24 Haziran 2024 Pazartesi
MENÜ
SON YAZILAR

BELED SÛRESİ

90/35 BELED SÛRESİ
(Adını ilk âyetteki “belde-şehir” anlamındaki “beled” kelimesinden almıştır. Mushafta 90ncı ve inişte ise 35nci sıradadır ve 20 âyetten oluşmaktadır.)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla. 
1-4.Senin de içinde yaşadığın bu beldeye (Mekke’ye), babaya ve oğula andolsun ki, Biz insanı sıkıntılara ve zorluklara dayanıklı yarattık.
5-7.İnsan, “ben (bu konuma gelmek için) kucak dolusu servet harcadım diyerek kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini ve hiç kimsenin onu görmediğini mi sanıyor?
8-10.Biz ona, iki göz bir dil ve iki dudak verdik ve ona (iyilik ve kötülüğün) iki yolunu da açık seçik göstermedik mi?
11-12.Fakat o, (cennete götürecek olan) sarp yokuşu aşmaya çalışmadı, aşamadı. Bilir misin nedir o sarp yokuş? 
13-18.(Sarp yokuş); köle azat etmek, açlık gününde; muhtaçları, yakını olan bir yetimi veya bir yoksulu doyurmaktır, sonra da iman edenlerden olmak ve birbirlerine hakkı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar, amel defterleri sağdan verilecek olan (mutlu) kimselerdir. 
(2.83,177,215*76.7-11*90.13-18)
19-20.Âyetlerimizi inkâr edenler ise, amel defterleri soldan verilecek olanlardır ve bunların cezaları kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış olan cehennemin ateşinde yanmaktır.

 

X