29 Mayıs 2024 Çarşamba
MENÜ
SON YAZILAR

TÂRIK SÛRESİ

86/36 TÂRIK SÛRESİ
(Adını, “seher yıldızına” atfen “geceleyin gelen” anlamındaki “târık” kelimesinden almış olup, Mushaf’ta 86ncı ve inişte 36ncı sıradadır ve 17 âyetten oluşmaktadır.)    

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla. 
1-3.Semâ’ya ve Târık’a andolsun. Târık’ın ne olduğunu bilir misin? O, karanlığı delip geçen yıldızdır.
4.Hiç bir kimse yoktur ki, yanı başında onu gözetleyen (denetleyen) bir melek bulunmasın!
5-8.(Ahirete inanmayan) İnsan hangi şeyden yaratıldığına bir baksın! Bel ile kaburga kemikleri arasından çıkan bir (damlacık) sudan yaratılmıştır. (İnsanı yoktan var eden) Allah, onu yeniden hayata döndürmeye de kâdirdir. 
9-10.O gün (mahşer günü) bütün sırlar ortaya dökülecek ve insanın kendini kurtaracak bir gücü olmayacağı gibi kendine yardım (şefaat) edecek birisi de olmayacaktır!
11-14.Yağmur yüklü bulutları taşıyan gökyüzüne, bitkilerin çıkması için yarılan yeryüzüne and olsun ki bu Kur’an hakkı batıldan ayıran ilahî bir sözdür, asla boş ve anlamsız değildir.
15-17.(Ey Rasul!) O kâfirler (Kur’an’ı yalanlamak için) tuzak kurup duruyorlar, ama Ben de onların tuzaklarını boşa çıkarıyorum, sen o kâfirleri kısa bir süre daha kendi hallerine bırak.

 

X