29 Mayıs 2024 Çarşamba
MENÜ
SON YAZILAR

TEGÂBÜN SÛRESİ

64/107 TEGÂBÜN SÛRESİ
(Adını 9ncu âyette geçen ve Hesap Gününde kimin kazanıp, kimin kaybedeceğinin ortaya çıkacağını ifade eden “tegâbun” kelimesinden almıştır. Mushafda 64ncü ve inişte 107nci sıradadır ve 18 âyettir.) 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla. 
1.Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah’ı tesbih ve tenzih ederler. Bütün övgüler O’na mahsustur, O her şeye kadirdir.
2.Sizi yaratan O’dur, buna rağmen kiminiz inkâr ediyor, kiminiz de iman ediyor ve Allah, sizin bütün yaptıklarınızı görmektedir.
3.Allah, gökleri ve yeri hikmetle yarattı ve size de şekil verdi, üstelik şeklinizi en güzel biçimde takdir etti ama (o suret de fanidir) ve sonunda O’nun huzuruna varacaksınız.
4.Allah, göklerde ve yerde olan her şeyi bilir; gizlediklerinizi de  açığa vurduklarınızı da bilir. Evet, Allah kalplerde gizlenenleri de (niyet, duygu ve düşünceleri) iyi bilir. 
5.(Ey müşrikler!) Geçmişteki kâfirlerin başlarına gelenlerden haberiniz olmadı mı? Onlar yaptıklarının cezasını tattılar ve onlar için (âhirette de) acı bir azap vardır.
6.Böyledir, çünkü Rasulleri onlara apaçık delillerle gelmiş, fakat onlar “Bir beşer mi bizi doğru yola götürecek?” diyerek inkâr ettiler ve ona yüz çevirdiler. Oysa, onların imanına Allah’ın ihtiyacı yoktu. Gerçekte Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir ve her türlü övgüye lâyık olan O’dur. 
7.İnkâr edenler, öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ediyorlar. De ki: “Hayır! Rabbime yemin olsun ki kesinlikle diriltileceksiniz. Sonra yaptıklarınız size bir-bir gösterilecek, zira bu Allah için çok kolaydır.
8.Bu bakımdan (Ey insanlar!) Allah’a, Resûl’üne ve indirdiğimiz nûra (Kur’an’a) iman edin. Allah, yaptıklarınız her şeyden haberdardır.
9.Allah, Mahşer Günü sizi bir araya toplayacaktır. İşte o gün kazanan ve kaybedenin ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah’a iman eder ve sâlih amel işlerse, Allah onun günahlarını örter ve onu içinde ebedi kalacakları, altlarında ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. 
10.İnkâr edip, âyetlerimizi yalanlayanlar ise cehennem ehlidir ve orada ebedi kalacaklardır. Cehennem ne kötü bir son duraktır.
11.Allah’ın izni olmadan hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah’a iman ederse Allah onun kalbine hidayet verir (doğruya yöneltir), zira Allah her şeyi hakkıyla bilendir. (Nisa 4.79:”Sana gelen iyilik Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise kendi nefsindendir. Allah’ın musibete izin vermesi, O’nun kuluna musibet dilemesi demek değildir.)
12.Allah’a itaat edin, Rasule de itaat edin. Ama, eğer yüz çevirirseniz bilin ki Rasule düşen sadece (âyetlerimizi) size tebliğ etmektir.
13.Allah’tan başka hiçbir (gerçek) ilah yoktur, müminler de yalnız Allah’a inanıp güvensinler.
14.Ey iman edenler! Eşleriniz ve çocuklarınızdan size düşman olanlar çıkabilir, onlardan sakının. Eğer affeder, kusurlarını görmezden gelir ve bağışlarsanız Allah da çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir.
15.Mallarınız da, çocuklarınız da birer imtihan vesilesidir, büyük mükafat ise Allah’ın katındadır.
16.O halde, gücünüz yettiğince Allah’a saygılı olup dinleyin ve itaat edin. Kendi hayrınıza olmak üzere infak edin. Nefsinin aç gözlülüğünden (infak ederek) korunanlar ise kurtuluşa erip umduklarına nail olanlardır. 
17.Mallarınızdan gönül rızasıyla Allah yolunda harcarsanız bunun mükafatını Allah size kat kat verecek ve sizi bağışlayacaktır. Çünkü Allah, şükrün karşılığını bol bol verir, şefkatle muamele eder (cezalandırmada acele etmez).
18.Allah, görünen ve görünmeyen her şeyi bilir, üstün kudret sahibidir; her işinde mükemmel ve her hükmünde tam isabet edendir.

X