24 Haziran 2024 Pazartesi
MENÜ
SON YAZILAR

A’LÂ SÛRESİ

87/8 A’LÂ  SÛRESİ
(Adını “en yüce” anlamındaki “a’lâ” kelimesinden almış olup, Mushaf’ta 87nci ve inişte 8nci sırada olup 19 âyettir.)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla. 
1-5.Her şeyi yaratıp onlara mükemmel bir şekil ve takdire uygun imkânlar veren, yeryüzünde yemyeşil bitkiler ve ekinler var eden, sonra onları kapkara-kupkuru bir hale sokan yüceler yücesi Rabbinin adını tesbih et.
6-7.(Ey Rasul!) Biz sana Kur’an’ı okutup öğreteceğiz; Allah’ın diledikleri hariç, öğrendiklerini asla unutmayacaksın. Şüphesiz Allah, aşikâr olanı da gizli saklı olanı da bilir.
8-9.Biz sana; (vahyi anlamayı) daha da kolaylaştırmış olacağız, o halde sen (sadece bazılarına fayda verse de) öğüt vermeye devam et.
10-13.Allah’tan korkanlar bu öğütten yararlanacaklar, kâfirlikte direnenler ise öğütten kaçınacaktır. Bunlar en korkunç ateşe atılacak ve orada ne ölüp kurtulacaklar ve ne de rahat yüzü görebileceklerdir.
14-15.Şirkten arınıp tevhide iman edenler kurtuluşa erip cennete gireceklerdir.
16-17.(Ey kâfirler!) Buna rağmen siz halâ bu fâni dünya hayatını tercih ediyorsunuz, halbuki âhiret hayatı daha hayırlı ve ebedidir.
18-19.Bütün bunlar önceki vahiylerde, İbrahim’e ve Musa’ya indirilen vahiylerde de yer almıştır.

 

X