24 Haziran 2024 Pazartesi
MENÜ
SON YAZILAR

15)KONULU TEFSİRLER :SÛRELERİN (MUSHAF-ALFABETİK-İNİŞ) SIRALARI VE ÂYET SAYILARI

NOT: Sûrelerin Mushafdaki sıraları konusunda genel bir mutabakatın olduğunu söylemek mümkün olduğu halde sûrelerin iniş/nüzûl sıraları konusunda farklı görüşlerin olduğunu da belirtmek isterim. Ben bu çalışmamda Mehmet Okuyan hocanın iniş/nüzûl sıralamasını benimsedim. Buna göre; iniş/nüzul sırası 1-90 olan sûrelerin Mekkî/Mekke’de, iniş/nüzul sırası 91-114 olan sûrelerin ise Medenî/Medine’de indiği kabul edilmiştir. Kur’an’daki âyetlerin sayısının 6.236 olduğunda ise genel bir mutabakatın olduğunu da belirtmeliyim.

(Harun Sorkun-Kasım 2021)

A) SÛRELERİN MUSHAF-İniş SIRASI VE ÂYET SAYILARI
 SIRA SÛRE ADI Âyet Sayısı   SIRA SÛRE ADI Âyet Sayısı   SIRA SÛRE ADI Âyet Sayısı
1-1 FÂTİHA 7   39-77 ZÜMER 75   77-35 MÜRSELÂT 50
2-94 BAKARA 286   40-78 MÜ’MİN 85   78-47 NEBE 40
3-98 ÂL-İ İMRÂN 200   41-81 FUSSİLET 54   79-48 NÂZİÂT 46
4-106 NİSÂ 176   42-82 ŞÛRÂ 53   80-27 ABESE 42
5-108 MÂİDE 120   43-83 ZUHRUF 89   81-8 TEKVÎR 29
6-73 EN'ÂM 165   44-84 DÜHÂN 59   82-49 İNFİTÂR 19
7-56 A'RÂF 206   45-85 CÂSİYE 37   83-90 MUTAFFİFÛN 36
8-95 ENFÂL 75   46-86 AHKÂF 35   84-52 İNŞİKÂK 25
9-114 TEVBE 129   47-92 MUHAMMED 38   85-29 BURÛC 22
10-70 YÛNUS 109   48-110 FETİH 29   86-38 TÂRIK 17
11-69 HÛD 123   49-112 HUCÜRÂT 18   87-9 A’LÂ 19
12-71 YÛSUF 111   50-36 KÂF 45   88-61 GÂŞİYE 26
13-58 RA'D 43   51-87 ZÂRİYÂT 60   89-11 FECR 30
14-65 İBRÂHÎM 52   52-59 TÛR 49   90-37 BELED 20
15-72 HİCR 99   53-26 NECM 62   91-28 ŞEMS 15
16-74 NAHL 128   54-54 KAMER 55   92-10 LEYL 21
17-68 İSRÂ 111   55-41 RAHMÂN 78   93-5 DUHÂ 11
18-62 KEHF 110   56-50 VÂKI’A 96   94-6 İNŞİRÂH 8
19-43 MERYEM 98   57-96 HÂDİD 29   95-30 TÎN 8
20-44 TÂHÂ 135   58-104 MÜCÂDİLE 22   96-2 ALAK 19
21-79 ENBİYÂ 112   59-102 HAŞR 24   97-12 KADR 5
22-91 HAC 78   60-109 MÜMTEHİNE 13   98-101 BEYYİNE 8
23-80 MÜ'MİNÛN 118   61-99 SAF 14   99-31 ZİLZÂL 8
24-97 NÛR 64   62-100 CUM’A 11   100-14 ÂDİYÂT 11
25-40 FURKÂN 77   63-103 MÜNÂFİKÛN 11   101-22 KÂRİA 11
26-51 ŞU'ARÂ 227   64-93 TEGÂBÜN 18   102-16 TEKÂSÜR 8
27-53 NEML 93   65-107 TALÂK 12   103-13 ASR 3
28-67 KASAS 88   66-113 TAHRÎM 12   104-34 HÜMEZE 9
29-89 ANKEBÛT 69   67-60 MÜLK 30   105-20 FÎL 5
