM-KALİTE KAVRAMLARI (Bayraklı Yayınları-2007)

   KUR’AN’A GÖRE İDEAL TOPLUM (Bayraklı Yayınları-2012)

   KUR’AN’A GÖRE MÜSLÜMAN ŞAHSİYETİ (Bayraklı Yayınları-2012)

   KUR’AN’DA İÇSEL-SOSYAL-MADDÎ ÇEVRE KAVRAMLARI (Bayraklı Yayınları-2009)

   KUR'AN'SIZ MÜSLÜMANLIK (Bayraklı Yayınları-2013)

   KUR’ANDA HZ. PEYGAMBER (Bayraklı Yayınları-2013)

   YENİ BİR ANLAYIŞIN IŞIĞINDA-KUR’AN MEÂLİ (Bayraklı Yayınları-2007)

   YENİ BİR ANLAYIŞIN IŞIĞINDA-KUR’AN TEFSİRİ 21 CİLT (Bayraklı Yayınları-2007)

***Bilmen, Ömer Nasuhi

   KUR'ÂN-I KERİM'İN TÜRKÇE MEÂLİ ÂLİSİ VE TEFSİRİ 8 CİLT (İpek-2016)

***Buhâri, İmam

   SAHÎH-İ BUHÂRİ 6 CİLT (Polen 2009)

   SAHÎH-Î BUHÂRÎ-İslamın İlk Yılları (İşaret)

***Bulaç, Ali

   KUR’AN-I KERİM VE TÜRKÇE ANLAMI (Çıra Basın Yayın Ltd.Şti.-2013)

***Cihangir, Sonia

   SONSUZ RAHMET KUR’AN-I KERİM MEALİ (A7 Kitap-2017)

***Çakan, İsmail

   SIRÂT- MÜSTAKÎM VE YOLCULARI (İFAV-2012)

***Çakan, İsmail L.-Solmaz, N. Mehmed

   KUR’ÂN-I KERÎM’E GÖRE PEYGAMBERLER VE TEVHİD MÜCADELESİ (Ensar-2012)

***Çelik, Ömer

   HAKKIN DAVETİ KUR’AN-I KERİM MEALİ VE TEFSİRİ (5 Cilt) Erkam Yayınları-2017

***Çelikkaya, Hasan

   ÂYETLERİN İNİŞ SEBEPLERİ VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (AÜİF-2013)

***Davudoğlu, Ahmed

   KUR’AN-I KERİM ve İZAHLI MEALİ (Çelik Yayınevi-?)

***Demir, Ömer

   KUR’AN MEALİ SORU BANKASI (Gece Kitaplığı-2017)

***Demircan, Ali Rıza

   KUR'ÂN VE SÜNNET IŞIĞINDA CÂRİYELER ve Sömürülen Cinsellikleri (Ensar-2010)

***Demirci, Muhsin

   KUR’ÂN VE YORUM (İFAV-2014)

   KUR’ÂN TEFSİRİNDE FARKLI YORUMLAR I-II-III (TESPİTLER-DEĞERLENDİRMELER) (İfav-2017)

***Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları (DİBY)

   KUR’AN’DAN ÖĞÜTLER 1,2 (DİB Yayınları-2011)

   KUR’AN YOLU MEÂLİ (Diyanet İşleri Baş. Yayınları-İstanbul 2016)

   KUR’AN YOLU-TÜRKÇE MEÂL VE TEFSİR 5 CİLT (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları-2012) (Karaman, Hayrettin-Çağrıcı, Mustafa-Dönmez, İbrahim Kâfi-Gümüş, Sadrettin) 

***Dorman, Emre

   İSLAM NE DEĞİLDİR (İstanbul Yayınevi-2018)

   KUR’AN-I KERİMDEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR (İstanbul Yayınevi-2015)

***Döndüren, Hamdi

   EVRENSEL ÇAĞRI KUR’AN-I KERİM -YÜCE MEAL VE TEFSİRİ (Çelik Yayınevi-2006)

***Duman M. Zeki

   BEYÂNU’L-HAK Kur’an-ı Kerimin Nüzul Sırasına Göre Tefsiri (Fecr-2 Cilt-2016)

***Eliaçık, R. İhsan

   YAŞAYAN KUR’AN NÜZUL SIRASINA GÖRE TÜRKÇE MEAL-TEFSİR (İnşa Yayınları2015)

***Elik, Hasan-Coşkun, Muhammed

   TEVHİD MESAJI-ÖZLÜ KUR’AN TEFSİRİ (Fikir Yayıncılık 2013)

