24 Haziran 2024 Pazartesi
MENÜ
SON YAZILAR
 KAMER SÛRESİ
 KAMER SÛRESİ

KAMER SÛRESİ

54/37 KAMER SÛRESİ    

(Adını ilk âyette geçen ve “Ay” anlamındaki “Kamer” kelimesinden almıştır. Mushaf’ta 54ncü ve inişte 37nci sırada olup 55 âyettir.)         

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1.Vakit (Son saat, Kıyamet) yaklaştı ve ay yarıldı (gerçekler apaçık ortaya çıktı).

2.İnkârcılar istedikleri mucizeyi görseler bile yüz çevirirler ve ”bu sürüp gelen bir sihirden ibarettir” derler.

3.Keyiflerine uyuyorlar ve yalanlıyorlar. Sen ne yaparsan yap, onlar inanacak değillerdir.

4.Onlara, kendilerini inkârdan vazgeçirecek nice haberler gelmiştir,

5.Bunlar tam bir hikmet timsali oldukları halde, onlara fayda vermiyor,

6.Sen onlara aldırma, gün (son saat) gelir davetçi onları görülmedik bir şeye çağırır,

7.Ürkek bakışlarla, savrulmuş çekirgeler gibi mezarlarından çıkarlar,

8.Davetçiye doğru koşan kâfirler ”bu çetin bir günmüş” diye feryat ederler.

9.Onlardan önce Nuh’un kavmi de inkâr etmişti. Kulumuz (Nuh’u) yalanlamışlar ve ” o bir delidir” diyerek engel olmuşlardı.

10.Nuh da Rabbine:”mağlup düştüm, yardım et!” diye yalvardı.

11.Biz de sağanak halinde yağan yağmurla gök kapılarını açtık.

12.Yerden de suları fışkırttık, her ikisi belirlenmiş bir iş için buluştu.

13.Nuh’u (ve iman edenleri) tahta ve çivilerle yapılmış gemiye bindirdik.

14.Kâfirlerin yalanladığı kulumuza (Nuh’a) mükafât olarak, gemi Bizim gözetimimiz altında akıp gidiyordu.

15.Gemiyi bir ibret vesilesi olarak geride bıraktık. Öğüt almak isteyen yok mu?

16.Uyarılarım ve azabım nasılmış (gördünüz mü)?

17.Andolsun, Biz Kur’an’ı, düşünüp öğüt almanız için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu? 

18.Ad kavmi de yalanlamıştı, yapılan uyarıların ardından gelen azabım nasılmış?

19.Onların üzerine, felaketi sürüp giden bir günde dondurucu bir kasırga gönderdik,

20.İnsanları, kökünden sökülmüş hurma kütükleri gibi savurup atıyordu,

21.Uyarıların ardından gelen azabım nasılmış?

22.Andolsun, Biz Kur’an’ı, düşünüp öğüt almanız için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu? 

23.Semud kavmi de bütün uyarıları yalanlamıştı,

24.”İçimizden bir beşere mi uyacağız? Asıl o zaman sapıtmış oluruz” dediler.

25.”Vahiy aramızda ona mı indirilmiş? O, küstah ve yalancı biridir!”

26.Asıl küstah ve yalancının kim olduğunu yarın anlayacaklar.

27.Biz, onları imtihan için dişi deveyi gönderiyoruz. (Salih) sen onların ne yapacağını takip et ve sabırlı ol!

28.”Suyun deve ile onlar arasında dönüşümlü olacağını haber ver. Sırası gelen suyun başında bulunsun ve suyunu içsin!”

29.Fakat onlar, arkadaşlarını çağırdılar ve o da bıçağını çıkarıp deveyi kesip öldürdü.

30.Bunun üzerine, uyarılarıma (uymayanları) cezalandırmam nasılmış görecekler!

31.Onların üzerine bir tek çığlık gönderdik; böylece ağıla serilmiş ve (hayvanların ayakları altında ezilip çiğnenen) kuru otlara döndüler.

32.Andolsun Biz Kur’an’ı, düşünüp öğüt almanız için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu? 

33.Lut kavmi de bütün uyarıları yalanlamıştı.

34.Biz de onların üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak, Lut ailesini bir seher vakti oradan çıkarıp kurtardık.

35.Bu katımızdan onlara bir iyilikti. Biz, şükredenleri işte böyle mükafatlandırırız.

36.Lut, onları şiddetli bir şekilde cezalandıracağımız konusunda uyarmıştı. Fakat onlar uyarıları şüpheyle karşıladılar (dikkate almadılar).

37.Üstelik Lut’un misafirleriyle (meleklerle) ilişkiye girmek için ona baskı yapıyorlardı. Biz de onların gözlerini kör ettik, ”Uyarılarımın ardından gelen azabımı tadın!” dedik.

38.Sabah erkenden önleyemedikleri bir azap onları yakalayıverdi.

39.”Uyarılarımın ardından gelen azabımı tadın!” dedik.

40.Andolsun Biz Kur’an’ı öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Düşünüp ibret alan yok mu?

41.Firavun hanedanına da uyarıcılar göndermiştik.

42.Fakat bütün âyetlerimizi yalanladılar, Biz de onları güç ve kudretimize yakışır bir şekilde yakalayıp cezalandırdık.

43.Söyleyin bakalım! Sizin kâfirleriniz, (helâk ettiğimiz) o kâfirlerden daha mı güçlü (hayırlı) ki? Yoksa eski kitaplarda size özel yazılmış dokunulmazlık teminatınız mı var?

44.Yoksa onlar;”Biz dayanışma içinde olan yenilmez bir toplumuz” mu diyorlar ?

45.(Gün gelecek) o topluluk bozguna uğrayacak ve arkalarına dönüp kaçacaklar.

46.Vakti zamanı geldiğinde de asıl tehdidi görecekler. O zaman her şey ne kadar korkunç ve ne kadar acı olacaktır.

47.Şüphe yok ki günahkârlar, bir sapıklık ve çılgınlık içindeler.

48.Yüzüstü ateşe sürülecekleri gün “cehennemin dokunuşunu (azabını) tadın!” denilecektir.

49.Biz, her şeyi bir kadere (ölçüye) göre yarattık.

50.Bizim emrimiz, göz açıp kapamak gibi anlık bir iştir.

51.Sizin gibi nicelerini helak ettik, hala ibret almaz mısınız?

52.Onların yaptıkları her şey defterlere kayıtlıdır,

53.Büyük küçük demeden hepsi satır satır yazılmıştır.

54.Takva sahipleri (sakınanlar) ise cennetlerde ve pınarların başlarında,

55.Sonsuz kudret sahibi olan Allah’a yakın, özü sözü doğru kimselere has meclislerde olacaklardır.

“www.kuranyolcularınaselamlar.com”

X