30-88 RÛM 60   68-7 KALEM 52   106-21 KUREYŞ 4
31-75 LOKMÂN 34   69-45 HÂKKA 52   107-17 MÂUN 7
32-57 SECDE 30   70-46 MEÂRİC 44   108-15 KEVSER 3
33-105 AHZÂB 73   71-64 NÛH 28   109-18 KÂFİRÛN 6
34-76 SEBE 54   72-63 CÎN 28   110-111 NASR 3
35-42 FÂTIR 45   73-3 MÜZZEMMİL 20   111-19 TEBBET 5
36-39 YÂSİN 83   74-4 MÜDDESİR 56   112-25 İHLÂS 4
37-66 SÂFFÂT 182   75-33 KIYÂMET 40   113-23 FELAK 5
38-55 SÂD 88   76-32 İNSÂN 31   114-24 NÂS 6
B)SÛRELERİN ALFABETİK-Mushaf SIRASI VE ÂYET SAYILARI
SIRA SÛRE ADI ÂYET SAYISI   SIRA SÛRE ADI ÂYET SAYISI   SIRA SÛRE ADI ÂYET SAYISI
80-27 ABESE 42   104-34 HÜMEZE 9   110-111 NASR 3
100-14 ÂDİYÂT 11   14-65 İBRÂHÎM 52   79-48 NÂZİÂT 46
46-86 AHKÂF 35   112-25 İHLÂS 4   78-47 NEBE 40
33-105 AHZÂB 73   82-49 İNFİTÂR 19   53-26 NECM 62
87-9 A’LÂ 19   76-32 İNSÂN 31   27-53 NEML 93
96-2 ALAK 19   84-52 İNŞİKÂK 25   4-106 NİSÂ 176
3-98 ÂL-İ İMRÂN 200   94-6 İNŞİRÂH 8   71-64 NÛH 28
29-89 ANKEBÛT 69   17-68 İSRÂ 111   24-97 NÛR 64
7-56 A’RÂF 206   97-12 KADR 5   13-58 R’AD 43
103-13 ASR 3   50-36 KAF  45   55-41 RAHMÂN 78
2-94 BAKARA 286   109-18 KÂFİRÛN 6   30-88 RÛM 60
90-37 BELED 20   68-7 KALEM 52   38-55 SÂD 88
98-101 BEYYİNE 8   54-54 KAMER 55   61-99 SAF 14
85-29 BÜRÛC 22   101-22 KÂRİA 11   37-66 SÂFFÂT 182
45-85 CÂSİYE 37   28-67 KASAS 88   34-76 SEBE 54
72-63 CİN 28   18-62 KEHF 110   32-57 SECDE 30
62-100 CUM’A 11   108-15 KEVSER 3   91-28 ŞEMS 15
93-5 DUH 11   75-33 KIYÂMET 40   26-51 ŞUAR  227
44-84 DUHÂN 59   106-21 KUREYŞ 4   42-82 ŞÛRÂ 53
6-73 EN’ÂM 165   92-10 LEYL 21   20-44 TÂHÂ 135
21-79 ENBİYA 112   31-75 LOKMÂN 34   66-113 TAHRİM 12
8-95 ENFÂL 75   5-108 MÂİDE 120   65-107 TALÂK 12
35-42 FÂTIR 45   107-17 MAÛN 7   86-38 TÂRIK  17
1-1 FÂTİHA 7   70-46 ME’ÂRİC 44   111-19 TEBBET 5
89-11 FECR 30   19-43 MERYEM 98   64-93 TEGÂBUN 18
113-23 FELÂK 5   47-92 MUHAMMED 38   102-16 TEKÂSÜR 8
48-110 FETİH 29   83-90 MUTAFFİFÛN 36   81-8 TEKVÎR 29
105-20 FÎL 5   58-104 MÜCÂDİLE 22   9-114 TEVBE 129
25-40 FÛRKAN 77   74-4 MÜDDESİR 56   95-30 TÎN 8
41-81 FUSSİLET 54   67-60 MÜLK 30   52-59 TÛR 49
88-61 GAŞİYE 26   40-78 MÜ’MİN 85   56-50 VÂKIA 96
22-91 HAC 78   23-80 MÜ’MİNÛN 118   36-39 YÂSÎN 83
57-96 HADÎD 29   60-109 MÜMTEHANE 13   10-70 YÛNUS 109
69-45 HÂKKA 52   63-103 MÜNÂFİKÛN 11   12-71 YÛSUF 111
