29 Mayıs 2024 Çarşamba
MENÜ
SON YAZILAR

KÂF SÛRESİ

50/34 KÂF SÛRESİ

(Sûre, Arapça’daki “kâf” harfi ile başladığından “Kâf” adını almıştır. Rasulullahın hutbelerinde bu sûreyi sık olarak okuduğu rivayet edilmektedir. Mushaf’da 50nci ve inişte ise 34ncü sıradadır. Mekke döneminde inmiş olup, 45 âyetten müteşekkildir.)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

1.Kâf! Şanı yüce Kur’an’a yemin olsun!

2.Kâfirler kendi içlerinden bir uyarıcın gelmesine şaştılar ve: “Bu tuhaf bir şey” dediler. (7.63)

3.”Öldükten ve toprak olduktan sonra mı (dirileceğiz)? Bu olmayacak (uzak) bir şey!” (6.29*2.28*10.34*13.5*19.66)

4.Biz, toprağın onları nasıl çürütüp eksilteceğini elbette bilmekteyiz, ayrıca katımızda mahfuz bir Kitap da var. (6.59)

5.Onlar kendilerine gelen gerçeği (Kur’an’ı) hemen yalanladılar. Onlar tam bir tutarsızlık içindeler. (6.5)

6.Onlar üzerlerindeki göğe bakmazlar mı? Kusursuz bir şekilde onu nasıl bina ettik ve süsledik, üstelik hiçbir eksik de bırakmadık! (37.6)

7.Yeryüzünü de düzenledik, üzerine sağlam dağlar yerleştirdik ve her çeşit güzel bitkiler yetiştirdik. (13.3*15.19*16.15*21.31*27.61*31.10*41.10*77.27*78.6-7*79.32)

8.Bütün bunları, Bize yönelen kullar için aydınlatma ve ibret vesilesi olsun diye yaptık. (34.9)

9.Gökten indirdiğimiz bereketli yağmurlarla cennet gibi bahçeler ve verimli mahsuller yetiştirdik. (6.99)

10.Ayrıca salkım-salkım meyveleri dizilmiş olan upuzun hurma ağaçları.

11.Bunları kullarımıza rızık olarak verdik. Biz ölü bir toprağı yağmurla canlandırdığımız gibi, (insanın) yeniden dirilişi de böyle olacaktır. (25.48-49*30.19,25*43.11)

12.Onlardan önce de Nuh kavmi, Ress ve Semûd halkı da yalanlamıştı. (25.38)

13.Ad, Firavun ve Lut’un kardeşleri de yalanlamıştı.

14.Eyke halkı ve Tübba’ kavmi de. Hepsi de Rasulleri yalanlamıştı; sonunda onları uyardığım şey (azap) başlarına geldi. (15.78*44.37)

15.İlk yaratmada acze düşmediğimizi görmüyorlar mı? Buna rağmen, yeniden yaratma konusunda neden şüphe ediyorlar?  (15.78*44.37)

16.Andolsun ki insanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne fısıldadığını iyi biliriz. Zira, Biz ona şah damarından daha yakınız. (2.186*8.24*56.85)

17.Onun sağında ve solunda kayıt yapan iki melek var. (43.80)

18.Söylediği sözleri anında kayda geçirmektedirler. (82.10-12)

19.Ölüm sarhoşluğu bütün gerçekliğiyle geldiğinde ona, “işte senin kaçıp-kurtulmaya çalıştığın şey budur” denir. (56.83-95)

20.Sûra üflendiği zaman, işte bu geleceği vaad edilen (Kıyamet) günüdür denir. (36.51)

21.O Gün her insan, biri kendisini götürmekle görevli (muhafız), diğeri şahitlik edecek olan iki melekle mahşer yerine gelir.

22.(Kâfirlere) şöyle denilir: “Sen gaflet içindeydin ve hesap gününü hiç ummuyordun. Şimdi gözündeki gaflet perdesini kaldırdık, hesabı ve azabı açıkça göreceksin”. (19.39*21.1,97*18.53*19.38)

23.Şahit melek: “Amel defteri işte, yaptıklarının hepsi burada kayıtlı” der. (17.14)

24.Allah buyurur: “Her bir inatçı kâfiri atın cehenneme!”

25.İyiliğe (hayra) engel olanı, haddi aşanı ve şüphe içinde olanı! (68.12)

26.Allah’ın astları olarak başka ilâhlar edinen kimseyi, şiddetli azabın içine atın! (6.19)

27.Yandaşı; “Rabbimiz! Onu ben azdırmadım, o zaten derin bir sapıklık içindeydi” der. (4.38*19.83*2.165-167)

28.Allah buyurur: “Huzurumda tartışıp-durmayın. Ben, daha önce size uyarıcı göndermiştim!”

29.”Ben’im verdiğim hüküm değişmez ve Ben kullarıma asla zulmetmem.” (41.46)

30.O Gün cehenneme “doldun mu?” diye sorulunca “daha yok mu? diye cevap verir. (11.119*32.13)

31.Muttakilere, zaten uzak olmayan cennet iyice yaklaştırılır. (26.90*81.12-14)

32-33.İşte size vaad edilen cennet budur. Rahmana yönelen, görmediği halde O’na saygı duyan ve samimi bir kalple bağlananlar içindir. (21.49)

34.”Oraya selametle girin, işte bu sonsuz bir hayatın başladığı gündür!” (15.45-46)

35.Orada diledikleri her şey onlara hazırlanmıştır. Katımızdan daha da fazlası vardır. (6.103*10.26)

36.Biz, bunlardan önce çok daha güçlü olan (inkârcı) nice toplumları helâk ettik. Onlar diyar-diyar dolaşıp kaçıp-kurtulacak yer aramışlardı. (6.6)

37.Elbette bunda, duyarlı bir kalbe sahip olanlar ve mesajı can kulağıyla dinleyen kimseler için ibretlik dersler vardır.

38.Andolsun ki Biz; gökleri, yeri ve bunlar arsındakileri altı günde (aşamada) yarattık ama en küçük bir yorgunluk dahi duymadık. (7.54*41.9-12)

39.Onların söyledikleri karşısında sabırlı ol. Güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. (6.33*15.98)

40.Geceleri de secdelerin ardından O’nu tesbih et.

41.Çok yakın bir yerden münadinin (çağırıcını) sesleneceği güne kulak ver.

42.O Gün, hak olan (dirilişi) çağrıyı işitecekler, işte bu kabirlerden çıkış günüdür. (36.49*50.11)

43.Gerçekten ölümü ve hayatı Biz yarattık ve dönüşünüz yalnız Bizedir. (10.56*15.23)

44.O Gün yer süratle yarılır, işte bu Bizim için kolay olacak bir haşr’dır (toplanmadır.) (36.51)

45.Biz onların (diriliş için) neler söylediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onları zorla iman ettirecek değilsin. Benim tehditlerimden korkanlara Kur’an ile öğüt ver! (6.107*10.99*17.47*52.29*87.9*88.21)

(Mayıs 2020-Harun Sorkun)

 

 

 

X