29 Mayıs 2024 Çarşamba
MENÜ
SON YAZILAR

LOKMÂN SÛRESİ

 

31/57 LOKMÂN SÛRESİ

 (Sûre adını, oğluna verdiği öğütleriyle anılan Lokman a.s.’dan almaktadır. Mushaf’ta 31nci ve inişte 57nci sıradadır ve 34 âyetten meydana gelmektedir.)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla. 

1.Elif-Lâm-Mîm!

2.Bunlar hikmetli Kitab’ın âyetleridir.

3.Güzel işler yapanlar için rahmet ve hidayet kaynağıdır.

4.Onlar, namazlarını özenle kılan, zekâtı veren ve âhirete kesin olarak inanan kimselerdir. 

5.İşte onlar, Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlardır, kurtuluşa erenler de onlar olacaktır. 

6.İnsanlar arasında öyleleri de vardır ki, bilgisiz olanları Allah yolundan saptırmak ve onu istismar etmek için (Lehve’l-hadîs) hadis/söz oyunu yapmaya kalkarlar. İşte onların hakkı alçaltıcı bir azaba düçar olmaktır.

7.Böyle birine âyetlerimiz okunduğu zaman, sanki kulaklarında ağırlık varmış, sanki hiç duymamış gibi küstahça yüz çevirip giderler. İşte böylesine elem verici bir azabı müjdele.

8.Buna karşılık, iman edip salih amel işleyen kimseler için nimetlerle dolu cennetler vardır.

9.Allah’ın mutlaka gerçekleşecek olan vaadi gereği onlar orada ebedi kalacaklardır. O, her işinde mükemmel olan ve her hükmünde tam isabet edendir.

10.Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmadan yarattı, sizi çok sarsmasın diye yeryüzüne sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlı varlığın çoğalmasını sağladı. Gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden (bitkinin) yetişip büyümesini sağlamıştır.

11.Bu Allah’ın yaratılışıdır. Gösterin bakalım, O’nun dışındakiler neyi yaratmıştır? Hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedirler.

12.Lokman’a da hikmeti verdik: “Allah’a şükret! Çünkü (O’na) şükreden kendi lehine şükretmiş olur. Fakat kim de nankörlük ederse, iyi bilsin ki Allah kendi-kendine yeterli olan ve her türlü övgüye lâyık olandır.

13.Lokman oğluna öğüt verirken şöyle diyordu: “Yavrucuğum! Allah’tan başkasına ilahî sıfatlar yakıştırma, çünkü O’na ortak koşmak çok büyük bir zulümdür!”  

14.Biz insana ana-babasıyla ilgili öğütler verdik. Anası onu binbir güçlükle karnında taşıdı. Çocuğun sütten kesilmesi iki yıl içindedir. (Ey insan!) Bana ve ana-babana şükret, sonunda sadece Bana döneceksiniz!

15.Eğer ana-baban, hakkında bilgin olmayan bir şeyi Bana ortak koşman için seni zorlayacak olurlarsa, bu durumda asla onlara uyma. Dünya işlerinde onlara iyi davran. Bana gönülden yönelen kimselerin yolunu tut, dönüşünüz yalnız Bana’dır, o zaman yapıp-ettiklerinizi size göstereceğim.  

16.(Lokman): “Yavrucuğum! Yaptığın şeyler; ister bir hardal tanesi kadar olsun, ister bir kayanın içinde bulunsun, ister göklerde veya yerin altında bulunsun, Allah onu bulup ortaya çıkarır. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilen, her şeyden haberdar olandır.”

17.(Lokman): “Yavrucuğum! Namazını özenle kıl, iyiliği emredip kötülüğe mani ol (emr-i bil maruf, nehy-i anil münker yap), başına gelen sıkıntı ve zorluklara sabret. Çünkü bütün bunlar azim ve kararlılık gerektiren işlerdir.”

