29 Mayıs 2024 Çarşamba
MENÜ
SON YAZILAR
MEAL VE TEFSİRLER
MEAL VE TEFSİRLER

MEAL VE TEFSİRLER

 

 

 

MEAL VE TEFSİRLER

A)YABANCI MÜELLİFLER

1)Esed, Muhammed

KUR’AN MESAJI Meal-Tefsir (İşaret-2013)

2)Gazali, Muhammed

KUR’AN’IN KONULU TEFSİRİ-(Düşün Yayıncılık 2013)

3)Hamidullah, Muhammed

AZİZ KUR’AN-Çeviri ve Açıklama (Beyan-2000)

4)İbn Arabî, Muhyiddin

RAHMETÜN MİNE’R-RAHMÂN/KUR’AN-I KERİM TEFSİRİ 1-4.CİLT (İnsan Yayınları 2021)

5)İbn Kesir

TEFSİR’ÜL KUR’AN’İL-AZİM / BÜYÜK KUR’AN TEFSİRİ (Kahraman Yayınları 2018-10Cilt)

6)Kadri, Hüseyin Kâzım (Şeyh Muhsin-i Fânî)-Heyet

NÛRÜ’L-BEYÂN-Kur’ân-ı Kerîm Tefsîrinin Türkçe Tercümesi (Vadi Yayıncılık-2019).

7)Mâtürîdî, Ebû Mansûr

TE’VÎLÂTÜ’L KUR’ÂN TERCÜMESİ (Ensar Neşriyat A.Ş.-İstanbul 2018)

8)Mevdûdî, Ebu’l-A’lâ

TEFHÎMU’L-KUR’ÂN - KUR’AN’IN ANLAMI VE TEFSİRİ (İnsan Yayınları-2018)

9)Süleymân, Mukâtil bin

MUHTASAR TEFSÎR-İ KEBÎR (İşaret-2015)

10)Taberî, Muhammed bin Cerîr et-

TABERÎ TEFSİRİ-6Cilt (Sağlam Yayınevi-2019)

11)Turabi, Murtaza

KUR’AN MEALİ (Kevser Basın Yayın-2013)

B) TÜRK MÜELLİFLER

1)Abdullah, Ayşa Zeynep

İndirilme Sırasına Göre YÜCE KUR-AN’I KERİM VE MEALİ (Hermes Yayınları-2019)

2)Akın, Ali

KUR’AN-I KERİM VE AÇIKLAMALI MEALİ (Ege Reklam-2014)

3)Aktaş, Erhan

KERİM KUR’AN-Türkçe Çeviri (Duman Ofset-Aralık 2016)

4)Atay, Hüseyin

KUR’AN-Türkçe Çeviri (Atay ve Atay Ltd. Şti.-2015)

5)Ateş, Süleyman

KUR’ÂN-I KERİM VE YÜCE MEÂLİ-(Yeni Ufuklar Neşriyat-)

YÜCE KUR’ÂNIN ÇAĞDAŞ TEFSİRİ-12 CİLT (Yeni Ufuklar Neşriyat-)

6)Bayındır, Abdülaziz

BAKARA SÛRESİ (Süleymaniye Vakfı Yayınları-2016)

https;//www.suleymaniyevakfimeali.com-2019 

7)Bayraklı, Bayraktar

YENİ BİR ANLAYIŞIN IŞIĞINDA-KUR’AN MEÂLİ (Bayraklı Yayınları-2007)

YENİ BİR ANLAYIŞIN IŞIĞINDA-KUR’AN TEFSİRİ 21 CİLT (Bayraklı Yayınları-2007)

8)Beşer, Faruk

KUR’ÂN-I HAKÎM’İN MEALİ ve KISA TEFSİRİ (Marmara Ün. İl. Fak. Vakfı Yayın-2021)

9)Bilmen, Ömer Nasuhi

KUR'ÂN-I KERİM'İN TÜRKÇE MEÂLİ ÂLİSİ VE TEFSİRİ 8 CİLT (İpek-2016)

10)Bulaç, Ali

KUR’AN-I KERİM VE TÜRKÇE ANLAMI (Çıra Basın Yayın Ltd.Şti.-2013)

11)Cihangir, Sonia

SONSUZ RAHMET KUR’AN-I KERİM MEALİ (A7 Kitap-2017)

12)Çeker, Orhan

KUR’ÂN-I KERÎM’İN ENVÂRI’NDAN Tefsir Özetli Meâl (Takdim-2021)