59-102 HAŞR 24   77-35 MÜRSELÂT 50   51-87 ZÂRİYÂT 60
15-72 HİCR 99   73-3 MÜZZEMMİL 20   99-31 ZİLZÂL 8
49-112 HUCURÂT 18   16-74 NAHL 128   43-83 ZUHRUF 89
11-69 HÛD 123   114-24 NÂS 6   39-77 ZÜMER 75
C) SÛRELERİN İNİŞ-Mushaf SIRASI VE ÂYET SAYILARI
 SIRA SÛRE ADI ÂYET SAYISI   SIRA SÛRE ADI ÂYET SAYISI   SIRA SÛRE ADI ÂYET SAYISI
1-1 FÂTİHA 7   39-36 YÂSİN  83   77-39 ZÜMER 75
2-96 ALAK 19   40-25 FURKÂN 77   78-40 MÜ’MİN 85
3-73 MÜZZEMMİL 20   41-55 RAHMÂN 78   79-21 ENBİYÂ 112
4-74 MÜDDESİR 56   42-35 FÂTIR 45   80-23 MÜ’MİNÛN 118
5-93 DUHÂ 11   43-19 MERYEM 98   81-41 FUSSİLET 54
6-94 İNŞİRÂH 8   44-20 TÂHÂ 135   82-42 ŞÛRÂ 53
7-68 KALEM 52   45-69 HÂKKA 52   83-43 ZUHRUF 89
8-81 TEKVÎR 29   46-70 MEÂRİC 44   84-44 DÜHÂN 59
9-87 A’LÂ 19   47-78 NEBE 40   85-45 CÂSİYE 37
10-92 LEYL 21   48-79 NÂZİÂT 46   86-46 AHKÂF 35
11-89 FECR 30   49-82 İNFİTÂR 19   87-51 ZÂRİYÂT 60
12-97 KADR 5   50-56 VÂKI’A 96   88-30 RÛM 60
13-103 ASR 3   51-26 ŞU’ARÂ 227   89-29 ANKEBÛT 69
14-100 ÂDİYÂT 11   52-84 İNŞİKÂK 25   90-83 MUTAFFİFÛN 36
15-108 KEVSER 3   53-27 NEML 93   91-22 HAC 78
16-102 TEKÂSÜR 8   54-54 KAMER 55   92-47 MUHAMMED 38
17-107 MÂUN 7   55-38 SÂD 88   93-64 TEGÂBÜN 18
18-109 KÂFİRÛN 6   56-7 A’RÂF 206   94-2 BAKARA 286
19-111 TEBBET 5   57-32 SECDE 30   95-8 ENFÂL 75
20-105 FÎL 5   58-13 RA’D 43   96-57 HÂDİD 29
21-106 KUREYŞ 4   59-52 TÛR 49   97-24 NÛR 64
22-101 KÂRİA 11   60-67 MÜLK 30   98-3 ÂL-İ İMRÂN 200
23-113 FELAK 5   61-88 GÂŞİYE 26   99-61 SAF 14
24-114 NÂS 6   62-18 KEHF 110   100-62 CUM’A 11
25-112 İHLÂS 4   63-72 CÎN 28   101-98 BEYYİNE 8
26-53 NECM 62   64-71 NÛH 28   102-59 HAŞR 24
27-80 ABESE 42   65-14 İBRÂHÎM 52   103-63 MÜNÂFİKÛN 11
28-91 ŞEMS 15   66-37 SÂFFÂT 182   104-58 MÜCÂDİLE 22
29-85 BURÛC 22   67-28 KASAS 88   105-33 AHZÂB 73
30-95 TÎN 8   68-17 İSRÂ 111   106-4 NİSÂ 176
31-99 ZİLZÂL 8   69-11 HÛD 123   107-65 TALÂK 12
32-76 İNSÂN 31   70-10 YÛNUS 109   108-5 MÂİDE 120
33-75 KIYÂMET 40   71-12 YÛSUF 111   109-60 MÜMTEHİNE 13
34-104 HÜMEZE 9   72-15 HİCR 99   110-48 FETİH 29
35-77 MÜRSELÂT 50   73-6 EN’ÂM 165   111-110 NASR 3
36-50 KÂF 45   74-16 NAHL 128   112-49 HUCÜRÂT 18
37-90 BELED 20   75-31 LOKMÂN 34   113-66 TAHRÎM 12
38-86 TÂRIK 17   76-34 SEBE 54   114-9 TEVBE

129

 

 

 

 

X