22 Nisan 2024 Pazartesi
MENÜ
SON YAZILAR
10) KURBAN TEFSİRİ
10) KURBAN TEFSİRİ

10) KURBAN TEFSİRİ

KONULU TEFSİRLER:10. KURBAN TEFSİRİ 

Eûzu bi’llahimin’eş-şeytânir-racîm/kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım. (Nahl 16.98)

Bismillâhirrahmânirrahıym/Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

BAKARA 2.196: Haccı ve umreyi Allah rızası için tamamlayın. Ama engellenecek olursanız, kolayınıza gelecek bir kurban gerekir. Kurbanlık kesim yerine varıncaya kadar da başınızı tıraş ederek ihramdan çıkmayın. İçinizden her kim ihramlı iken hastalanır veya başındaki rahatsızlığı sebebiyle başını tıraş etmek zorunda kalırsa işte ona fidye gerekir. Fidye olarak; oruç tutmak veya sadaka vermek veya kurban kesmek gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacdan önce umre yapacak olan ve hac günlerine kadar (ihramdan çıkmak) isteyenin kolayına gelen bir kurban kesmesi gerekir. Ama kurbana gücü yetmeyen kimse; hac günlerinde üç gün, evine döndükten sonra da yedi gün olmak üzere tam on gün oruç tutsun. Bütün bunlar Mescid-i Haram çevresinde oturmayanlar içindir. Allah’tan sakının ve bilin ki Allah’ın cezalandırması da çok şiddetlidir.

BAKARA 2.203: Eyyâm-ı teşrik olan Kurban Bayramı günlerinde Mina’da kalarak Allah’a ibadet edin. İbadetinde duyarlı, ihlaslı bir kimsenin acele ederek iki gün içinde Mina’dan ayrılıp Mekke’ye gitmesinde bir günah olmadığı gibi, Mina’da bir gün daha kaldıktan sonra Mekke’ye gitmesinde de bir günah yoktur. Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ve O’nun huzurunda toplanacağınızı unutmayın. (Kurban Bayramının ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde Mina’da şeytan taşlama yapılmaktadır.)

ÂL-İ İMRAN 3.183: Ey Resulüm! “Allah bize, gökten gelen ateşin yaktığı bir kurban mucizesi göstermedikçe hiçbir elçiye inanmayın diye emretti” diyen Yahudilere sen şunu söyle: “Eğer doğru söylüyorsanız; benden önce size pek çok delil getiren, sizin söylediğinizi yapan elçileri niçin öldürdünüz?” 

MÂİDE 5.2: Ey iman edenler! Allah’ın sembollerine, haram aylara, gerdanları süslenmiş kurbanlıklara ve Rablerinin ihsan ve rızasını isteyerek Beytu’l-Haram’a koşan insanlara saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram’ı ziyaret etmekten alıkoydukları için bir kavme duyduğunuz öfke, onlara karşı saldırganlık yapmanıza yol açmasın. İyilik ve takvada birbirinizle dayanışma içinde olun, günahkârlık ve saldırganlıkta ise birbirinize destek olmayın. Allah’ın emir ve yasaklarına karşı sorumlu ve duyarlı davranın. Bilin ki Allah’ın azabı çok şiddetlidir.

MÂİDE 5.27: Onlara Âdem’in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat: Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, diğerine “andolsun seni öldüreceğim” dedi. Diğeri de ona “Allah ancak takvâ sahiplerinden kabul eder” dedi.

MÂİDE 5.95: Ey iman edenler! İhramlı iken av hayvanlarını öldürmeyin. Sizden kim ihramlı iken av hayvanını kasten öldürürse bunun cezası olarak; âdil iki kişinin seçip kararlaştıracağı denk bir hayvanı kurban olarak kesecek veya keffaret olarak fakirleri doyuracak veya ona denk gelecek şekilde oruç tutacaktır. Böylece işlediği şuçun cezasını tatmış olsun. Allah daha önce yaptıklarınızı affetti, fakat kim yeniden işlerse, Allah ona yaptığının bedelini ödetir. Zira Allah çok güçlüdür ve günah işleyenleri şiddetle cezalandırır.

