29 Mayıs 2024 Çarşamba
MENÜ
SON YAZILAR

NECM SÛRESİ

53/23 NECM SÛRESİ

(Sûre adını, ilk âyetinde geçen “necm” kelimesinden almıştır. “Necm’in” Kur’an’ın bölümler halinde indirildiği manasına geldiğini söyleyenler olduğu gibi, kutup yıldızı manasına geldiğini söyleyenler  de vardır. Mushaf’ta 53ncü, inişte ise 23ncü sıradadır. Mekke döneminde inmiş olup, 62 âyetten müteşekkildir.)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

1.Vahyin necm-necm (bölüm-bölüm) inişi şahit olsun. (56.75)

2.Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve azmadı. (7.184*23.69-70)

3.O asla kendi arzusuna göre konuşmaz. (10.15*69.44-47*81.22)

4.Onun size söyledikleri, kendisine vahyedilenden başka bir şey değildir.

5.Bu vahyi ona, müthiş kuvvetleri olan birisi (Cibril) iletti. (2.97*6.103*7.143*26.192-193*42.51*69.40*81.19-21)

6-7.Üstün niteliklere sahip olan (Cibril), en yüksek ufukta gerçek şekliyle göründü. (81.23)

8.Sonra aşağıya sarkarak yanına kadar (Hira mağarasına) geldi. (17.1)

9.İki yay aralığı kadar, hatta daha da yakın oldular.

10.(Cibril) Allah’ın kendisine vahyettiğini, Allah’ın kuluna (Muhammed’e) vahyetti.

11.Onun gözünün gördüğünü gönlü yalanlamadı.

12.Onun gördüğünden siz şüphe mi ediyorsunuz?

13.Andolsun onu (Cibril’i) başka bir inişte daha görmüştü.

14.Sidretü’l Müntehâ’nın (son sınır ağacının) yanında.

15.Onun yanında da Cennet’ül Me’vâ (kalınacak yer) vardır.

16.O an Sidre (ağacını) kaplayan öyle bir kapladı ki!

17.Onun gözü bir yere kaymadı, başka yöne de bakmadı.

18.Rabbinin en büyük âyetlerinden birini (Cibril’i) gördü.

19-20.Siz, Lât ve Uzzâ’ya (niçin taptığınızı) hiç düşündünüz mü? Ve, (üçlünün) üçüncüsü olan Menât’a?

21-22.Erkek çocuklar size, kız çocuklar O’na. Öyleyse yaptığınız bu paylaşma haksız değil mi? (2.116*5.17,72*9.30*16.57*43.15)

23.Bunlar, sizin ve atalarınızın putlara taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlara hiçbir güç ve yetki vermemiştir. Siz sadece varsayımlarınızın ve kendi arzularınızın peşinden gidiyorsunuz. Halbuki size Rabbinizden bir rehber gelmiş bulunuyor. (6.116*7.71*12.40)

24.İnsan her istediğini elde edebilir mi ki?

25.Halbuki âhiret de dünya da Allah’ındır. (92.13)

26.Göklerdeki meleklerin sayısı çok fazla olsa da onlar kendi başlarına hiç kimseye şefaat edemezler. Şefaat sadece Allah’ın tercih ettiği kimseye, O’nun izni ve rızası ile yapılabilir. (2.48,123,255*4.85*6.51,70*10.3*19.68-72*19.86-87*20.109* 33.43 *34.23*78.38)

27.Âhirete inanmayanlar meleklere hep kız ismi takarlar. (16.57)

28.Halbuki onların bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanlarına uyuyorlar. Zan ise, asla gerçeğin yerini tutmaz. (6.116*10.36)

29.Onun için, Bizim zikrimizden (Kur’an’dan) yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselere sen de yüzünü çevir (uzak dur). (10.7-8*18.28)

30.Onların ilimden payları işte bu kadardır. Şüphesiz senin Rabbin, yolundan sapanları da, doğru yolda olanları da en iyi bilendir. (6.117*16.125*68.7)

31.Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah’ındır. O, kötülük edenleri yaptıklarının misliyle (dengiyle) cezalandıracak, güzel davrananları ise yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracaktır. (2.281)

32. Büyük günahlardan ve hayasızlıktan (çirkin işlerden) kaçınanlara gelince, onlar ufak-tefek kusurlar işleseler de şüphesiz Rabbinin bağışlaması boldur. Topraktan yarattığı zamanki halinizi de, analarınızın karınlarında cenin olarak bulunduğunuz zamanki halinizi de en iyi bilen O’dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmaya kalkmayın (bizim günahımız yok demeyin). Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O’dur. (4.31,49*6.151)

33.O yüz çevireni gördün mü?

34.Malından azıcık verip sonra vermeyi keseni.

35.Gaybın bilgisine sahip de (kimsenin göremediğini) o mu görüyor? (2.3*19.77-78*52.41*68.47)

36-37.Yoksa Musa’nın ve vefakâr İbrahim’in sayfalarında yazılanlar ona bildirilmedi mi?( 7.145*87.18-19)

38.Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenemez. (6.164*17.15*87.18-19)

39.İnsanın kendi çalışmasından başkası kendisinin değildir.

40.Onun çalışması yakında görülecektir (ortaya dökülecektir).

41.Sonra yaptıklarının karşılığı ona tam olarak verilecektir. (46.19)

42.Şüphesiz sonunda varılacak yer Rabbinin huzurudur.

43.Güldüren de O’dur, ağlatan da.

44.Öldüren de O’dur, dirilten de. (10.56)

45-46.Şüphesiz, bir damla spermden erkeği ve dişiyi iki çift olarak yaratan da O’dur.

47.Şüphesiz yeniden diriltmek de O’nun kudretindedir. (10.34*17.51*71.17-18*85.13))

48.Şüphesiz rızkınızı çok veren de O’dur, az veren de. (93.8)

49.Şüphesiz (onların taptıkları) Şi’râ (Sirius) yıldızının Rabbi de O’dur.

50.Şüphesiz Âd kavmini helâk eden de O’dur. (7.65-74*46.21*89.6-7)

51.Semûd (kavmini helâk eden) ve onlardan geriye bir şey bırakmayan da.

52.Bunlardan önce de Nûh kavmini. Çünkü onlar daha zalim ve daha azgın idiler. (11.117)

53.Alt-üst olmuş diğer yerlerin (Lût) halkını da O helâk etti. (9.70*69.9)

54.Onların başlarına neler-neler geldi! (11.77-83*12.107*88.1)

55.O halde Rabbinin hangi nimet ve kudretinden şüphe ediyorsun? (55.13)

56.Bu da, önceki uyarılar gibi bir uyarıdır. (46.9)

57.Yaklaşmakta olan (Kıyamet Günü) daha da yaklaşmakta. (21.1,97*40.18*47.18*54.1)

58.Onu (Kıyamet Gününü), Allah’tan başka kimse ortaya çıkaramaz.

59.Yoksa bu haber sizi şaşırtıyor mu? (13.5)

60.Ağlanacak halinize gülüyor musunuz? (9.82)

61.Gaflet içinde oyalanıp-duruyorsunuz! (37.12)

62.Siz bir an önce Allah’a secde edin ve O’na kulluk etmeye bakın.

(23 Mayıs 2020/30 Ramazan 1441-Harun Sorkun)

 

 

X