29 Mayıs 2024 Çarşamba
MENÜ
SON YAZILAR

İNŞİKÂK SÛRESİ

84/83 İNŞİKÂK SÛRESİ
(Adını, ilk âyetindeki yarılma, parçalanma anlamına gelen “inşikâk” kelimesinden almaktadır. Mushafda 84ncü, inişte ise 83ncü sıradadır. Mekke döneminde nazil olmuş olup, müşriklerin müminlere yaptıkları ambargo (boykot) döneminde indiği tahmin edilen sûrelerden olup, 25 âyettir.)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla. 
1-2.Gök yarıldığında ve tabiatı gereği Rabbine boyun eğdiğinde.
3-5.Yeryüzü dümdüz edildiğinde ve içindeki her şeyi dışarı atıp boşaldığında, tabiatı gereği Rabbine boyun eğdiğinde.
6.”Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine varan yolda çabalayıp durmaktasın, sonunda O’na kavuşacaksın.”
7-9.Kimin kitabı sağından verilirse hesabı kolayca görülecek ve yakınlarının yanına sevinçle dönecektir.
10-12.Kimin de kitabı arkasından verilirse, “Eyvah!” diye bağıracak ve alevli ateşi boylayacaktır.
13-14.Halbuki o dünyada yakınlarının arasında iken pek keyifliydi ve Rabbine hiç dönmeyeceğini sanıyordu.
15.Ama Rabbi onu sürekli gözetliyordu.
16-19.Hayır! Şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere ve dolunay şeklini alan aya yemin ederim ki siz halden hale geçeceksiniz.
20-21.Böyleyken, onlara ne oluyor da inanmıyorlar? Kendilerine Kur’an okunduğunda onu tasdik edip teslim de olmuyorlar.
22-24.Aksine, bu kâfirler (gerçeği) yalanlıyorlar. Halbuki Allah onların içlerinde gizledikleri şeyleri çok iyi bilmektedir. Onlara acıklı bir azabın haberini ver.
25.Ancak iman edip salih amel işleyenler için ardı arkası kesilmeyecek bir mükafât vardır.

 

X