24 Haziran 2024 Pazartesi
MENÜ
SON YAZILAR
 RAHMÂN SÛRESİ
 RAHMÂN SÛRESİ

RAHMÂN SÛRESİ

55/89 RAHMÂN SÛRESİ

(Allah’ın isimlerinden olan “Rahmân” ile başlayan tek sûredir ve aynı adla anılmaktadır. Mushaf’ta 55inci ve inişte 89ncu sırada olup 78 âyettir.)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1.Rahmân!

2.Kur’ân’ı O öğretti.

3.İnsanı O yarattı,

4.İnsana kendini ifade etmeyi O öğretti.

5.Güneşi ve ayı mükemmel bir hesapla yörüngelerinde hareket ettiren de (O).

6.Gövdesiz ve gövdeli bitkiler (yıldızlar ve ağaçlar) O’nun emrine boyun eğerler.

7.Göğü özenle O yükseltti, bir denge ve ölçü koydu.

8.Kurulu olan dengeyi bozmayın, ölçüyü kaçırmayın.

9.Ölçüyü hakka uygun yapın, haksızlık etmeyin!

10.O, yeryüzünü de canlılar için yayıp donattı.

11.Orada türlü meyveler ve salkımlı hurma ağaçları,

12.Filizlenen daneler ve hoş kokulu çiçekler verdi.

13.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

14.O insanı (Adem’i) kurumuş balçıktan yarattı.

15.Cinleri de ateşli bir karışımdan yaratmıştı.

16.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

17.O, iki Doğu’nun Rabbidir, iki Batı’nın da Rabbidir.

18.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

19.O, iki denizi salarak birbirine kavuşturur,

20.Aralarında aşamayacakları bir engel var (eder),

21.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

22.O iki denizden inci ve mercan çıkar.

23.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

24.Yüce dağlar gibi denizde akıp giden koca gemiler O’nun (yasalarına) tabidir.

25.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

26.Yeryüzünde bulunan her varlık fânidir,

27.Bâkî kalacak olan, Rahman olan Rabbinin hükümdarlığıdır.

28.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

29.Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’na muhtaçtır ve O, her an hayata ve varlığa dair her işe müdahildir.

30.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

31.Ey kendilerine sorumluluk yüklenenler (insanlar ve cinler). Size ayıracak zamanımız da olacak (sizinle özel olarak ilgileneceğiz).

32.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

33.Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin sınırlarını delip kaçabilirseniz durmayın haydi kaçın! Bunu, (O’nun bahşedeceği) çok özel bir izin olmadan yapamazsınız.

34.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

35.İkinizin de üstüne; bir alevli ateş ve duman gönderilir de hiçbir yardım da alamazsınız.

36.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

37.Gök yarılarak, kızıl bir güle dönüştüğünde,

38.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

39.O gün insanlara ve cinlere günahlarından sorulmaz (çünkü her şey kayıt altına alınıp yazılmıştır).

40.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

41.Suçlular yüzlerinden tanınacak, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanarak (ateşe atılacak).

42.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

43.İşte suçluların yalan saydıkları Cehennem.

44.Onlar cehennemin ateşi ve kaynar su arasında dönüp dururlar.

45.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

46.Rabbinin huzuruna (günahla) çıkmaktan korkanlar için iki Cennet vardır.

47.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

48.İkisinin de çeşit çeşit (meyve) ağaçları vardır.

49.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

50.İkisinde de akan iki pınar vardır.

51.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

52.İki Cennet’te de her üründen iki cins olacak.

53.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

54.İpekten kaplanmış koltuklara yaslanırlar, iki Cennet’in de olgun meyveleri önlerine sarkar.

55.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

56.Orada daha önce hiçbir insanın ve cinin dokunmadığı yumuşak bakışlı eşler vardır.

57.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

58.Yakut ve mercan gibidirler.

59.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

60.İyiliğin karşılığı iyilikten başka ne olabilir?

61.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

62.Bu iki Cennet’ten başka iki Cennet daha vardır.

63.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

64.Her ikisi de yemyeşildir.

65.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

66.Bu cennetlerde çağlayan iki pınar vardır.

67.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

68.İkisinde de meyveler, hurma ve nar vardır.

69.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

70.İçlerinde hayırlı ve güzel kadınlar vardır,

71.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

72.Çadırlarda yumuşak huylu eşler vardır,

73.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

74.Kendilerinden önce, onlara ne bir insan ne de cin eli değmiştir,

75.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

76.Yeşil yastıklara, güzel döşemelere yaslanırlar,

77.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

78.Rahman olan Rabbinin şanı pek yücedir.

“www.kuranyolcularınaselamlar.com”

X