28 Ekim 2021 Perşembe
MENÜ
SON YAZILAR
MEAL VE TEFSİRLER
MEAL VE TEFSİRLER

MEAL VE TEFSİRLER

 

 

 

MEAL VE TEFSİRLER

1)Abdullah, Ayşa Zeynep

İndirilme Sırasına Göre YÜCE KUR-AN’I KERİM VE MEALİ (Hermes Yayınları-2019)

2)Akın, Ali

KUR’AN-I KERİM VE AÇIKLAMALI MEALİ (Ege Reklam-2014)

3)Atay, Hüseyin

KUR’AN-Türkçe Çeviri (Atay ve Atay Ltd. Şti.-2015)

4)Ateş, Süleyman

KUR’ÂN-I KERİM VE YÜCE MEÂLİ-(Yeni Ufuklar Neşriyat-)

YÜCE KUR’ÂNIN ÇAĞDAŞ TEFSİRİ-12 CİLT (Yeni Ufuklar Neşriyat-)

5)Bayındır, Abdülaziz

BAKARA SÛRESİ (Süleymaniye Vakfı Yayınları-2016)

FITRAT KİTABI KUR’AN-I KERİM MEALİ 30.cüz (Süleymaniye Vakfı Yayınları-2013)  

6)Bayraklı, Bayraktar

YENİ BİR ANLAYIŞIN IŞIĞINDA-KUR’AN MEÂLİ (Bayraklı Yayınları-2007)

YENİ BİR ANLAYIŞIN IŞIĞINDA-KUR’AN TEFSİRİ 21 CİLT (Bayraklı Yayınları-2007)

7)Bilmen, Ömer Nasuhi

KUR'ÂN-I KERİM'İN TÜRKÇE MEÂLİ ÂLİSİ VE TEFSİRİ 8 CİLT (İpek-2016)

8)Bulaç, Ali

KUR’AN-I KERİM VE TÜRKÇE ANLAMI (Çıra Basın Yayın Ltd.Şti.-2013)

9)Cihangir, Sonia

SONSUZ RAHMET KUR’AN-I KERİM MEALİ (A7 Kitap-2017)

10)Çelik, Ömer

HAKK’IN DAVETİ KUR’AN-I KERİM MEALİ VE TEFSİRİ (Erkam Yayınları-2017)

11)Davudoğlu, Ahmed

KUR’AN-I KERİM ve İZAHLI MEALİ (Çelik Yayınevi-)

12)DİBY-DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI-Karaman, Hayrettin-Çağrıcı, Mustafa-Dönmez, İbr. Kâfi-Gümüş, Sadrettin

KUR’AN YOLU MEÂLİ (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları-İstanbul 2016)

KUR’AN YOLU-TÜRKÇE MEÂL VE TEFSİR 5 CİLT (Diyanet İşleri Başk Yayınları-2012)

13)Döndüren, Hamdi

 EVRENSEL ÇAĞRI KUR’AN-I KERİM -YÜCE MEAL VE TEFSİRİ (Çelik Yayınevi-2006)

14)Duman M. Zeki

BEYÂNU’L-HAK Kur’an-ı Kerimin Nüzul Sırasına Göre Tefsiri (Fecr-2 Cilt-2016)

15)Eliaçık, R. İhsan                                                                                                                                                                                                                                             YAŞAYAN KUR’AN NÜZUL SIRASINA GÖRE TÜRKÇE MEAL-TEFSİR (İnşa Yayın 2015)

16)Elik, Hasan-Coşkun, Muhammed

TEVHİD MESAJI-ÖZLÜ KUR’AN TEFSİRİ (Fikir Yayıncılık 2013)

 İndirildiği dönemin ışığında KUR’AN TEFSİRİ-Tevhid Mesajı (İfav-2016)

17)Ersoy, Mehmed Âkif

KUR’AN MEALİ-(Fatiha-Berâe (Tevbe) Sûreleri (Mahya Yayıncılık-2013) 

18)Esed, Muhammed

KUR’AN MESAJI Meal-Tefsir (İşaret-2013)

19)Feyizli, Hasan Tahsin

FEYZÜ’L FURKÂN-TEFSİRLİ KUR’ÂN-KERİM MEALİ (Server Yayınları-2017)

