29 Mayıs 2024 Çarşamba
MENÜ
SON YAZILAR

MÜRSELÂT SÛRESİ

77/33 MÜRSELÂT SÛRESİ
(Adını ilk âyetteki “gönderilenler” anlamına gelen “murselât” kelimesinden almıştır. Mushaf’ta 77nci ve inişte 33ncü sırada olup, 50 âyetten oluşmaktadır.)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla. 
1-7.Birbiri ardından gönderilenlere, şiddetle esip savuranlara, yaydıkça yayanlara, (hak ile bâtılı) birbirinden iyice ayıranlara, özür dilemek veya uyarıda bulunmak için öğüt telkin edenlere yemin olsun ki; size vaad olunan şey (kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir.
8-11.İşte o zaman; yıldızlar sönecek, gök yarılacak, dağlar ufalanıp savrulacak, Rasuller (ümmetlerine) şâhitlik etmek için toplanacaklardır.
12.Bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir?
13.Hüküm gününe.
14.Hüküm gününün ne olduğunu sen bilir misin?
15.Hakkı yalanlayanların o gün vay haline!
16.Biz, o yalanlayanların öncülerini helâk etmedik mi?
17.Sonra gelenleri de onlara katacağız.
18.İşte Biz, suçlulara böyle yaparız.
19.Hakkı yalanlayanların o gün vay haline!
20.Biz sizi basit bir sıvıdan yaratmadık mı?
21-22.Onu belli bir süreye kadar, sağlam bir yere (ana rahmine) yerleştirdik. 
23.(Bütün bunları) Biz takdir ettik, Bizim takdirimiz ne muhteşemdir!
24.Hakkı yalanlayanların o gün vay haline!
25-26.Biz yeryüzünü, hem diriler için ve hem de ölüler için toplanma mekânı kılmadık mı?
27.Oraya sabit ve yüksek dağlar yerleştirmedik mi? Size tatlı sular içirmedik mi?
28.O gün, bunca nimetleri yalanlayanların vay haline!
29.(İnkârcılara), “Haydi, yalanlamış olduğunuz şeye doğru yürüyün!” 
30-31.”Gölgelemeyen ve ateşten korumayan üç katlı bir karanlığa doğru yürüyün!”
32-33.(Cehennem),  kızgın alev halatlarına benzeyen, kütükler gibi ateş saçan kıvılcımlar çıkarır.
34.O gün (Cehennemi) yalanlayanların vay haline!
35.Bu gün (kâfirlerin) konuşamayacakları gündür.  
36.Onların sözde mazeretlerini bildirmelerine de izin verilmez.
37.(Mahşerdeki gerçekleri) yalanlayanların o gün vay haline!
38.Bugün hüküm günüdür, sizi ve sizden öncekileri bir araya topladık.
39.”(Azaptan kurtulmak için) Bir çareniz, planınız varsa gösterin, Ben de göreyim!”
40.O gün, hüküm gününü yalanlayanların vay haline!
41-42.Şüphesiz ki takvâ sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında, canlarının çektiği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır.
43-44.(Dünyada) “Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyip için” denilir. İşte Biz, salih amel işleyenleri böyle mükâfatlandırırız.
45.Hakkı yalanlayanların o gün vay haline!
46.(Sizler) Yiyin ve bir süre dünyadan haz alın, ancak siz suçlularsınız.
47.Hakkı yalanlayanların o gün vay haline!
48.Onlara “Allah’ın huzurunda eğilin!” denildiğinde, eğilmezler.
49.Hakkı yalanlayanların o gün vay haline!
50.Onlar artık bundan (Kur’an’dan) sonra hangi hadise (söze) inanacaklar ki!

 

X