29 Mayıs 2024 Çarşamba
MENÜ
SON YAZILAR

“EY AKIL SAHİPLERİ AKLEDİN! AKLINIZI KULLANIN!”

“EY AKIL SAHİPLERİ AKLEDİN! AKLINIZI KULLANIN!” (Âyetler iniş sırasına göredir)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

 Kur’an; bu ve benzer ifadelerle bizlere aklımızı kullanmamızı emir ve tavsiye etmektedir.

SÂD 38/38:29:Sana bu mübarek kitabı, âyetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.                                        

38/38:43:Tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahipleri için bir öğüt olarak, ona ailesini ve bir o kadarını daha bağışladık

2/92:221: Müşrik kadınlar iman etmedikçe onlarla evlenmeyin. Mümin bir cariye, hoşunuza giden hür bir müşrik kadından daha hayırlıdır. Mümin kadınları da müşrik erkeklerle, onlar iman etmedikçe evlendirmeyin. Mümin bir köle,

hoşunuza giden hür bir müşrikten daha hayırlıdır. Müşrikler sizi cehenneme çağırırlar, Allah ise, kendi izni ve keremiyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. Allah, düşünüp öğüt alsınlar diye âyetlerini insanlara açıklar!

2/92:242:düşünüp anlamanız için, Allah size âyetlerini işte böyle açıklıyor.

2/92:269: Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, ona pek büyük bir hayır (servet) verilmiştir. Bunu ancak akıl sahipleri düşünüp anlar.

ENFÂL 8/93:22: Allah katında canlıların en kötüsü, hakikate karşı sağır ve dilsiz kesilip aklıselimle düşünmeyen kimselerdir.

ALİ İMRAN 3/94:7: Sana kitabı indiren O’dur. Bunun âyetlerinden bir kısmı muhkem olup bunlar kitabın esasıdır. Âyetlerden bir kısmı ise müteşabih’dir. Kalplerinde eğrilik olanlar sırf fitne çıkarmak, insanları saptırmak ve kendi arzularına göre yorumlamak için müteşabih âyetlerin peşine düşerler. Halbuki bunların kesin anlamlarını Allah’tan başka kimse bilmez. İlimde derinleşmiş olan kimseler de “Biz bunlara iman ettik, hepsi de Rabbimiz katındandır” derler. Bu gerçeği ancak akıl sahipleri düşünüp anlarlar.

3/94:65: Ey Ehl-i kitap! İbrahim hakkında niçin tartışıp duruyorsunuz? Halbuki Tevrat da, İncil de kesinlikle ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?

3/94:118: Ey iman edenler! Sizden olmayanları sakın dost ve sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar sizi yoldan çıkarmak ve size kötülük yapmak için ellerinden geleni esirgemezler ve sizin sıkıntıya düşmenizi isterler. Size olan öfkeleri ağızlarından taşmaktadır, kalplerinde sakladıkları ise daha da kötüdür. Eğer aklınızı kullanırsanız, size âyetleri böyle açıkladık!

3/94:190: Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbirini takip etmesinde akıl sahipleri için gerçekten açık ibretler ve deliller vardır.

HAŞR 59/95:14:Onlar etrafı sağlam kalelerle çevrilmiş şehirlerde veya surların ardında olmazlarsa sizinle toplu halde savaşamazlar. Kendi aralarındaki çatışmaları ise pek şiddetlidir. Sen onları birlik içinde sanırsın, halbuki kalpleri darmadağınıktır. Çünkü onlar akılları ermeyen bir topluluktur.

NİSA 4/98:5:Allah’ın koruyasınız diye sizin sorumluluğunuza bıraktığı malları, aklı ermeyen kimselerin ellerine vermeyin. Fakat bu mallarla onları besleyin, giydirin ve münasip bir dille onlara (durumu) izah edin.

4/98:82:Onlar Kur’an’ı okuyup düşünmüyorlar  mı? Eğer o Kur’an Allah’tan başkasının sözü olsaydı, onda pek çok çelişki bulurlardı.

TALÂK 65/100:10:Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Ey inanan akıl sahipleri! Allah’a saygı duyunuz. Allah sizin için kesinlikle bir öğüt indirmiştir.

NÛR 24/102:1:Bu, hükümlerini farz kılarak indirdiğimiz bir sûredir. Düşünüp öğüt almanız için, bu sûrede apaçık âyetler indirdik.

24/102:27:Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başkasına sahiplerinden zin almasan ve onlara selâm vermeden girmeyin. Bu, sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki düşünüp anlarsınız!

24/102:61:Amâya güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya da güçlük yoktur. Sizin için de kendi evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden,

amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtarı elinizde bulunan evlerden ve arkadaşınızdan yiyip içmenizde bir sakınca yoktur. Birlikte veya ayrı ayrı yemenizde sizin için bir günah yoktur. Evlere girdiğinizde, Allah katından mübarek ve güzel bir selâmlama ile kendinize selâm verin. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. 

HUCÜRÂT 49/105:4(Resulüm!) Sana odaların arkasından bağıranların çoğu, Aklı ermez kimselerdir.

MAİDE 5/110:58:Namaz kılmak için ezan okuduğunuzda, onu alay ve eğlence konusu yaparlar, çünkü onlar akılları ermeyen bir topluluktur.

5/110:100:(Ey Peygamber!) De ki: Haram olan şeylerin çokluğu hoşuna gitse de haram ile helal asla bir değildir. Ey akıl sahipleri! Allah’ın haram kıldığı şeyler hususunda duyarlı olun ki kurtuluşa eresiniz. 

5/110:103: Allah; kulağı yarılan, salıverilen, erkek-dişi ikizler doğuran, on defa yavruladığı için yük vurulmayan hayvanların (Bahîre, Sâibe, Vasîle,ve Hâmî) adanmasını emretmemiştir, fakat kâfirler Allah adına yalan uyduruyorlar. Zaten onların çoğu aklını kullanmayan kimselerdir.

HADÎD 57/112:17:Şunu bilin ki, Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Aklınızı kullanmanız için, Biz size âyetlerimizi böyle açıkladık.

TEŞEKKÜR EDİYORUM: İlk önce; “Akledin, aklınızı kullanın, akletmiyor musunuz?” konusundaki sûre ve âyetlerin sadece âyet numaralarını siteye koymuş ve meallerini okuyucularımın kendi kaynaklarından bulacağını düşünmüştüm. Dikkatli bir okurumun uyarısıyla; âyetlerin meallerini siteye koymanın (hem yurt içindeki ve hem de yurt dışındaki okuyucularım için)  faydalı olacağını anladım ve böylece gerekli değişikliği yaptım, bu katkısından dolayı Metin İlhan kardeşime teşekkür ediyorum.                            

“www.kuranyolcularınaselamlar.com”

 

 

X