20)Gazali, Muhammed

KUR’AN’IN KONULU TEFSİRİ-(Düşün Yayıncılık 2013)

21)Gülle, Sıtkı

KELİME ANLAMLI KUR’AN-I KERİM MEALİ-(Huzur Yayın Dağıtım-2004)

22)Gürer, Dilaver-Sofuoğlu H. Hayrullah

 KUR’AN-I KERÎM VE TÜRKÇE TERCÜMESİ (H Yayınları Basım Yayım-2017)

23)Hamidullah, Muhammed

AZİZ KUR’AN-Çeviri ve Açıklama (Beyan-2000)

24)Hayrat Neşriyat Meal Heyeti

KUR’AN-I KERİM VE KARŞILIKLI MUHTASAR MEALİ –(Hayrat Neşriyat-2013)

25)İbn Arabî, Muhyiddin

RAHMETÜN MİNE’R-RAHMÂN/KUR’AN-I KERİM TEFSİRİ 1-3.CİLT (İnsan Yayınları 2019)

26)İbn Kesir

TEFSİR’ÜL KUR’AN’İL-AZİM / BÜYÜK KUR’AN TEFSİRİ (Kahraman Yayınları 2018-10Cilt)

27)İslâmoğlu, Mustafa

HAYAT KİTABI KUR’AN-KELİME MEALİ (Düşün Yayıncılık 2012)

HAYAT KİTABI KUR’AN-GEREKÇELİ MEAL TEFSİR (Düşün Yayıncılık-2012)

HAYAT KİTABI KUR’AN-GEREKÇELİ MEAL TEFSİR 2 CİLT (Düşün Yayıncılık-2013)

 HAYAT KİTABI KUR’AN–Kısa Sûreler-Gerekçeli Meal (Düşün Yayıncılık-2014)

28)Kadri, Hüseyin Kâzım (Şeyh Muhsin-i Fânî)-Heyet

NÛRÜ’L-BEYÂN-Kur’ân-ı Kerîm Tefsîrinin Türkçe Tercümesi (Vadi Yayıncılık-2019).

29)Kahveci, Niyazi

KUR’AN-I KERİM TERCÜMESİ-İniş Sırası ve Sebepleri ile (Sinemis-2016)

30)Kandemir, Mehmet Yaşar-Zavalsız, Halit-Şimşek, Ümit

AYET VE HADİSLERLE AÇIKLAMALI KUR'ÂN-I KERÎM MEÂLİ 2 CİLT (İFAV-2014)

31)Kazdal, İsmail

KUR’AN-I KERİM’İN TÜRKÇE MEALİ (Kur’an Okulu-2008)

32)Kısa, Mahmut

KISA AÇIKLAMALI KUR’AN-I KERİM MEALİ (Sebat Ofset Matbaacılık-2012)

33)Koçyiğit, Talât

KUR’AN-I KERİM MEÂLİ-(Hüner Yayınevi 2012)

KUR’AN-I KERİM MEAL VE TEFSİRİ (TDVY-7 CİLT-2016)

34)Külünkoğlu, Cemal

KUR’AN-I KERİM VE AÇIKLAMALI MEALİ (Kıraat Yayınları-2017)

35)Mâtürîdî, Ebû Mansûr

TE’VÎLÂTÜ’L KUR’ÂN TERCÜMESİ (Ensar Neşriyat A.Ş.-İstanbul 2018)

36)Mevdûdî, Ebu’l-A’lâ

TEFHÎMU’L-KUR’ÂN - KUR’AN’IN ANLAMI VE TEFSİRİ (İnsan Yayınları-2018)

37)Namlı, Tuncer

KUR’AN AYDINLIĞI KRONOLOJİK KUR’AN MEALİ (Fecr-2015)

38)Okuyan, Mehmet

KISA SURELERİN TEFSİRİ (Düşün Yayıncılık 1,2,3,4-2014)

KUR’ÂN-I KERİM’DEN MESAJLAR (Fâtiha,Yâsîn ve Rahmân Sûreleri-29.Cüz 1,2-30.Cüz    I-II) (Kıraat Yayınları-2014)

