14 Temmuz 2024 Pazar
MENÜ
SON YAZILAR

SÛRELERİN (MUSHAF-İNİŞ-ALFABETİK) SIRALARI VE ÂYET SAYILARI

A
M-İ SIRASI SÛRE ADI ÂYET SAYISI
     
1/1 FATİHA SÛRESİ 7
2/94 BAKARA SÛRESİ 286
3/98 ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ 200
4/106 NİSA SÛRESİ 176
5/108 MÂİDE SÛRESİ 120
6/73 EN’ÂM SÛRESİ 165
7/56 A’RÂF SÛRESİ 206
8/95 ENFÂL SÛRESİ 75
9/114 TEVBE (BERÂE) SÛRESİ 129
10/70 YÛNUS SÛRESİ 109
11/69 HÛD SÛRESİ 123
12/71 YÛSUF SÛRESİ 111
13/58 RA'D SÛRESİ 43
14/65 İBRÂHÎM SÛRESİ 52
15/72 HİCR SÛRESİ 99
16/74 NAHL SÛRESİ 128
17/68 İSRÂ SÛRESİ 111
18/69 KEHF SÛRESİ 110
19/43 MERYEM SÛRESİ 98
20/44 TÂHÂ SÛRESİ 135
21/79 ENBİYÂ SÛRESİ 112
22/91 HAC SÛRESİ 78
23/80 MÜ'MİNÛN SÛRESİ 118
24/97 NÛR SÛRESİ 64
25/40 FURKÂN SÛRESİ 77
26/51 ŞU'ARÂ SÛRESİ 227
27/53 NEML SÛRESİ 93
28/67 KASAS SÛRESİ 88
29/89 ANKEBÛT SÛRESİ 69
30/88 RÛM SÛRESİ 60
31/75 LOKMÂN SÛRESİ 34
32/57 SECDE SÛRESİ 30
33/105 AHZÂB SÛRESİ 73
34/76 SEBE SÛRESİ 54
35/42 FÂTIR SÛRESİ 45
36/41 YÂSÎN SÛRESİ 83
37/56 SÂFFÂT SÛRESİ 182
38/38 SÂD SÛRESİ 88
39/59 ZÜMER SÛRESİ 75
40/60 MÜ'MİN/GÂFİR SÛRESİ 85
41/61 FUSSİLET SÛRESİ 54
42/62 ŞÛRÂ SÛRESİ 53
43/63 ZUHRUF SÛRESİ 89
44/64 DÜHÂN SÛRESİ 59
45/65 CÂSİYE SÛRESİ 37
46/66 AHKÂF SÛRESİ 35
47/99 MUHAMMED SÛRESİ 38
48/109 FETİH SÛRESİ 29
49/105 HUCURÂT SÛRESİ 18
50/34 KÂF SÛRESİ 45
51/67 ZÂRİYÂT SÛRESİ 60
52/76 TÛR SÛRESİ 49
53/23 NECM SÛRESİ 62
54/37 KAMER SÛRESİ 55
55/89 RAHMÂN SÛRESİ 78
56/46 VÂKI’A SÛRESİ 96
57/112 HADÎD SÛRESİ 29
58/104 MÜCÂDİLE SÛRESİ 22
59/95 HAŞR SÛRESİ 24
60/111 MUMTEHANE SÛRESİ 13
61/108 SAF SÛRESİ 14
62/100 CUM’A SÛRESİ 11
63/103 MÜNÂFİKÛN SÛRESİ 11
64/107 TEGÂBÜN SÛRESİ 18
65/100 TALÂK SÛRESİ 12
66/106 TAHRÎM SÛRESİ 12
67/77 MÜLK (TEBÂREKE) SÛRESİ 30
68/2 KALEM SÛRESİ 52
69/78 HÂKKA SÛRESİ 52
70/79 MEÂRİC SÛRESİ 44
71/71 NÛH SÛRESİ 28
72/40 CÎN SÛRESİ 28
73/3 MÜZZEMMİL SÛRESİ 20
74/4 MÜDDESİR SÛRESİ 56
75/31 KIYÂMET SÛRESİ 40
76/90 İNSÂN SÛRESİ 31
77/33 MÜRSELÂT SÛRESİ 50
78/80 NEBE SÛRESİ 40
79/81 NÂZİÂT SÛRESİ 46
80/24 ABESE SÛRESİ 42
81/7 TEKVÎR SÛRESİ 29
82/82 İNFİTÂR SÛRESİ 19
83/86 MUTAFFİFÛN SÛRESİ 36
84/83 İNŞİKÂK SÛRESİ 25
85/27 BURÛC SÛRESİ 22
86/36 TÂRIK SÛRESİ 17
87/8 A’LÂ SÛRESİ 19
88/68 GÂŞİYE SÛRESİ 26
89/10 FECR SÛRESİ 30
90/35 BELED SÛRESİ 20
91/26 ŞEMS SÛRESİ 15
92/9 LEYL SÛRESİ 21
93/11 DUHÂ SÛRESİ 11
94/12 İNŞİRÂH SÛRESİ 8
95/28 TÎN SÛRESİ: 8
96/1 ALAK (İKRA) SÛRESİ 19
97/25 KADR SÛRESİ 5
98/101 BEYYİNE SÛRESİ 8
99/91 ZİLZÂL SÛRESİ 8
100/14 ÂDİYÂT SÛRESİ 11
101/30 KÂRİA SÛRESİ 11
102/16 TEKÂSÜR SÛRESİ 8
103/13 ASR SÛRESİ 3
104/32 HÜMEZE SÛRESİ 9
105/19 FÎL SÛRESİ 5
106/29 KUREYŞ SÛRESİ 4
107/17 MÂ’ÛN SÛRESİ 7
108/15 KEVSER SÛRESİ 3
109/18 KÂFİRÛN SÛRESİ 6
110/114 NASR SÛRESİ 3
111/6 TEBBET (MESED) SÛRESİ 5
112/22 İHLÂS SÛRESİ 4
113/20 FELAK SÛRESİ 5
114/21 NÂS SÛRESİ 6
B
İ-M SIRASI SÛRE ADI ÂYET SAYISI
     
