29 Mayıs 2024 Çarşamba
MENÜ
SON YAZILAR

SAF SÛRESİ

61/108 SAF SÛRESİ
(Adını; 4. âyetteki ve (saf, sıra, esas duruş) anlamındaki “saf” kelimesinden almıştır. Mushafda 61nci, inişte ise 108nci sırada olup14 âyettir.)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.
1.Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allah’ı tesbih ederler. Karşı konulmaz kudret sahibi ve her işinde tek mükemmel olan ve her hükmünde tam isabetli olan yalnız O’dur.
2.Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?
3.Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah’ın en çok nefret ettiği şeylerdendir.
4.Şüphesiz Allah, duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf tutarak kendi yolunda savaşanları sever.
5.Bir zamanlar Mûsâ kavmine şöyle demişti: “Ey kavmim! Benim size gönderilmiş bir Rasul olduğumu gayet iyi bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz?” Onlar haktan ve doğru yoldan sapınca, Allah da onları bu halleriyle baş başa bırakmıştı. Zira Allah, yoldan sapmış bir topluma (onların iradesi hilafına) hidâyet etmez.
6.Yine bir zamanlar Meryem oğlu İsa da: “Ey İsrailoğulları! Ben, Tevrat’tan bana kadar gelen tüm hakikatları doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmed adındaki bir elçiyi müjdeleyici olarak Allah tarafından size gönderilen bir elçiyim” demişti. Fakat; onlara apaçık deliller getirdiğinde ise onlar, “Bu apaçık bir büyüdür!” dediler.
7.İslâm’a (Allah’a teslim olmaya) çağrıldığı halde, kabul etmeyerek kendi uydurduğu yalan ve iftiraları Allah’a isnat edenden daha zalim kim olabilir! Allah, zalim bir kavmi doğru yola iletmez.
8.Onlar, Allah’ın (hidayet) nurunu uydurdukları yalan ve iftiralarla söndürmek isterler. Ama, Allah asla buna fırsat vermeyecek ve kâfirler istemese de (hidayet) nurunu yayacak ve tamamlayacaktır.
9.Allah, Resulünü hak dini tebliğ edip tamama erdirmek için göndermiştir. Müşrikler istemese de bu böyle olacaktır.
10.Ey iman edenler! Sizi acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticaretin yolunu size göstereyim mi?
11.Allah’a ve Resulüne inanıp-güvenerek mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda cihad ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır, eğer bilirseniz.
12.Bu takdirde, Allah sizin günahlarınızı affeder, sizi içinden ırmakların çağıldadığı cennetlere, Adn cennetlerindeki güzel köşklere koyar. İşte bu, en büyük kurtuluştur.
13.Allah’ın size yardımı ve yakında nasip edeceği bir zafer nimetini de müminlere müjde ver!
14.Ey iman edenler! Allah’ın (dininin) yardımcıları olun. Tıpkı, Meryem oğlu İsa havarilerine “Allah’ın yolunda bana yardımcı olanlar kimlerdir?” diye sorunca havarilerin “Allah’ın dininin yardımcıları (destekçileri) biziz” dedikleri gibi. Neticede İsrailoğullarından bir grup İsa’nın tebliğine iman etti, bir kısmı ise inkârda ısrar etti. Biz de iman edenleri destekledik, böylece onlar düşmanlarına üstün geldiler.

 

X