13)Çelik, Ömer

HAKK’IN DAVETİ KUR’AN-I KERİM MEALİ VE TEFSİRİ (Erkam Yayınları-2017)

14)Davudoğlu, Ahmed

KUR’AN-I KERİM ve İZAHLI MEALİ (Çelik Yayınevi-)

15)DİBY-DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI

Karaman, Hayrettin-Çağrıcı, Mustafa-Dönmez, İbr. Kâfi-Gümüş, Sadrettin

KUR’AN YOLU MEÂLİ (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları-İstanbul 2016)

KUR’AN YOLU-TÜRKÇE MEÂL VE TEFSİR 5 CİLT (Diyanet İşleri Başk Yayınları-2012)

16)Döndüren, Hamdi

 EVRENSEL ÇAĞRI KUR’AN-I KERİM -YÜCE MEAL VE TEFSİRİ (Çelik Yayınevi-2006)

17)Duman M. Zeki

BEYÂNU’L-HAK Kur’an-ı Kerimin Nüzul Sırasına Göre Tefsiri (Fecr-2 Cilt-2016)

18)Eliaçık, R. İhsan                                                                                                    

YAŞAYAN KUR’AN NÜZUL SIRASINA GÖRE TÜRKÇE MEAL-TEFSİR (İnşa Yayın 2015)

19)Elik, Hasan-Coşkun, Muhammed

TEVHİD MESAJI-ÖZLÜ KUR’AN TEFSİRİ (Fikir Yayıncılık 2013)

 İndirildiği dönemin ışığında KUR’AN TEFSİRİ-Tevhid Mesajı (İfav-2016)

20)Ersoy, Mehmed Âkif

KUR’AN MEALİ-(Fatiha-Berâe (Tevbe) Sûreleri (Mahya Yayıncılık-2013) 

21)Feyizli, Hasan Tahsin

FEYZÜ’L FURKÂN-TEFSİRLİ KUR’ÂN-KERİM MEALİ (Server Yayınları-2017)

22)Gülle, Sıtkı

KELİME ANLAMLI KUR’AN-I KERİM MEALİ-(Huzur Yayın Dağıtım-2004)

23)Gürer, Dilaver-Sofuoğlu H. Hayrullah

 KUR’AN-I KERÎM VE TÜRKÇE TERCÜMESİ (H Yayınları Basım Yayım-2017)

24)Hayrat Neşriyat Meal Heyeti

KUR’AN-I KERİM VE KARŞILIKLI MUHTASAR MEALİ –(Hayrat Neşriyat-2013)

25)İslâmoğlu, Mustafa

HAYAT KİTABI KUR’AN-KELİME MEALİ (Düşün Yayıncılık 2012)

HAYAT KİTABI KUR’AN-GEREKÇELİ MEAL TEFSİR (Düşün Yayıncılık-2012)

HAYAT KİTABI KUR’AN-GEREKÇELİ MEAL TEFSİR 2 CİLT (Düşün Yayıncılık-2013)

 HAYAT KİTABI KUR’AN–Kısa Sûreler-Gerekçeli Meal (Düşün Yayıncılık-2014)

26)Kahveci, Niyazi

KUR’AN-I KERİM TERCÜMESİ-İniş Sırası ve Sebepleri ile (Sinemis-2016)

27)Kandemir, Mehmet Yaşar-Zavalsız, Halit-Şimşek, Ümit

AYET VE HADİSLERLE AÇIKLAMALI KUR'ÂN-I KERÎM MEÂLİ 2 CİLT (İFAV-2014)

28)Kazdal, İsmail

KUR’AN-I KERİM’İN TÜRKÇE MEALİ (Kur’an Okulu-2008)

29)Kısa, Mahmut

KISA AÇIKLAMALI KUR’AN-I KERİM MEALİ (Sebat Ofset Matbaacılık-2012)

30)Koçyiğit, Talât

KUR’AN-I KERİM MEÂLİ-(Hüner Yayınevi 2012)

KUR’AN-I KERİM MEAL VE TEFSİRİ (TDVY-7 CİLT-2016)

31)Külünkoğlu, Cemal

KUR’AN-I KERİM VE AÇIKLAMALI MEALİ (Kıraat Yayınları-2017)

32)Namlı, Tuncer

KUR’AN AYDINLIĞI KRONOLOJİK KUR’AN MEALİ (Fecr-2015)