 KUR’ÂN-I KERİM’DEN MESAJLAR (Kıraat Yayınları-2017)

39)Özdemir, Gazi

ALLAH’IN TEK DİNİ İSLAMA SON DAVET-KUR’AN (Şira Yayınları-2013)

40)Öztürk, Abdülvehhab

SATIR ARASI KELİME KELİME KUR’AN-I KERİM MEALİ-2 CİLT (Kahraman Yayın 2014)

41)Öztürk, Mustafa

KUR’ANI KERİM MEALİ (Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri Ankara okulu-2014)          

Nüzul Sırasına Göre KUR’ANI KERİM MEALİ (Anlam ve Yorum Merk.Çv.Ank.Okulu-    2016)

İLÂHÎ HİTÂBIN TEFSİRİ (Ankara Okulu 2018-Cilt 1/ basımı devam ediyor) 

42)Öztürk, Yaşar Nuri

KUR’AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEALİ (Yeni Boyut-2013)

43)Sadak, Bekir

KUR’AN-I KERİM VE TÜRKÇE ANLATIMI (İFAV Yayınları-2011)

44)Süleymân, Mukâtil bin

MUHTASAR TEFSÎR-İ KEBÎR (İşaret-2015)

45)Süleymaniye Vakfı Yayınları

KURAN'I KERİM MEALİ -TASLAK METİN (İnternette-2017)

46)Sülün, Murat

KUR’ÂN-I KERİM ve TÜRKÇE ANLAMI (Çağrı Yayınları-2012)

47)Şener, Abdülkadir-Sofuoğlu, M. Cemal-Yıldırım, Mustafa 

YÜCE KUR’AN VE AÇIKLAMALI-YORUMLU MEALİ (TDVY-2014)

48)Şimşek, M. Sait 

HAYAT KAYNAĞI KUR’AN TEFSİRİ-5 CİLT (Beyan-2012)

49)Taberî, Muhammed bin Cerîr et-

TABERÎ TEFSİRİ-6Cilt (Sağlam Yayınevi-2019)

50)Topaloğlu, Yavuzhan 

KONULARINA GÖRE KUR’AN-I KERİM FİHRİSTİ (Gelenek Yayıncılık-2017)

51)Tekin, Ahmet

TEFSİRÎ MEAL Kur’an’ın Anlaşılmasına Doğru –(Kelam Yayınları-2016)

52)Toptaş, Mahmut

KUR’AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEALİ (Cantaş-2014)

53)TDVY- TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI (Karaman, Hayrettin-Özek, Ali-Dönmez, İbrahim Kâfi-Çağrıcı, Mustafa -Gümüş, Sadrettin-Turgut, Ali) 

KUR’ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLİ (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları-2016)

54)Turabi, Murtaza

KUR’AN MEALİ (Kevser Basın Yayın-2013)

55)Yazır, Elmalılı M. Hamdi

HAK DİNİ KUR’AN DİLİ (10 Cilt Tefsir-Azim 2014)

KUR’AN-I KERÎM-Bilgisayar Hatlı, Çok Kolay Okuyuşlu (Haktan Yayın Dağıtım)

56)Yıldırım, Suat

KUR’ÂN-I HAKÎM VE AÇIKLAMALI MEALİ (Çağlayan-2013)

57)Yıldız Mustafa

KUR’AN-I KERİM VE GEREKÇELİ TÜRKÇE MEALİ (Çıra Basın Yayın-2013)

58)Yılmaz, Hakkı

KUR’AN’IN TÜRKÇE MEÂLİ-NÜZUL SIRASINA GÖRE NECM NECM (İşaret 2015)

TEBYÎNÜ’L KUR’AN İŞTE KUR’AN-NÜZUL SIRASINA GÖRE (8 CİLT-İşaret 2015)

59)Yılmaz, Mesut

KURAN’A SOR (Destek Yayınları-2017)

60)Yüksel, Edip

MESAJ-KUR’AN ÇEVİRİSİ (Ozan Yayıncılık -2016)

(NOT:Yeni tespit edeceğimiz ve/veya yeni çıkan eserleri ilave ederek okuyucuların istifadesine sunacağız. Böylece; kaynaklar sürekli olarak güncellenmiş olacaktır.)