29 Mayıs 2024 Çarşamba
MENÜ
SON YAZILAR

LEYL SÛRESİ

92/9 LEYL SÛRESİ
(Adını ilk âyette geçen ve “gece” anlamına gelen “leyl” kelimesinden almıştır. Mekke’de inen ilk sûrelerden olup, Mushaf’da 92nci ve inişte 9ncu sıradadır ve 21 âyettir.)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.
1-4.Her yeri karanlığa bürüyen geceye, ortalığı aydınlatan gündüze, erkeği ve dişiyi yaratan o kudretin sahibine andolsun ki sizin amaçlarınız (ve çabalarınız) farklı farklıdır.
5-7.Malını Allah yolunda harcayan (infak eden), günahtan sakınan ve en güzel sözü (Lâ ilâhe illallah) tasdik edenin doğru yolunu (daha da) kolaylaştırırız.
8-11.Cimrilik eden, kendi kendine yeteceğini zanneden ve en güzel sözü (Lâ ilâhe illallah) yalanlayanın ise, felakete gitmekte olduğu yolunu kolaylaştırırız. Öyle ki, (cehenneme) yuvarlanıp helâk olacağı zaman, malı kendisini asla kurtaramaz.
12.Doğru yolu göstermek sadece Bizim işimizdir. (Allah doğru yolun ne olduğunu bizlere gösterdiğini ve doğru yolda gidenlerin yolunu (daha da) kolaylaştıracağını söylüyor. Eğri yolda gidenlerin ise gitmekte oldukları yolu kolaylaştıracağını söylüyor!)
13.Ahiretin de bu dünya hayatının da tasarrufu Bize aittir.
14.İşte Ben sizi, alevler saçan cehennem ateşine karşı uyarıyorum.
15-16.O ateşe dini yalanlayan ve vahye sırtını dönen en azgınlar girecektir.
17-21.Tevhide iman edip ilâhî emirlere uygun yaşayan, hiçbir karşılık beklemeden sadece Rabbinin rızasını kazanmak için malını infak eden ve böylece kendini arındıran müminler ise bu cehennemin ateşinden korunacak ve Allah’ın kendilerine ahirette vereceği ödül ile mutlu olacaklardır.

 

X