   İndirildiği dönemin ışığında KUR’AN TEFSİRİ-Tevhid Mesajı (İfav-2016)

***Ersoy, Mehmed Âkif

   KUR’AN MEALİ-(Fatiha-Berâe (Tevbe) Sûreleri (Mahya Yayıncılık-2013) 

***Esed, Muhammed

   KUR’AN MESAJI Meal-Tefsir (İşaret-2013)

   MEKKE’YE GİDEN YOL (İnsan-2016)

***Feyizli, Hasan Tahsin

   FEYZÜ’L FURKÂN-TEFSİRLİ KUR’ÂN-KERİM MEALİ-(Server Yayınları-2017)

***Gazali, Muhammed

   KUR’AN’IN KONULU TEFSİRİ-(Düşün Yayıncılık 2013)

***Gülle, Sıtkı

   KELİME ANLAMLI KUR’AN-I KERİM MEALİ (Huzur Yayın Dağıtım-2004)

***Gürer, Dilaver-Sofuoğlu H. Hayrullah

    KUR’ÂN-I KERÎM VE TÜRKÇE TERCÜMESİ (H Yayınları Basım Yayın-2017)

***Hamidullah, Muhammed

   AZİZ KUR’AN-Çeviri ve Açıklama (Beyan-2000)

***Haylamaz, Reşit

   HAZRETİ AİŞE (radiyallahu anhâ) (Yeni Şafak-2010)

***Hayrat Neşriyat, Meal Heyeti

   KUR’AN-I KERİM VE KARŞILIKLI MUHTASAR MEALİ (Hayrat Neşriyat-2013)

***İbn Arabî, Muhyiddin

   RAHMETÜN MİNE’R-RAHMÂN/KUR’AN-I KERİM TEFSİRİ 1.CİLT (İnsan Yayınları 2018)

***İbn Kesir

   TEFSİR’ÜL KUR’AN’İL-AZİM / BÜYÜK KUR’AN TEFSİRİ (Kahraman Yayınları 2018-10Cilt)

***İslâmoğlu, Mustafa

   ÂLEMLERİN RABBİ ALLAH (Düşün Yayıncılık-2012)

   ÂYETLERİN IŞIĞINDA (Düşün Yayıncılık-2013)

   BERCESTE ÂYETLER (Düşün Yaıncılık-2014)

   99 ESMÂ DUA (Düşün Yayıncılık-2013)

   FIKIH VE İBADET YAZILARI (Düşün Yayıncılık-2011)

   HAC RİSALESİ (Düşün Yayıncılık-2013)

   HAYATI İNŞA EDEN KUR’AN KAVRAMLARI (Düşün Yayıncılık-2015)

   HAYAT KİTABI KUR’AN-KELİME MEALİ (Düşün Yayıncılık 2012)

   HAYAT KİTABI KUR’AN-GEREKÇELİ MEAL TEFSİR (Düşün Yayıncılık-2012)

   HAYAT KİTABI KUR’AN-GEREKÇELİ MEAL TEFSİR (Düşün Yayıncılık 2 cilt-2013)

   HAYAT KİTABI KUR’AN–Kısa Sûreler-Gerekçeli Meal (Düşün Yayıncılık-2014)

   HASAN el-BASRÎ’NİN KADER RİSALESİ VE ŞERHİ (Düşün Yayıncılık-2012)

   HUTBELER (Düşün Yayıncılık-2014)

   İMAN YAZILARI (Düşün Yayıncılık-2012)

   İMAN-İnsanın Saadeti (Düşün Yayıncılık-2013)

   İSLÂM NEDİR (Düşün Yayıncılık-2014)

   KUR’AN’I ANLAMA YÖNTEMİ-Tefsir Usulü (Düşün Yayıncılık-2014)

   KUR’AN PEYGAMBERİ Hz. MUHAMMED (Düşün Yayıncılık-2015)

   KUR’AN SÛRELERİNİN KİMLİĞİ (Akabe Vakfı Yayınları-2014)

   KUR’ANÎ HAYAT YAZILARI (Düşün Yayıncılık-2011)

   PASİF İYİDEN AKTİF İYİYE (Düşün Yayıncılık-2013)

   ÜÇ MUHAMMED–İKİ TASAVVUR BİR GERÇEK (Düşün Yayıncılık-2013)

   YAHUDİLEŞME TEMAYÜLÜ İsrailoğullarından Ümmet-i Muhammed’e  (Düşün Yayıncılık-2013)

   YARATILIŞ VE EVRİM (Düşün Yayıncılık-2015)

   YÜREK FETHİ (Düşün Yayıncılık-2013)

