29 Mayıs 2024 Çarşamba
MENÜ
SON YAZILAR

NEBE SÛRESİ

78/80 NEBE SÛRESİ
(
Adını 2nci âyetinde geçen ve “büyük haber” anlamına gelen “nebeil azîm” kelimesinden almaktadır. Mushafta 78nci, inişte 80nci sıradadır. Mekke döneminde inmiş olup, 40 âyetten müteşekkildir.)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla. 
1.(Müşrikler) Birbirlerine neyi sorup duruyorlar?
2.O büyük haberi (Kıyameti) mi? (38.67)
3.Üzerinde anlaşamayıp tartışıp durdukları!
4.Hayır, yakında öğrenecekler.
5.Hayır hayır! Yakında mutlaka öğrenecekler.
6-7.Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? 2.22*13.3*15.19*16.15*20.53*21.31*27.61*31.10*41.10*43.10*50.7*79.32)
8.Sizi de çifter-çifter yarattık. (4.1)
9.Uykunuzu bir dinlenme (aracı) kıldık. (25.47)
10-11.Geceyi (uyku için) bir örtü, gündüzü de çalışıp kazanma zamanı yaptık. 
(10.67*25.47*27.86*28.73*30.23*40.61)
12.Üstünüze yedi kat sağlam göğü bina ettik. (2.29*65.12*67.3*71.15)
13.Oraya ışık ve enerji kaynağı (Güneşi) astık. (10.5*25.61*71.15-16)
14-16.Yoğunlaşmış bulutlardan şarıl şarıl sular indirdik. Onunla tahıl ve bitkiler çıkardık ve gür ağaçlı bahçeler yetiştirdik. (6.99*23.19*27.60*80.25-32)
17.Şüphesiz Hesap Günü’nün vakti belirlenmiştir. (37.21)
18.Sûra üfürüldüğü gün, (Allah’ın huzuruna) bölük-bölük geleceksiniz. (27.83*36.51)
19-20.Kapıları varmış gibi gökler açılacak ve dağlar da yürütülüp serap haline dönüşecektir. (18.47*52.9)
21-22.Azgınlara barınak olarak cehennem hazır beklemektedir. (38.55-56)
23.Çağlar boyunca orada kalacaklardır.
24.Orada ne bir serinlik duyacaklar ne de bir içecek bulacaklar.
25.Kaynar su ve irinden başka. (6.70)
26.Bir ceza ki, tam yaptıklarına uygun.
27-28.Çünkü onlar (Mahşerdeki) hesaba çekilmeyi ummuyorlardı, 
âyetlerimizi de yalanladıkça yalanlıyorlardı. (38.26)
29.Oysa Biz, her şeyi kayıt altına almıştık (amel defterlerine kaydediyorduk). (17.13-14*18.49*36.12)
30.”Şimdi tadın! Bundan sonra size sadece azabı artıracağız!” denilecektir. (2.162)
31-36.Şüphesiz muttakiler (takva sahipleri) gölgelerdedir (kurtulmuştur). Orada bahçeler-bağlar ve (havuç, şalgam, turp gibi) topraktan yumru bitkiler, meyve suyu dolu kâselerde sunulan ödüller vardır. Orada kimse boş bir lâf da, yalan bir söz de işitmez. Bütün bunlar, Rabbinden bir ödül ve ikram olarak verilmektedir. (5.6*37.5*56.24*68.34*76.5)
37.Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi olan o Rahman’ın katından verilmektedir. Bu konuda O’na söz söylemeye kimsenin gücü yetmez.
38.Ruh (Cebrail) ve meleklerin saf duracakları o gün, Rahman’ın izin verdiklerinden başkası konuşamaz, konuşan da sadece doğruyu söyler. (2.123,255*6.51.70*10.3*11.105*20.109*34.23*42.7*53.26*77.35-36)
39.İşte bu, hakkın (hakikatın) tecelli ettiği gündür, artık isteyen Rabbine varan bir yol tutsun! (73.19*76.29)
40.Biz, gelmesi yakın bir azaba karşı sizi uyardık. O gün kişi, kendi elleriyle 
yaptıklarına bakacak ve kâfir olanlar, “Ah n’olaydım, keşke toprak olaydım!” diye hayıflanacaktır. (18.49*69.25-27)
(NOT: etrâbâ: topraktan/kevâıbe: yumrular/Maide 5.6: ilel ka’beyn: topuklara (yumrulara) kadar. Bu sûrede; 21-30ncu âyetlerde cehennemlikler, 31-36ncı âyetlerde de müttakiler anlatılmaktadır. Rabbimizin müttakiler ifadesiyle; sadece erkekleri değil, erkek-kadın bütün müttakileri kast ettiği aşikârdır. 21-36ncı âyetlerin hepsinin birlikte okunup-değerlendirilmesi halinde 33ncü âyet doğru şekilde anlaşılacak ve göğüsleri tomurcuklanmış kızlarla hiçbir alâkasının olmadığı görülecektir.)

 

X