29 Mayıs 2024 Çarşamba
MENÜ
SON YAZILAR

MÜNÂFİKÛN SÛRESİ

63/103 MÜNÂFİKÛN SÛRESİ
(Adını ilk âyette geçen ve münafıklar anlamına gelen “münâfikûn” kelimesinden almaktadır. Mushafda 63ncü ve inişte 103ncü sıradadır ve 11 âyettir .)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla. 
1.Münafıklar sana geldiklerinde “Senin, Allah’ın Rasulü olduğuna tanıklık ederiz” derler. Senin kendi Rasulü olduğunu Allah elbette biliyor, ama Allah şahittir ki, münafıklar (inandık derken) kesinlikle yalan söylemektedirler.
2.Onlar, insanları Allah yolundan saptırmak için yalan yere yemin ederler. Bu yaptıkları gerçekten çok çirkindir.
3.Bu davranışları yüzünden kalpleri duyarsızlaşmış, kulakları âdeta sağırlaşmış ve basiretleri büsbütün körelmiştir.  
4.Görünüşlerine ve sözlerine bakınca onları iman etmiş zannedersin. Sana her vahiy geldiğinde, Allah onların gerçek yüzlerini gösterecek diye telaşa kapılırlar. Sizin asıl düşmanlarınız bu münafıklardır. Sakın, onların görünüşlerine ve sözlerine aldanma. Allah onları rezil edecek ve münafıklıkları yüzünden müstahak oldukları cezaya çarptıracaktır.
5.Onlara “Gelin, Allah’ın Rasulü sizin için bağışlanma dilesin” denildiğinde başlarını çevirip kibirlenerek uzaklaştıklarını görürsün.
6.Bu bakımdan, onların bağışlanmalarını istesen de istemesen de hiçbir şey değişmez. Allah onları asla bağışlamayacaktır, çünkü Allah fasık (yoldan çıkmış) bir topluluğa rehberlik etmez.
7.Onlar, “Allah’ın Rasulünün yanında bulunanlara yardım etmeyin ki dağılıp gitsinler” diyenlerdir. Oysa, göklerin ve yerin bütün hazineleri Allah’ındır. Fakat münafıklar bu gerçeği anlamazlar.
8.Onlar: “Medine’ye döndüğümüzde üstün ve şerefli olanlar, aşağılık ve zayıf olanları oradan çıkaracaktır” diyorlar. Oysa üstünlük ve şeref; Allah’a, Rasulüne ve müminlere aittir. Gel gör ki o münafıklar (bunu bile) bilmezler.
9.Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız, Allah’ı anmaktan ve O’nun emir ve yasaklarına uymaktan sizi alıkoymasın. Mal mülk ve çoluk çocuk sevdasına kapılarak Allah’ın emir ve yasaklarını ihmal edenler hüsrana uğrarlar.
10.Sizden birinize ölüm gelip de “Rabbim, bana biraz daha süre versen de infak edip iyilerden olsam!” diye yalvarmadan önce, size verdiğimiz rızıktan infak edin.
11.Çünkü Allah, eceli geldiğinde hiç kimseyi ertelemez, Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

 

X