18.”İnsanlara karşı gururlanıp-kibirlenme. Yeryüzünde çalım satarak dolaşma. Allah, kendini beğenmiş kibirli hiç kimseyi sevmez.”

19.”Yürüyüşünde mütevazi ve ölçülü ol, sesini yükseltme. Unutma ki seslerin en çirkini eşek anırmasıdır.”

20.Allah’ın, göklerde ve yerde ne varsa hepsini hizmetinize verdiğini ve nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze serdiğini görmez misin? İnsanlardan bazısı; bir bilgiye, bir rehbere ve aydınlatıcı bir kitaba dayanmadan Allah hakkında tartışmaya kalkışırlar.

21.Onlara, “Allah’ın indirdiğine uyun” denildiğinde, “Hayır, biz atalarımızda gördüğümüze uyarız” derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyor olsa da mı (böyle diyecekler)?

22.Güzel davranarak kendini Allah’a teslim eden kimse, en sağlam kulpa yapışmış demektir. Çünkü bütün işlerin sonu Allah’a varır.

23.İnkâr edenlerin kâfirliği seni üzmesin. Çünkü onların dönüp gelecekleri yer Bizim huzurumuzdur, yaptıklarını kendilerine bildireceğiz. Çünkü Allah, kalplerin derinliklerinde olanları dahi çok iyi bilmektedir.

24.Onlara kısa bir süre nimetleri tattırırız, sonra da çok ağır bir azaba mahkum ederiz.

25.Onlara, “Gökleri ve yeri yaratan kimdir” diye sorsan, mutlaka “Allah” diyeceklerdir. De ki; “Bütün övgüler Allah’a mahsustur”, ama onların çoğu bilmezler.

26.Göklerde ve yerde olan her şey Allah’a aittir. Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ve O, her türlü övgüye lâyıktır.

27.Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa ve buna yedi deniz daha eklense, yine de Allah’ın sözleri tükenmez. Allah, her işinde mükemmel olan ve her hükmünde tam isabet kaydedendir.

28.Hepinizin yaratılması ve tekrar diriltilmesi (O’nun için) bir tek nefsin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah her şeyi işitir, her şeyi görür.

29.Allah’ın, gündüzü kısaltarak geceyi uzattığını, geceyi kısaltarak gündüzü uzattığını görüp-düşünmez misiniz? Belirli bir süreye kadar kendi yörüngelerinde akıp-gitmekte olan güneşi ve ayı buyruğuna boyun eğdirerek sizin istifadenize sunmuştur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

30.Bütün bunları yapan ve gerçek ilah olan sadece Allah’tır. İnsanların O’nun dışında  

Yalvarıp-yakardıkları her şey batıldır. Gerçek olarak yüce ve büyük olan yalnız Allah’tır.

31.Allah’ın lütfuyla denizlerde akıp-giden gemileri görmez misiniz? Böylece Allah, âyetlerinden bir kısmının işaretlerini size gösteriyor. Bütün bunlarda sıkıntılara göğüs geren ve Allah’a derin bir şükran duyanlar için mesajlar vardır.

32.(Denizde seyahat ederlerken), dalgalar onları kara bulutlar gibi kuşattığı zaman, bütün içtenlikleriyle yalnız Allah’a yalvarırlar. Ama Allah onları karaya çıkarıp kurtardığında, içlerinden bir kısmı ortada (inanmakla-inanmamak arasında) kalır. Zaten âyetlerimizi nankörlerden başkası inkâr etmez. 

33.Ey insanlar! Rabbinize karşı sorumluluğunuzu unutmayın. Ana-babanın çocuğuna, çocuğun da ana-babasına hiçbir fayda sağlayamayacağı bir günün dehşetinden korunun. Unutmayın ki Allah’ın vaadi gerçekleşecektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Yoldan çıkarıcı (şeytan) da Allah hakkında sizi kandırmasın.

34.Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah’ın katındadır. O, yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez, hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah’tır.

 

X