1/1 FATİHA SÛRESİ 7
96/1 ALAK (İKRA) SÛRESİ 19
68/2 KALEM SÛRESİ 52
73/3 MÜZZEMMİL SÛRESİ 20
74/4 MÜDDESİR SÛRESİ 56
111/6 TEBBET (MESED) SÛRESİ 5
81/7 TEKVÎR SÛRESİ 29
87/8 A’LÂ SÛRESİ 19
92/9 LEYL SÛRESİ 21
89/10 FECR SÛRESİ 30
93/11 DUHÂ SÛRESİ 11
94/12 İNŞİRÂH SÛRESİ 8
103/13 ASR SÛRESİ 3
100/14 ÂDİYÂT SÛRESİ 11
108/15 KEVSER SÛRESİ 3
102/16 TEKÂSÜR SÛRESİ 8
107/17 MÂ’ÛN SÛRESİ 7
109/18 KÂFİRÛN SÛRESİ 6
105/19 FÎL SÛRESİ 5
113/20 FELAK SÛRESİ 5
114/21 NÂS SÛRESİ 6
112/22 İHLÂS SÛRESİ 4
53/23 NECM SÛRESİ 62
80/24 ABESE SÛRESİ 42
97/25 KADR SÛRESİ 5
91/26 ŞEMS SÛRESİ 15
85/27 BURÛC SÛRESİ 22
95/28 TÎN SÛRESİ: 8
106/29 KUREYŞ SÛRESİ 4
101/30 KÂRİA SÛRESİ 11
75/31 KIYÂMET SÛRESİ 40
104/32 HÜMEZE SÛRESİ 9
77/33 MÜRSELÂT SÛRESİ 50
50/34 KÂF SÛRESİ 45
90/35 BELED SÛRESİ 20
86/36 TÂRIK SÛRESİ 17
54/37 KAMER SÛRESİ 55
38/38 SÂD SÛRESİ 88
25/40 FURKÂN SÛRESİ 77
72/40 CÎN SÛRESİ 28
36/41 YÂSÎN SÛRESİ 83
35/42 FÂTIR SÛRESİ 45
19/43 MERYEM SÛRESİ 98
20/44 TÂHÂ SÛRESİ 135
56/46 VÂKI’A SÛRESİ 96
26/51 ŞU'ARÂ SÛRESİ 227
27/53 NEML SÛRESİ 93
7/56 A’RÂF SÛRESİ 206
37/56 SÂFFÂT SÛRESİ 182
32/57 SECDE SÛRESİ 30
13/58 RA'D SÛRESİ 43
39/59 ZÜMER SÛRESİ 75
40/60 MÜ'MİN/GÂFİR SÛRESİ 85
41/61 FUSSİLET SÛRESİ 54
18/69 KEHF SÛRESİ 110
42/62 ŞÛRÂ SÛRESİ 53
43/63 ZUHRUF SÛRESİ 89
44/64 DÜHÂN SÛRESİ 59
14/65 İBRÂHÎM SÛRESİ 52
45/65 CÂSİYE SÛRESİ 37
46/66 AHKÂF SÛRESİ 35
28/67 KASAS SÛRESİ 88
51/67 ZÂRİYÂT SÛRESİ 60
17/68 İSRÂ SÛRESİ 111
88/68 GÂŞİYE SÛRESİ 26
11/69 HÛD SÛRESİ 123
10/70 YÛNUS SÛRESİ 109
12/71 YÛSUF SÛRESİ 111
71/71 NÛH SÛRESİ 28
15/72 HİCR SÛRESİ 99
6/73 EN’ÂM SÛRESİ 165
16/74 NAHL SÛRESİ 128
31/75 LOKMÂN SÛRESİ 34
34/76 SEBE SÛRESİ 54
52/76 TÛR SÛRESİ 49
67/77 MÜLK (TEBÂREKE) SÛRESİ 30
69/78 HÂKKA SÛRESİ 52
21/79 ENBİYÂ SÛRESİ 112
70/79 MEÂRİC SÛRESİ 44
23/80 MÜ'MİNÛN SÛRESİ 118
78/80 NEBE SÛRESİ 40
79/81 NÂZİÂT SÛRESİ 46
82/82 İNFİTÂR SÛRESİ 19
84/83 İNŞİKÂK SÛRESİ 25
83/86 MUTAFFİFÛN SÛRESİ 36
30/88 RÛM SÛRESİ 60
29/89 ANKEBÛT SÛRESİ 69
55/89 RAHMÂN SÛRESİ 78
76/90 İNSÂN SÛRESİ 31
99/91 ZİLZÂL SÛRESİ 8
22/91 HAC SÛRESİ 78
2/94 BAKARA SÛRESİ 286
8/95 ENFÂL SÛRESİ 75
59/95 HAŞR SÛRESİ 24
24/97 NÛR SÛRESİ 64
3/98 ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ 200
47/99 MUHAMMED SÛRESİ 38
62/100 CUM’A SÛRESİ 11
65/100 TALÂK SÛRESİ 12
98/101 BEYYİNE SÛRESİ 8
63/103 MÜNÂFİKÛN SÛRESİ 11
58/104 MÜCÂDİLE SÛRESİ 22
33/105 AHZÂB SÛRESİ 73
49/105 HUCURÂT SÛRESİ 18
4/106 NİSA SÛRESİ 176
66/106 TAHRÎM SÛRESİ 12
64/107 TEGÂBÜN SÛRESİ 18
5/108 MÂİDE SÛRESİ 120
61/108 SAF SÛRESİ 14
48/109 FETİH SÛRESİ 29
60/111 MUMTEHANE SÛRESİ 13
57/112 HADÎD SÛRESİ 29
110/114 NASR SÛRESİ 3
9/114 TEVBE (BERÂE) SÛRESİ 129
C
ALFABETİK SIRA SÛRE ADI ÂYET SAYISI
     
