24 Haziran 2024 Pazartesi
MENÜ
SON YAZILAR

TÛR SÛRESİ

52/76 TÛR SÛRESİ

(Sûre “ulu dağ” anlamına gelen adını, ilk âyetindeki “tûr” kelimesinden almıştır. Mushaf’da 52nci, inişte ise 76ncı sıradadır. Mekke döneminde inmiş olup, 49 âyetten müteşekkildir.)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

1.Tûr’a (Sînâ dağına) andolsun, (19.52)

2-3.İşlenmiş ince deri üzerine satır-satır yazılmış Kitab’a, (17.13*81.10)

4.Beyt-i Ma’mur’a (Kabe’ye), (11.71)

5.Yükseltilmiş gök kubbeye,

6.Kaynayıp-coşan denize andolsun ki, (81.6)

7.Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır.

8.Ona engel olacak hiçbir güç de yoktur. (6.134)

9.O Gün, gök şiddetle sarsılacak,

(69.15-16*70.81*73.18*77.9*78.18-19*81.11*82.1*84.1)

10.Dağlar yerlerinde oynayacak, (18.47*78.19-20)

11.O Gün’ü yalanlayanların vay haline! (77.15*83.10)

12.Onlar, daldıkları bâtılda oyalanıp-duruyorlar, (6.91*43.83*70.42)

13.O Gün, onlar itilip-kakılarak cehennem ateşine atılacaklar,

14.”Vaktiyle yalanlayıp-durduğunuz ateş budur işte!” denilecek. (32.20*34.42*77.28-29*83.16-17)

15.”Bu sihir mi, yoksa siz (hala ateşi) görmüyor musunuz?” denilir.     

16.”Girin oraya, ateşe sabretseniz de sabretmeseniz de sizin için değişen bir şey olmayacak. Çünkü sadece yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.” (41.24)

17.Müttakiler şüphesiz cennetlerde ve nimetler içindedirler. (15.46)

18.Rablerinin ikramıyla zevk-u sefa sürerler. Rableri onları cehennem azabından da korumuştur. (36.55*44.56*76.11)

19.Onlara “dünyada yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyip-için” denilir. (69.24*77.43)

20.Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Biz onları güzel gözlü saf ve temiz eşlerle evlendiririz. (44.54*55.72*56.22)

21.İman edenleri ve iman ederek kendilerini takip eden nesillerini de cennette onlara kavuştururuz. Böyle yapmakla kimsenin sevabından da hiçbir şey eksiltmeyiz. Bilakis herkes kendi yaptığının karşılığını alacaktır. (13.23*40.8*74.38)

22.Onlara canlarının çektiği meyveleri ve etleri bol-bol ikram ederiz.

23.Orada verilen içecekler başı ağrıtmaz, sarhoş etmez ve günah da işletmez. (56.19)

24.Etraflarındaki gençler hizmet için koşuşurlar, onlar sanki sedeflerin içine gizlenmiş inci gibidir.

25.(Cennettekiler) birbirlerine dönüp sohbet ederler: (37.50)

26.Derler ki: “Biz daha önce ailemizin arasındayken bile sonumuz ne olacak diye korkar-dururduk.” (70.27-28*84.10-14)

27.Çok şükür Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu.

28.İyi ki biz daha önce yalnız O’na kulluk edip, yalnız O’ndan yardım dilemişiz. Şüphesiz, ihsanı bol ve çok merhametli olan da sadece O’dur. (1.5)

29.(Rasulüm!) Sen insanlara öğüt vermeye devam et. Rabbinin lütfu sayesinde sen kâhin de değilsin, mecnûn da değilsin. (7.72)

30.Yoksa onlar, “O bir şairdir; zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz” mu diyorlar? (36.69)

31.De ki: “Siz bekleyin bakalım! Ben de zamanın size neler getireceğini beklemekteyim.” (9.52)

32.Bunu onların akılları mı söyletiyor yoksa onlar azmış bir toplum mu? (51.52-53)

33.Yahut onu kendisi uydurdu mu diyorlar, hayır onlar iman etmiyorlar. (42.24)

34.Eğer doğru söylüyorlarsa, onun benzeri bir söz getirsinler.

35.Yoksa onlar bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar, yoksa yaratıcı olan kendileri mi? (7.191*52.35-37)

36.Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar inanmıyorlar.

(13.16*35.40*46.4)

37.Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa kâinatı yöneten onlar mı? (38.9)

38.Yoksa onların üstüne çıkıp her şeyi dinleyecekleri merdivenleri mi var? Eğer öyleyse dinleyenler açık bir delil getirsinler.

39.Yoksa kız çocuklar O’na, erkek çocuklar size öyle mi? (16.57)

40.(Rasulüm!) Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar bunun ağırlığı altında mı kalıyorlar? (23.72*68.46)

41.Yoksa gaybın bilgisi onların yanında da ona bakarak mı yazıyorlar? (68.47)

42.Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Tuzağa asıl düşecek olan inkâr edenlerdir.

(7.183*8.18*21.70*37.98*40.25,37*52.46*68.45*77.38-39*86.15-17)

43.Yoksa onların Allah’tan başka ilahları mı var? Allah onların şirk koştuklarından uzaktır.

44.Eğer gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler, bunlar üst-üste yığılmış bulutlar derler.

45.(Rasulüm!) Helâk olacakları günle yüz-yüze gelinceye kadar onları kendi hallerine bırak. (51.60)

46.O Gün, tedbirlerinin onlara hiçbir faydası olmayacak ve onlar yardım da görmeyeceklerdir. (52.42)

47.Şüphesiz o zalimlere bundan başka bir azap daha vardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

48.Sen Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret. Çünkü sen gözetimimiz (himayemiz) altındasın. Bir işe kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. (11.115*15.98)

49. Gecenin bir bölümünde yıldızlar battıktan sonra da O’nu tesbih et.

(Mayıs 2020-Harun Sorkun)

 

X