24 Haziran 2024 Pazartesi
MENÜ
SON YAZILAR

TAHRÎM SÛRESİ

66/106 TAHRÎM SÛRESİ
(Adını ilk âyette geçen ve haram kılma anlamına gelen “tahrîm” kelimesinden almıştır. Medine’de inmiş olup, Mushafda 66ncı, inişte ise 106ncı sıradadır ve 12 âyetten oluşmaktadır.)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla. 
1.Ey Nebi! Allah’ın sana helâl kıldığı bir şeyi, eşlerinden (bazılarını) hoşnut etmek için kendine neden haram kılıyorsun?  Halbuki Allah; çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
2.Allah, (gereksiz yere) yaptığınız yeminlerinizi keffaret vermek suretiyle bozabileceğinizi size bildirdi. Zira Allah, sizin mevlânızdır (dostunuz, yâr ve yardımcınızdır). O, bilendir ve her şeyi yerli yerince yapandır.
3.Bir gün Nebi, bir hadisede eşlerinden birini sırrına ortak etmişti. Fakat eşi bu sırrı ifşa edince, Allah da bu durumu Nebi’ye haber vermiş, Nebi de bunun bir kısmını (diğer eşine) bildirmiş ve bir kısmından hiç söz etmemişti. Nihayet, (sır tutmayan) eşine yaptığı (yanlışı) bildirince de eşi: “Bunu sana kim haber verdi” demişti. Nebi de: “Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan bana haber verdi” diye cevap vermişti.
4.(Onlara de ki): “Eğer siz ikiniz Allah’a tövbe ederseniz (iyi olur), doğrusu her ikinizin de kalpleri kaymıştır. Siz ikiniz eğer ona karşı dayanışma içine girerseniz, unutmayın ki Allah, Cebrail ve sâlih müminler onun dostu ve yardımcısıdır. Ayrıca melekler de onun yardımcısıdır.
5.O sizi boşayacak olursa, bakarsınız Rabbi ona sizin yerinize; sizden daha hayırlı olan, Allah’a teslim olmuş, iman etmiş, itaatkâr, tövbe eden, ibâdet eden ve orucunu tutan dul ve bakire eşler nasip eder.
6.Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında, Allah’ın kendilerine emrettiklerine karşı gelmeyen ve ne emredilirse onu yerine getiren, güçlü ve sert tabiatlı melekler vardır.
7.Ey kâfirler! Bugün mazeret ileri sürmeyin, siz ne yaptıysanız onun cezasını çekeceksiniz.
8.Ey iman edenler! Nasûh (çok samimi) bir tövbe ile tövbe ederek Allah’a yönelin. Umulur ki Rabbiniz günahlarınızı örter ve Nebi’si ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar: Onların (yollarını gösteren) nûrları önlerini ve sağlarını hızla aydınlatırken “Ey Rabbimiz! Nûrumuzu tamamla, bizi bağışla, çünkü sen her şeye kâdirsin” derler.
9.Ey Nebi! Kâfirler ve münafıklarla cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O gidilecek o yer ne kötüdür.
10.Allah, inkâr edenlere Nuh’un karısı ile Lut’un karısını misal verdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki sâlih kulun nikâhı altında idiler, ama onlara ihanet ettiler. Kocaları, Allah’tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı. “Onlara, haydi cehenneme girenlerle birlikte siz de girin” denildi.
11.Allah, iman edenlere de Firavun’un karısını misal verdi. O; “Rabbim, bana kendi katında cennette bir ev yap ve beni Firavun’dan ve onun kötü işlerinden ve zalim kavmin (şerrinden) kurtar” demişti.
12.İmrân kızı Meryem’i de misal vermiştir. O iffetini çok iyi korumuştu, Biz de ona ruhumuzdan üflemiştik. O, Rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o Allah’a içtenlikle itaat edenlerdendi.

X