87/8 A’LÂ SÛRESİ 19
7/56 A’RÂF SÛRESİ 206
80/24 ABESE SÛRESİ 42
100/14 ÂDİYÂT SÛRESİ 11
46/66 AHKÂF SÛRESİ 35
33/105 AHZÂB SÛRESİ 73
3/98 ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ 200
96/1 ALAK (İKRA) SÛRESİ 19
2/94 BAKARA SÛRESİ 286
90/35 BELED SÛRESİ 20
98/101 BEYYİNE SÛRESİ 8
85/27 BURÛC SÛRESİ 22
45/65 CÂSİYE SÛRESİ 37
72/40 CÎN SÛRESİ 28
62/100 CUM’A SÛRESİ 11
93/11 DUHÂ SÛRESİ 11
44/64 DÜHÂN SÛRESİ 59
6/73 EN’ÂM SÛRESİ 165
21/79 ENBİYÂ SÛRESİ 112
8/95 ENFÂL SÛRESİ 75
35/42 FÂTIR SÛRESİ 45
89/10 FECR SÛRESİ 30
113/20 FELAK SÛRESİ 5
48/109 FETİH SÛRESİ 29
105/19 FÎL SÛRESİ 5
25/40 FURKÂN SÛRESİ 77
41/61 FUSSİLET SÛRESİ 54
88/68 GÂŞİYE SÛRESİ 26
59/95 HAŞR SÛRESİ 24
22/91 HAC SÛRESİ 78
57/112 HADÎD SÛRESİ 29
69/78 HÂKKA SÛRESİ 52
15/72 HİCR SÛRESİ 99
49/105 HUCURÂT SÛRESİ 18
11/69 HÛD SÛRESİ 123
104/32 HÜMEZE SÛRESİ 9
112/22 İHLÂS SÛRESİ 4
82/82 İNFİTÂR SÛRESİ 19
76/90 İNSÂN SÛRESİ 31
84/83 İNŞİKÂK SÛRESİ 25
94/12 İNŞİRÂH SÛRESİ 8
17/68 İSRÂ SÛRESİ 111
97/25 KADR SÛRESİ 5
50/34 KÂF SÛRESİ 45
109/18 KÂFİRÛN SÛRESİ 6
68/2 KALEM SÛRESİ 52
54/37 KAMER SÛRESİ 55
101/30 KÂRİA SÛRESİ 11
28/67 KASAS SÛRESİ 88
18/69 KEHF SÛRESİ 110
108/15 KEVSER SÛRESİ 3
75/31 KIYÂMET SÛRESİ 40
106/29 KUREYŞ SÛRESİ 4
92/9 LEYL SÛRESİ 21
31/75 LOKMÂN SÛRESİ 34
107/17 MÂ’ÛN SÛRESİ 7
5/108 MÂİDE SÛRESİ 120
70/79 MEÂRİC SÛRESİ 44
19/43 MERYEM SÛRESİ 98
40/60 MÜ'MİN/GÂFİR SÛRESİ 85
23/80 MÜ'MİNÛN SÛRESİ 118
58/104 MÜCÂDİLE SÛRESİ 22
47/99 MUHAMMED SÛRESİ 38
67/77 MÜLK (TEBÂREKE) SÛRESİ 30
60/111 MUMTEHANE SÛRESİ 13
63/103 MÜNÂFİKÛN SÛRESİ 11
77/33 MÜRSELÂT SÛRESİ 50
83/86 MUTAFFİFÛN SÛRESİ 36
73/3 MÜZZEMMİL SÛRESİ 20
16/74 NAHL SÛRESİ 128
114/21 NÂS SÛRESİ 6
110/114 NASR SÛRESİ 3
79/81 NÂZİÂT SÛRESİ 46
53/23 NECM SÛRESİ 62
27/53 NEML SÛRESİ 93
4/106 NİSA SÛRESİ 176
71/71 NÛH SÛRESİ 28