***Kahveci, Niyazi

   KUR’AN-I KERİM TERCÜMESİ-İniş Sırası ve Sebepleri ile (Sinemis-2016)

***Kandemir, Mehmet Yaşar-Zavalsız, Halit-Şimşek, Ümit

   AYET VE HADİSLERLE AÇIKLAMALI KUR'ÂN-I KERÎM MEÂLİ 2 CİLT (İFAV-2014)

***Kazdal, İsmail

   KUR’AN-I KERİMİN TÜRKÇE MEALİ (Kur’an Okulu-2008)

***Kısa, Mahmut

   KISA AÇIKLAMALI KUR’AN-I KERİM MEALİ (Sebat Ofset Matbaacılık-2012)

***Koçyiğit, Talât

   KUR’AN-I KERİM MEÂLİ-(Hüner Yayınevi 2012)

   KUR’AN-I KERİM MEAL VE TEFSİRİ (TDVY-7 CİLT-2016)

***Köksal, M. Asım

   PEYGAMBERLER TARİHİ (TDVY-2012)

***Külünkoğlu, Cemal

   KUR’AN-I KERİM VE AÇIKLAMALI MEALİ  (Kıraat Yayınları-2017)

***Kütüb-i Sitte 

   HADİS ANSİKLOPEDİSİ KÜTÜB-İ SİTTE 18 Cilt Tercüme ve Şerhi-İbrahim Canan (Akçağ-2012)

***Mâtürîdî,Ebû Mansûr

    TE’VÎLÂTÜ’L KUR’ÂN TERCÜMESİ (Ensar Neşriyat A.Ş.-İstanbul 2018)

***Mevdûdî, Ebu’l-A’lâ

   TEFHÎMU’L-KUR’ÂN - KUR’AN’IN ANLAMI VE TEFSİRİ (İnsan Yayınları-2018)

***Mülayim, Aydın

   KUR’AN’DA DİN ADAMLARI (Süleymaniye Vakfı Yayınları-2016)

***Namlı, Tuncer

   KUR’AN AYDINLIĞI KRONOLOJİK KUR’AN MEALİ (Fecr-2015)

***Okuyan, Mehmet

   KISA SURELERİN TEFSİRİ (Düşün Yayıncılık 1,2,3,4-2014)

   KUR’AN’A GÖRE KABİR AZABI (Düşün Yayıncılık-2014)

   KUR’ÂN-I KERİM’DEN MESAJLAR (Fâtiha,Yâsîn ve Rahmân Sûreleri-29.Cüz 1,2-30.Cüz I-II) (Kıraat Yayınları-2014)

   KUR’ÂN-I KERİM’DEN MESAJLAR (Kıraat Yayınları-2017)

   KISSALAR NE SÖYLER-Yaratılış ve Hz. Âdem (Düşün Yayıncılık-2017)

   YEDİ AŞAMADA AHİRET (Düşün Yayıncılık-2015)

***Orum, Fatih

   KUR'AN'I ANLAMA USÛLÜ (Süleymaniye Vakfı Yayınları-2015)

   ÂYETLERİN BAŞINA GELENLER (Süleymaniye Vakfı Yayınları-2017)

***Özdemir, Gazi

   ALLAH’IN TEK DİNİ İSLAMA SON DAVET-KUR’AN (Şira Yayınları-2013)

***Özsoy, Ömer-Güler, İlhami

   KONULARINA GÖRE KUR’AN -Sistematik Kur’an Fihristi(Fecr-2013)

***Öztürk, Abdülvehhab

   SATIR ARASI KELİME KELİME KUR’AN-I KERİM MEALİ -2 CİLT (Kahraman Yayınlar-2014)

***Öztürk, Mustafa

   KUR’ANI KERİM MEALİ (Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri-Ankara Okulu-2014)    

   Nüzul Sırasına Göre KUR’ANI KERİM MEALİ (Anlam ve Yorum Merk Çev Ank.Okulu-2016)  

    İLÂHÎ HİTÂBIN TEFSİRİ (Ankara Okulu 2018-Cilt 1/ basımı devam ediyor) 

***Öztürk, Yaşar Nuri

   KUR’AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEALİ (Yeni Boyut-2013)

***Sadak, Bekir

   KUR’AN-I KERİM VE TÜRKÇE ANLATIMI (İFAV Yayınları-2011)

***Sarmış, İbrahim

   KUR'AN'DA KADER -Takdirin Anlamı ve Sünnetullah (Düşün Yayıncılık-2014)

