29 Mayıs 2024 Çarşamba
MENÜ
SON YAZILAR

NÛH SÛRESİ

71/71 NÛH SÛRESİ     
(Sûre adını, Hz. Nûh’un kendi kavmine karşı verdiği mücadeleden almıştır, hem Mushafda ve hem de inişte 71nci sıradadır. Mekke’de inmiş olup 28 âyettir.)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.
1.Biz Nûh’u, “Kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar” diye kavmine gönderdik.
2.(Nûh) “Ey kavmim! Ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.”
3.”Yalnız Allah’a kulluk edin, O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”
4.”Ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi belirlenen sürenin sonuna kadar ertelesin. Allah’ın belirlediği vade geldiği zaman kesinlikle ertelenmez, keşke bunu anlayabilseniz.”
5.Nûh dedi ki: “Ey Rabbim! Ben kavmimi gece gündüz davet ettim.”
6.”Fakat benim davetim, onları daha da uzaklaştırdı.”
7.Ben onları; Sen’in bağışlaman için her davet ettiğimde, onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler ve kibirlendikçe kibirlendiler.
8.Yine de ben onları açık açık çağırdım.
9.Sonra hem açıkça söyledim, hem de gizlice söyledim.
10.”Gelin dedim, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin; O, çok bağışlayıcıdır.”
11.”O size gökten bol bol yağmur yağdırsın.”
12.”Mal mülk ve evlât versin ve sizin için bahçeler verip, ırmaklar akıtsın.”
13.”Size ne oluyor ki, (bu nimetleri veren) Allah’a saygı göstermiyorsunuz.”
14.”O, sizi çeşitli merhalelerden geçirerek yarattı.”
15.”O’nun yedi kat göğü nasıl bir uyum içinde yarattığını görmüyor musunuz?”
16.”O, gökte ayı bir nur, güneşi de bir kandil yaptı.”
17.”Allah sizi bir bitki gibi yerden bitirerek yaratmıştır.”
18.”Sonra sizi oraya geri döndürecek ve yine oradan çıkaracaktır.”
19.”Allah, yeri sizin için yaydı.”
20.”Geniş yollar edinip dolaşmanız için.”
21.Nuh, “Ey Rabbim!” dedi. (Bütün bu uyarılarıma rağmen) “Bunlar bana isyan ettiler, malı ve çocuklarının (çokluğunun) kendisini azdırdığı (şımarık, zengin) kimselere uydular!”
22.”Ayrıca çok büyük tuzaklar kurdular.”
23.Kendilerine tâbi olanlara: “Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Vedd’den, Suvâ’dan, Yegûs’tan, Ye’ûk’tan ve Nesr’den asla vazgeçmeyin!” dediler.
24.”Böylece onlar, pek çoklarını saptırdılar. Sen de bu zâlimlerin şaşkınlığını artır (Rabbim)!”
25.Onlar günahlarından dolayı suda boğuldular, (ahirette) ateşe atılacaklar ve Allah’tan başka yardımcılar da bulamayacaklar.
26-27.Nuh: “Rabbim, Yeryüzünde kâfirlerden hiç kimseyi bırakma. Eğer Sen onları bırakacak olursan, onlar Senin kullarını yoldan çıkarmaya (çalışacaklar) ve günahkâr ve nankör evlatlar yetiştirecekler” dedi.
28.”Ey Rabbim! Beni, anne ve babamı, evime inanmış olarak girenleri, inanan erkek ve kadın herkesi bağışla. Zalimleri ise daha da perişan eyle.”

 

X