29 Mayıs 2024 Çarşamba
MENÜ
SON YAZILAR

BURÛC SÛRESİ

85/27 BÜRÛC SÛRESİ
(Adını ilk âyetinde geçen “burçlar” anlamına gelen “bürûc” kelimesinden almıştır, Mushafda 85nci, inişte ise 27nci sıradadır. Mekke döneminin ilk yıllarında inmiştir ve 22 âyettir. Müşriklerin müminlere yaptıkları işkencelere karşılık müminlerin sabırlı direnişleri karşılığında âhiretteki mükafâtlarını göstermektedir.)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla. 
1-3.Burçlarla dolu göğe, vaad edilen o güne, tanık olan ve tanık olunana yemin olsun ki,
4-5.Alev alev yanan o ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır.
6-7.Onlar, o ateş çukurunun etrafında oturmuş, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı.
8-9.Müminlerden, sadece, ‘göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan, “âziz ve hamîd olan Allah’a” iman ettiklerinden dolayı intikam alıyorlardı.’ Oysaki Allah her şeyi görür.
10.Şüphesiz, inanan erkekler ile inanan kadınlara işkence edenlere ve sonunda tövbe etmeyenlere, cehennem azabı ve orada yanma cezası vardır.
11.İman edip salih amel işleyenlere ise, içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte, büyük kurtuluş budur.
12-16.Şüphesiz, Rabbinin yakalaması çok çetindir. İnsanı yoktan yaratan ve sonra yeniden diriltecek olan O’dur. O, çok bağışlayan, çok sevendir. Şanlı kudret tahtının sahibidir. Dilediği şeyleri mutlaka yapandır.
17-18.Orduların, Firavun ve Semûd’un uğradıkları helâkın haberi sana geldi mi?
19.Doğrusu, inkârcılar hakikatı yalanlayıp durmaktalar.
20.Allah onları arkalarından kuşatmıştır.
21-22.Şüphesiz o (asılsız saydıkları kitap) şanı yüce bir Kur’andır ve Levh-i Mahfûz’dadır.  

 

X