***Sırma, İhsan Süreyya

   MÜSLÜMANLARIN TARİHİ 5 CİLT (Beyan-2014 )

***Süleymân, Mukâtil bin

   MUHTASAR TEFSÎR-İ KEBÎR (İşaret-2015)

***Süleymaniye Vakfı Yayınları

   KİTAP VE HİKMET DERGİSİ-(1-15 Sayılar)

   KURAN'I KERİM MEALİ -TASLAK METİN (İnternette-2017)

***Sülün, Murat

   KUR’ÂN-I KERİM ve TÜRKÇE ANLAMI (Çağrı Yayınları-2012)

   KUR’ÂN NE DİYOR? BİZ NE ANLIYORUZ? (Ensar-2015)

***Şener, Abdülkadir-Sofuoğlu, M. Cemal-Yıldırım, Mustafa

   YÜCE KUR’AN VE AÇIKLAMALI-YORUMLU MEALİ (TDVY-2014)

***Şenol, Yahya 

   KUR'AN VE SÜNNET IŞIĞINDA HELAL GIDA (Süleymaniye Vakfı Yayınları- 2015)

   RAMAZAN VE ORUÇ (Süleymaniye Vakfı Yayınları-2017)

***Şenol, Yahya-Alimoğlu, Enes

   İNSANLIK TARİHİ BOYUNCA O NAMAZ (Süleymaniye Vakfı Yayınları- 2016)

***Şimşek, M. Sait 

   HAYAT KAYNAĞI KUR’AN TEFSİRİ-5 CİLT (Beyan-2012)

***Taberî, Muhammed bin Cerîr et-

TABERÎ TEFSİRİ-6Cilt (Sağlam Yayınevi-2019)

***Taslaman, Caner- Doko, Enis

   ALLAH FELSEFE VE BİLİM (İstanbul Yayınevi-2013)

   KURAN VE BİLİMSEL ZİHNİN İNŞASI (İstanbul Yayınevi-2015)

***Tekin, Ahmet

   TEFSİRÎ MEAL KUR’AN’IN ANLAŞILMASINA DOĞRU-(Kelam Yayınları -2016)

***Topaloğlu, Yavuzhan

   KONULARINA GÖRE KUR’AN-I KERİM FİHRİSTİ (Gelenek Yayıncılık-2017)

***Toptaş, Mahmut

   KUR’AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEALİ (Cantaş-2014)

***Turabi, Murtaza

   KUR’AN MEALİ (Kevser Basın Yayın-2013)

*** (TDVY) Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

      (Karaman, Hayrettin-Özek, Ali-Dönmez, İbrahim Kâfi-Çağrıcı, Mustafa -Gümüş, Sadrettin-Turgut, Ali)

     KUR’ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLİ (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları-2016)

***Yaman, Ahmet

   İSLÂM AİLE HUKUKU (İfav-2012)

***Yazıcı, Abdurrahman

   İSLAM MİRAS HUKUKU ARAŞTIRMALARI (Süleymaniye Vakfı Yayınları-2015)

***Yazır, Elmalılı M. Hamdi

   HAK DİNİ KUR’AN DİLİ (10 Cilt Tefsir-Azim 2014)

   KUR’AN-I KERÎM-Bilgisayar Hatlı, Çok Kolay Okuyuşlu (Haktan Yayın Dağıtım)

***Yenibaş, Hasan

   PEYGAMBERLER TARİHİ (Işık Yayınları-2011)

***Yıldırım, Suat

   KUR’ÂN-I HAKÎM VE AÇIKLAMALI MEALİ(Çağlayan-2013)

***Yıldız Mustafa

 KUR’AN-I KERİM VE GEREKÇELİ TÜRKÇE MEALİ (Çıra Basın Yayın-2013)

***Yılmaz, Hakkı

   KUR’AN’IN TÜRKÇE MEÂLİ-NÜZUL SIRASINA GÖRE NECM NECM (İşaret 2015)

   TEBYÎNÜ’L KUR’AN-İŞTE KUR’AN (8 CİLT İşaret-2015)

***Yılmaz, Mesut

   KURAN’A SOR (Destek Yayınları-2017)

***Yüksel, Edip

   MESAJ-KUR’AN ÇEVİRİSİ (Ozan Yayıncılık -2016)

   TÜRKÇE KUR’AN ÇEVİRİLERİNDEKİ HATALAR (Ozan Yayıncılık-2016)

(NOT:Yeni tespit edeceğimiz ve/veya yeni çıkan eserleri ilave ederek okuyucuların istifadesine sunacağız. Böylece; kaynak eserler sürekli olarak güncellenmiş olacaktır.)

X