29 Mayıs 2024 Çarşamba
MENÜ
SON YAZILAR

HÂKKA SÛRESİ

69/78 HÂKKA SÛRESİ       
(Sûre adını ilk âyette geçen “el-hâkka” kelimesinden almaktadır. “Gerçekleşecek olan hakikat” anlamında olup, burada (Kıyameti, Son Saati) ifade etmektedir. Mushafda 69ncu, inişte ise 78nci sıradadır ve 52 âyettir.)   
 
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.
1.Gerçekleşecek olan hakikat (Kıyamet).
2.Gerçekleşecek olan hakikat nedir?
3.Onun nasıl gerçekleşeceğini sen bilir misin?
4.Semûd ve Âd (kavimleri) de kapılarını çalacak o felaketi (Kıyameti) yalanlamıştı.
5.Semûd kavmi korkunç bir sesle (sarsıntıyla) yok edildi.
6.Âd kavmi ise, azgın ve korkunç bir kasırgayla yok edildi.
7.(Allah), o kasırgayı yedi gece sekiz gün boyunca onlara musallat etti. Öyle ki, onların orada; kökünden sökülmüş kof hurma kütükleri gibi yere serildiklerini görürdün.
8.Şimdi onlardan geriye kalmış bir şey görüyor musun?
9.Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldelerin (halkları) hep o günahı işlemişlerdi.
10.Rablerinin elçilerine karşı geldiler, Rableri de onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi.
11-12.Sular kabarıp her yeri kapladığında (Nuh tufanında) sizi gemide biz taşıdık. Onu size bir öğüt ve ibret yapalım ve dinleyenlerin kulaklarına küpe olsun diye.
13.Sûr’a bir üfleyişle üflendiğinde.
14.Yeryüzü ve dağlar yerlerinden sökülüp birbirine tek bir çarpışla darmadağın edildiğinde.
15.İşte o gün olacak olur (Kıyamet kopacaktır).
16.O gün gök paramparça olacak ve lime lime dökülecektir.
17.Bütün melekler (Kıyametin kopuşuna) gözcülük yapacaklar ve onların üstünde mertebe sahibi olan sekiz melek, ilâhî egemenliğe dair bütün işleri yürütme görevini üstlenecektir.
18.O gün hepiniz hesaba çekileceksiniz ve en gizli işleriniz bile açığa çıkacaktır.
19-20.Kitabı sağından verilen “Alın kitabımı okuyun, hesabımla karşılaşacağımı biliyordum!” der.
21-24.O mutlu bir yaşantı içindedir, yüksek bir cennette ve meyveleri ulaşılabilecek mesafededir. Geçmiş günlerde yaptığınız amellerinizden ötürü afiyetle yiyip için.
25.Kitabı solundan verilenler ise şöyle der: “Keşke kitabım bana verilmeseydi”,
26.Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim,
27.Ne olurdu ölmekle her şey bitseydi,
28.Malım bana hiç fayda vermedi,
29.Saltanatım da yok olup gitti.
30.(Görevli meleklere emredilir:) Tutup bağlayın onu,
31.Sonra da cehenneme atın,
32.Yetmiş arşın zincire vurun ve sıkıca bağlayın onu,
33.Çünkü o yüce Allah’a iman etmiyordu.
34.Yoksulu doyurmaya da teşvik etmiyordu.
35.O gün orada, onun için ne bir candan dost vardır,
36.Ne de irinden başka yiyecek.
37. Onu da ancak o büyük günahı işleyenler yer.
38-40.Gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim ki o (Kur’an), çok şerefli bir elçinin (ilettiği) sözdür.
41.O bir şairin sözü değildir. Ne kadar da azınız iman ediyorsunuz?
42.O bir kâhinin sözü de değildir. Ne kadar da azınız düşünüp öğüt alıyorsunuz!
43.O, Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
44-46.Eğer o Rasul, Bizim adımıza bir takım sözler uydursaydı, onu kıskıvrak yakalar, sonra da can damarını keserdik.
47.Hiçbiriniz de bunu önleyemezdi.
48.Şüphesiz bu Kur’an takvâ sahipleri için bir öğüttür.
49.İçinizde onu yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz.
50.Kâfirler, Kur’an’ı reddetmekle çok pişman olacaklar.
51.Çünkü o, kesin gerçeğin tâ kendisidir.
52.O halde, Yüce Rabbinin adını tesbih et!

 

X