29 Mayıs 2024 Çarşamba
MENÜ
SON YAZILAR

NÂZİÂT SÛRESİ

79/81 NÂZİÂT SÛRESİ
(Adını, ilk âyette geçen ve “söküp çıkaranlar” anlamındaki “nâziât” kelimesinden almaktadır. Mekke döneminde inmiştir. Mushafda 79ncu, inişte 81nci sıradadır ve 46 âyetten oluşmaktadır.)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla. 
1-5.Gökyüzünde ortaya çıkıp sonra gözden kaybolan, yörüngelerinden çıkmadan hareket edenlere, fezada süratle akıp giderek birbirini izleyen ve böylece Allah’ın kanunlarını icra eden yıldızlara andolsun ki;
6-9.O gün; (Sûra ilk üfleyişle) yer şiddetli bir şekilde sarsılacak, onu ikinci bir üfleyiş takip edecek (böylece diriliş gerçekleşecektir). O gün (kâfirlerin) yürekleri dehşetle atacak, gözleri korkudan yere çakılı kalacaktır.
10-12.Onlar şöyle diyecek: ”Çürümüş kemikler haline geldikten sonra eski halimize mi döndürüleceğiz? O halde bu, (bizim için) ikinci bir hüsran olacak!”
13-14.Bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. Aniden kendilerini mahşer meydanında buluverirler.
15.Musa’nın haberi sana geldi mi?
16.Hani Rabbi ona, kutsal vadi Tuvâ’da şöyle seslenmişti:
17-19.”Firavun’a git, çünkü o haddini aştı! ”Ona de ki: ”Arınmaya niyetin var mı? Sana, Rabbine giden yolu göstereceğim, böylece O’na saygı duyarsın!”
20-24.Ve Musa, Firavun’a en büyük belgeyi (delili, mucizeyi) gösterdi. O, (gerçeği) yalanladı ve isyan etti. Sonra hışımla arkasını dönüp gitti. (Yandaşlarını) topladı ve haykırdı: “Ben sizin en yüce Rabbinizim!”
25.Bunun üzerine Allah da onu, cümle âleme ibretlik bir dünya ve âhiret azabına çarptırdı.
26.Elbette bunda, Allah’tan korkan kimseler için büyük bir ibret vardır.
27-28.(Ey müşrikler!) Sizi yeniden yaratmak mı zor, yoksa şu gökyüzünü yaratmak mı? Bakın Allah, gök kubbeyi nasıl da direksiz yükseltti ve ona ne mükemmel bir şekil ve düzen verdi.
29.Onun gecesini kararttı, gündüzünü ise aydınlattı.
30.Daha sonra da yeryüzünü (hayata elverişli şekilde) yaydı.
31.Ondan suyu ve otlağını çıkardı.
32.Dağları da yeryüzüne yerleştirdi (çaktı).
33.(Bütün bunları) Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için yaptı.
34.Her şeyi alt-üst eden o büyük felâket (Kıyamet) geldiğinde,
35.O Gün insan yaptıklarını bir bir hatırlar.
36.Cehennem, herkesin göreceği şekilde ortaya çıkarılır.
37-39.Artık kim azgınlık etmiş ve sadece dünya hayatını tercih etmişse, onun varıp barınacağı yer cehennem olacaktır.
40-41.Kim de Rabbine hesap vermekten korkmuş ve nefsini kötü arzu ve heveslerden uzak tutmuş ise, işte onun mekânı da cennet olacaktır.
42.Sana, “Son Saat (Kıyamet) ne zaman gelip çatacak” diye soruyorlar. 
43.Sen onu bilmiyorsun ki, nasıl anlatacaksın.
44.Onun nihaî bilgisi sadece Rabbine aittir.
45.Sen, sadece o Kıyametten korkanlar için bir uyarıcısın.
46.O gün gelip çattığında (kâfirler), dünyada bir akşam vakti ya da bir kuşluk vakti kadar kaldıklarını sanacaklar.

X