29 Mayıs 2024 Çarşamba
MENÜ
SON YAZILAR

MUTAFFİFÛN SÛRESİ

83/86 MUTAFFİFÛN SÛRESİ
(Adını ilk âyette geçen ve “ölçü ve tartıda hile yapanlar” anlamına gelen “mutaffifûn” kelimesinden almıştır. Mushafda 83ncü, inişte ise 86ncı sıradadır. Mekke döneminin sonlarında inmiş olup, 36 âyettir.)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla. 
1.Eksik ölçüp-tartanların vay haline!
2-3.Onlar, insanlardan bir şey aldıklarında tam ölçüp-tartarlar. Kendileri bir şey sattıkları zaman ise eksik ölçüp-tartarlar. (Buradaki ölçüp-tartma örnek bir işlemdir. Genel olarak, hakka konu olabilecek her türlü işlemde haksızlık edilmemesi ve titizlikle adaletin korunması hepimize tavsiye edilmektedir.)
4-6.Onlar, âlemlerin Rabbinin huzurunda duracakları büyük gün için tekrar diriltileceklerine inanmıyorlar mı?
7-9.O günahkârların kayıtları Siccîn’dedir. Siccîn nedir bilir misin? O, (günahkârların) amellerinin kaydedildiği bir kitaptır.
10-12.O gün, hesap gününü yalan sayanların vay haline! Oysa onu ancak günaha dalıp haddi aşanlar yalanlar.
13-14.Böyle birine âyetlerimiz okunduğu zaman “eskilerin masalları” der. Hayır, gerçek hiç de öyle değil! Aslında yaptıkları yüzünden kalpleri tümüyle pas tutmuştur.
15-17.Dahası, O Gün onlar Rablerinin rahmetinden mahrum kalacaklardır. Sonra onlar muhakkak cehenneme girecekler ve sonra da onlara: “İşte inkâr etmiş olduğunuz cehennem budur” denilecektir.
18-21.Doğrusu, iyilerin kaydı ise muhakkak İlliyyûn’dadır. “İlliyyûn” nedir sen bilir misin? O, iyilerin amellerinin açıkça yazıldığı bir kitaptır ve onu Allah’a yaklaştırılmış olanlar görürler.
22-24.İyiler, tarifsiz nimetler içinde yüzecekler, ebedi huzur ve saadet makamında (rahatlarına) bakacaklar, yüzlerinde sonsuz mutluluğun tarifsiz parıltısını göreceksin.
25-26.Onlara mühürlü (kişiye özel) hâlis bir içecek sunulacak, o içenin ağzında misk kokusu bırakacak, işte bu nedenle yarışmak isteyenler onu elde etmek için yarışsınlar.
27-28.O içeceğin karışımı Tesnîm’dendir. Tesnîm Allah’a yaklaştırılmış olanların içecekleri bir kaynaktır.
29-31.Günahkârlar, (dünyadayken) iman edenlere gülüp dururlardı. Onlarla karşılaştıklarında kaş-göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine döndüklerinde ise keyifle (anlatırlardı).
32-33.Müminleri her gördüklerinde “Bunlar iyice sapıtmış” derlerdi. Oysa onlar, müminlere gözcü olsun diye gönderilmiş değillerdi.
34.Fakat bu gün de müminler o kâfirlere gülecekler.
35-36.Koltuklarına kurulup, “Kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı?” diye soracaklardır.    

X