24/97 NÛR SÛRESİ 64
55/89 RAHMÂN SÛRESİ 78
30/88 RÛM SÛRESİ 60
38/38 SÂD SÛRESİ 88
61/108 SAF SÛRESİ 14
37/56 SÂFFÂT SÛRESİ 182
34/76 SEBE SÛRESİ 54
32/57 SECDE SÛRESİ 30
91/26 ŞEMS SÛRESİ 15
42/62 ŞÛRÂ SÛRESİ 53
20/44 TÂHÂ SÛRESİ 135
66/106 TAHRÎM SÛRESİ 12
65/100 TALÂK SÛRESİ 12
86/36 TÂRIK SÛRESİ 17
111/6 TEBBET (MESED) SÛRESİ 5
64/107 TEGÂBÜN SÛRESİ 18
102/16 TEKÂSÜR SÛRESİ 8
81/7 TEKVÎR SÛRESİ 29
9/114 TEVBE (BERÂE) SÛRESİ 129
95/28 TÎN SÛRESİ: 8
52/76 TÛR SÛRESİ 49
56/46 VÂKI’A SÛRESİ 96
36/41 YÂSÎN SÛRESİ 83
10/70 YÛNUS SÛRESİ 109
12/71 YÛSUF SÛRESİ 111
51/67 ZÂRİYÂT SÛRESİ 60
99/91 ZİLZÂL SÛRESİ 8
43/63 ZUHRUF SÛRESİ 89
39/59 ZÜMER SÛRESİ 75
29/89 ANKEBÛT SÛRESİ 69
103/13 ASR SÛRESİ 3
1/1 FATİHA SÛRESİ 7
14/65 İBRÂHÎM SÛRESİ 52
74/4 MÜDDESİR SÛRESİ 56
78/80 NEBE SÛRESİ 40
13/58 RA'D SÛRESİ 43
26/51 ŞU'ARÂ SÛRESİ 227
  TOPLAM 6.236
  TOPLAM 6.236
  TOPLAM 6.236
NOT

A bölümünde Sûrelerin Mushaf'daki gibi sıralanması yapılmış, hemen yanına İniş sırası yazılmış ve M-İ olarak ifade edilmiştir. İ (Mushaf-İniş) olarak ifade edilmiştir.

 

B bölümünde ise Sûrelerin İnişteki sıralaması yapılmış, hemen yanına Mushaf sırası yazılmış ve İ-M (İniş-Mushaf) olarak ifade edilmiştir.

 

C bölümünde ise Sûreler Alfabetik olarak sıralanmış ve yanlarına yanlarına M-İ (Mushaf-İniş) sıraları yazılmıştır.

 

Her üç bölümde de sûrelerdeki âyet sayıları belirtilmiş ve en alta da toplamları alınmıştır. Kur'an'daki âyetlerin toplamı besmele hariç 6.236 dır. Kur'an'da sadece Tevbe sûresinde besmele yoktur, Fatiha sûresinde ise besmele sûrenin içine dahil edilmiştir bu bakımdan besmele dahil âyetlerin sayısı ise 6.348 dir.

 

Mushaf'daki sıralama konusunda ittifak edilmiş olduğu halde, iniş (nüzul) sıralamsında bazı farklı görüşlerin olduğunu da belirtmek isteriz.

X