33)Okuyan, Mehmet

KISA SURELERİN TEFSİRİ (Düşün Yayıncılık 1,2,3,4-2014)

KUR’ÂN-I KERİM’DEN MESAJLAR (Fâtiha,Yâsîn ve Rahmân Sûreleri-29.Cüz 1,2-30.Cüz    I-II) (Kıraat Yayınları-2014)

KUR’ÂN-I KERİM’DEN MESAJLAR (Kıraat Yayınları-2017)

KUR’AN MEAL-TEFSİR (Haliç Üniversiteleri Yayınları-Nisan 2021)

34)Özdemir, Gazi

ALLAH’IN TEK DİNİ İSLAMA SON DAVET-KUR’AN (Şira Yayınları-2013)

35)Öztürk, Abdülvehhab

SATIR ARASI KELİME KELİME KUR’AN-I KERİM MEALİ-2 CİLT (Kahraman Yayın 2014)

36)Öztürk, Mustafa

KUR’ANI KERİM MEALİ (Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri Ankara okulu-2014)          

Nüzul Sırasına Göre KUR’ANI KERİM MEALİ (Anlam ve Yorum Merk.Çv.Ank.Okulu-2016)

İLÂHÎ HİTÂBIN TEFSİRİ (Ankara Okulu 2018-Cilt 1/ basımı devam ediyor) 

37)Öztürk, Yaşar Nuri

KUR’AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEALİ (Yeni Boyut-2013)

38)Sadak, Bekir

KUR’AN-I KERİM VE TÜRKÇE ANLATIMI (İFAV Yayınları-2011)

39)Süleymaniye Vakfı Yayınları

KURAN'I KERİM MEALİ -TASLAK METİN (İnternette-2017)

40)Sülün, Murat

KUR’ÂN-I KERİM ve TÜRKÇE ANLAMI (Çağrı Yayınları-2012)

41)Şener, Abdülkadir-Sofuoğlu, M. Cemal-Yıldırım, Mustafa 

YÜCE KUR’AN VE AÇIKLAMALI-YORUMLU MEALİ (TDVY-2014)

42)Şimşek, M. Sait 

HAYAT KAYNAĞI KUR’AN TEFSİRİ-5 CİLT (Beyan-2012)

43)Topaloğlu, Yavuzhan 

KONULARINA GÖRE KUR’AN-I KERİM FİHRİSTİ (Gelenek Yayıncılık-2017)

44)Tekin, Ahmet

TEFSİRÎ MEAL Kur’an’ın Anlaşılmasına Doğru –(Kelam Yayınları-2016)

45)Toptaş, Mahmut

KUR’AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEALİ (Cantaş-2014)

46)TDVY- TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI (Karaman, Hayrettin-Özek, Ali-Dönmez, İbrahim Kâfi-Çağrıcı, Mustafa -Gümüş, Sadrettin-Turgut, Ali) 

KUR’ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLİ (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları-2016)

47)Yakıt, İsmail

KUR’AN-I HAKÎM MEALİ-Semantik Analizli, Açıklamalı ve Yorumlu (Ötüken-2020)

48)Yazır, Elmalılı M. Hamdi

HAK DİNİ KUR’AN DİLİ (10 Cilt Tefsir-Azim 2014)

KUR’AN-I KERÎM-Bilgisayar Hatlı, Çok Kolay Okuyuşlu (Haktan Yayın Dağıtım)

49)Yıldırım, Suat

KUR’ÂN-I HAKÎM VE AÇIKLAMALI MEALİ (Çağlayan-2013)

50)Yıldız Mustafa

KUR’AN-I KERİM VE GEREKÇELİ TÜRKÇE MEALİ (Çıra Basın Yayın-2013)

51)Yılmaz, Hakkı

KUR’AN’IN TÜRKÇE MEÂLİ-NÜZUL SIRASINA GÖRE NECM NECM (İşaret 2015)

TEBYÎNÜ’L KUR’AN İŞTE KUR’AN-NÜZUL SIRASINA GÖRE (8 CİLT-İşaret 2015)

52)Yılmaz, Mesut

KURAN’A SOR (Destek Yayınları-2017)

53)Yüksel, Edip

MESAJ-KUR’AN ÇEVİRİSİ (Ozan Yayıncılık -2016)

YABANCI MÜELLİFLER 11 Ad. + YERLİ MÜELLİFLER 53 Ad.=TOPLAM 64 ADETTİR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X