MÂİDE 5.97: Allah, Kâbe’yi, o Beyti’l-Haram’ı bütün insanlık için bir sembol kıldı. Aynı şekilde kutsal ayı (hac ayını), gerdanlıklı ve gerdanlıksız kurbanlıkları da. Bütün bunlar, göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah’ın bildiğini anlamanız içindir. Evet hiç şüphesiz Allah, her şeyi en iyi bilendir.

EN’ÂM 6.162: Ey Rasulüm! Onlara de ki: “benim namazım, nusûklarım (hac, kurban gibi ibadetlerim), hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.

HAC 22.28Kendileri için orada bulunan faydaları görsünler, belli günlerde kendilerine rızık olarak verdiğimiz en’âm (koyun, keçi, sığır, deve cinsi) hayvanlardan Allah’ın adını anarak kurban kessinler. Bu kurbanlardan kendileri de yesin, yoksullara da yedirsinler.

HAC 22.34: Biz, her ümmet için bir mensek (kurban ibadeti, kurban kesme zamanı, yeri) koyduk ki rızık olarak onlara verdiğimiz en’âm (koyun, keçi, sığır, deve cinsi ) hayvanlar üzerine Allah’ın adını ansınlar. Bilin ki Rabbiniz tek bir ilahtır, o halde yalnız O’na teslim olun. İtaat eden alçak gönüllü kimselere müjdele.

HAC 22.36: Biz, cüsseli hayvanları da (sığır ve deve) sizin için Allah’ın dininin simgelerinden kıldık. Onlarda sizin için birçok faydalar vardır. Onlar saf halinde yan yana dizildiklerinde üzerlerine Allah’ın adını anarak (kurban) edin. Cansız olarak yere düştüklerinde, onların etinden hem kendiniz yiyin, hem de halinden memnun olana ve ihtiyacını gizlemeyen yoksula da yedirin. Biz onları, şükretmeniz için sizin istifadenize verdik.

HAC 22.37: Onların etleri de, kanları da Allah’a ulaşmaz. O’na ulaşacak olan sadece sizin takvanız, ibadetlerinizdeki samimiyet ve ihlasınızdır. Öyleyse, Allah’ın size verdiği bu nimetler sebebiyle Allah'ı tekbir ile yüceltin. Ey Rasulüm! O halde, güzel davrananları müjdele.

SÂFFÂT 37.100-108: İbrahim: “Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak (bir evlat) ihsan et” diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul vereceğimizi müjdeledik. Oğlu yanında koşacak çağa geldiğinde “Yavrucuğum, rüyamda seni kurban ederken görüyorum, bir düşün bakalım buna ne diyeceksin” dedi. Oğlu da “Babacığım, sana emredileni yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın” dedi. İkisi de bu emre teslimiyet gösterip, babası oğlunu şakağı üstüne yatırınca Biz ona “Ey İbrahim!” diye seslendik. “Sen gördüğün rüyanın gereğini yerine getirdin. Biz iyilik yapanları (iyileri) işte böyle mükâfatlandırırız.” Gerçekten bu apaçık ve zor bir imtihan idi. Biz ona, çocuğun yerine fidye olarak büyük bir kurban kesmesini emrettik. Böylece gelecek nesiller arasında onun övgüyle anılmasını sağladık.

FETİH 48.25: O inkâr edenler, sizin Mescid-i Haram-ı ziyaretinizi ve kurbanlarınızı orada kesmenizi önleyen kimselerdir. Buna rağmen, Allah onlarla savaşmanıza izin vermedi. Çünkü orada (kendilerini tanımadığınız için) müşrik sanarak ezip geçeceğiniz mümin erkekler ve kadınlar vardı. Siz onların mümin olduklarını bilmeden canlarına kıyacak ve büyük bir hata yapmış olacaktınız. Allah, (Mekke’deki imanlarını gizleyen müminleri korumak için) müşriklerle savaşmanıza izin vermedi. Eğer müminler ile kâfirleri ayırt edebilecek olsaydınız, o kâfirleri sizin elinizle şiddetli bir cezaya çarptırırdık.

KEVSER 108.1-3: Biz sana Kevser’i verdik. Öyleyse, namazı Rabbin için kıl, kurbanı O’nun için kes. Asıl “nesli kesik” olan sana kin güdendir.

(Harun Sorkun-22 Kasım 2018-GG.1 Temmuz 2020)

X