29 Mayıs 2024 Çarşamba
MENÜ
SON YAZILAR

ABESE SÛRESİ

80/24 ABESE SÛRESİ
(Adını ilk âyette geçen ve “yüzünü ekşitti”, “surat astı” anlamına gelen adını “abese”  kelimesinden almaktadır. Mushaf’da 80inci, inişte ise 24ncü sıradadır. Mekke döneminde inmiş olup, 42 âyetten oluşmaktadır.)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla. 
1.Yüzünü ekşitti ve sırtını döndü.
2.Yanına âmâ geldi diye.
3.Sen nereden bileceksin, belki o arınacaktı.
4.Yahut o öğüt alacak da öğüt kendisine fayda verecekti.
5-6.Oysa sen, kendini (dünyalıklarıyla müstağni görüp) öğüde ihtiyaç duymayan kimseye yöneliyorsun.
7.Oysa onun arınmamasından sen sorumlu değilsin.
8-10.Fakat, Allah’a saygı duyarak koşarak sana geleni ihmal ediyorsun.
11-12.Bir daha böyle yapma! Bu âyetler bir öğüt ve uyarıdır, dileyen ondan öğüt alır.
13-16.Bu âyetler, çok yüce ve tertemiz sahifelerde olup, güvenilir ve itaatkâr melekler vasıtasıyla indirilmektedir.
17.Kahrolası insan, ne kadar da nankör?
18-19.(Bir düşünse ya, Allah) onu hangi şeyden yarattı? Bir damla sudan yarattı ve ona şekil verdi.
20.Sonra (hayat) yolculuğunu kolaylaştırdı.
21-22.Daha sonra da (günü geldiğinde) onu öldürüp kabre sokacak, sonra dilediği zaman onu tekrar diriltecektir.
23.Hayır! O (kâfir) insan, Allah’ın emirlerini yerine getirmedi.
24.İnsan yediklerine bir baksın.
25-32.Biz, yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı göz-göz yardık, böylece orada; tahıl, üzüm bağları ve sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, gür ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. Bütün bunlar, sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir. 
33.O kulakları sağır eden şiddetli ses (kıyametin kopuşu) geldiğinde,
34-37.O Gün insan; kendi kardeşinden, anasından, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. (çünkü) O Gün herkesin, kendine yetip artacak bir işi ve meşguliyeti olacaktır.
38-39.O Gün, birtakım yüzler aydınlık olacak, gülüp sevinecektir.
40-42.Bir kısım yüzler ise, o gün toz toprak içinde kalacak, kapkara kesilecektir. İşte bunlar, küfürde ısrar eden, günaha batmış olan suçlu kimselerdir.

X