24 Haziran 2024 Pazartesi
MENÜ
SON YAZILAR
BİLGİLENDİRME 2014
BİLGİLENDİRME 2014

BİLGİLENDİRME 2014

(ÖNSÖZ 2014)

Bismillahirrahmanirrahim (Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla)

Benim adım Harun Sorkun. İlk, Orta ve Liseden sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldum, meslek olarak iktisatçıyım. Çocukluğumda Kur’an kurslarına giderek hâfız olmadığım gibi İmam Hatip Lisesinde ve İlahiyat Fakültesinde de okumadım. Yani, klasik anlamda din eğitimi almadığım gibi Arapça dilini de bilmiyorum. Dini konuları okumaya ve araştırmaya 40 yaşında başladım. Kur’an meal ve tefsirleri ile siyer kitaplarını büyük bir heyecan ve iştahla okumaya başladığımdan bu güne kadar 30 yılı aşan bir sürenin geçmiş olduğunu belirtmek isterim. 

Bir müellifin eserini okumakla yetinmek yerine (ileride sayısı artacak olan) 14 müellifin meal ve tefsirini okuyarak mukayese etmeye ve bunların içinden en uygun olan âyet mealini bulmaya çalıştım. Bazı âyetlerde A’nın yazdığı meali benimsemişken, diğer bazı âyetlerde B’nin yazdığı meali, sonraki bazı âyetlerde ise C’nin meal ve tefsirinde yazdıklarını benimsedim. Yani; bir kişinin tercüme veya tefsirini “bu hocanın yazdıkları doğrudur veya yanlıştır” diyerek peşinen kabul veya reddetmedim. Rabbimin bana vermiş olduğu akıl ve mantığımın süzgecinden geçirmek suretiyle bir sonuca vardım. Zaten Kur’an pek çok âyette de biz insanlara “aklımızı kullanmamızı” emir ve tavsiye etmiyor mu?

Kur’an, Arapça konuşan bir topluma indiğinden, onların kolayca anlamaları için Arapça olarak inmiş olduğunu beyan ve ifade etmektedir. Kur’an’ın bizlere tavsiyesi ise O’nu sadece okumak veya başkaları tarafından okunanı dinlemekle yetinmek değildir. Bizlerden, “O’nu okuyup anlamamızı, yaşantımıza tatbik etmemizi ve başkalarına da örnek olmamızı” istemektedir. İnsanları okumaya ve araştırmaya sevk edecek muhkem âyetlerden seçilmiş ve 100 sayfa civarında bir küçük kitap yazarak din kardeşlerimin (az sayıda bile olsalar) meal okumalarına ve daha sonra da tefsir okumalarına vesile olabilmeyi arzu ettim. Kitabın hazırlığını yaparken, kitap yayınlanıncaya kadar geçecek sürede hazırlanan bölümlerin internette okuyucuların istifadesine sunulmasınınfaydalı olacağını düşünerek “www.kuranyolcularinaselamlar”sitesinde yayınlamayı uygun gördüm.

Din kardeşlerimin: “Kur’an’ı okumalarına, akıllarını kullanmalarına ( akletmelerine / düşünüp- muhakeme etmelerine),  hayatlarına tatbik etmelerine ve başkalarına da iyi örnek olmalarına “ bir nebze bile katkım olursa bundan büyük bahtiyarlık duyacağımı ifade etmek isterim.

İnternet sitesinin hazırlanmasında yardımlarından dolayı “Ceviz Bilişim-Onur Yılmaz’a”, sayfa düzeni ve sûrelerin dizayn edilmesindeki katkıları için “Fatih Uraler’e” ve evde rahat çalışma ortamı sağlayan “eş ve çocuklarıma” teşekkürlerimi ifade etmek isterim.

Rabbim; anneme, babama, ağabeyime ve tüm geçmişlerimize rahmet ve merhametini esirgemesin. Bizleri de doğru yolundan ayırmasın. KUR’AN YOLCULARINA SELÂM OLSUN, Rabbim, yâr ve yardımcımız olsun. İstanbul, 30.Kasım.2014

NOT: Sitede yazılanların kaynak gösterilerek kullanılması serbesttir.

 

 

X