24 Eylül 2021 Cuma
MENÜ
SON YAZILAR

FATİHA SÛRESİ

1/5 FATİHA SÛRESİ 

(Ayracın solundaki rakam Mushaf’taki sıralamayı, ayracın sağındaki rakam ise iniş (nüzul) sırasını göstermektedir. Buna göre, Fatiha Sûresi; Mushaf’ta 1. sırada, inişte ise 5. sıradadır. Sûrelerin iniş sıraları konusunda tam bir mutabakatın olmadığını da ifade edelim. Biz bu çalışmamızda Süleyman Ateş’in iniş sıralamasını benimsedik. Buna göre iniş sırası olarak 1-89. sûrelerin Mekkî ve iniş sırası olarak 90-114. sûrelerin ise Medenî oldukları kabul edilmiştir).

 

Eûzu bi’llahimin’eş-şeytânir-racîm/kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım. (16.98)

1.Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.                                                                                                  2.Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.                                             

3.O, Rahman ve Rahîmdir. 

4.Din gününün sahibidir.        

5.Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız Sen’den yardım dileriz.

6-7.Bizi doğru yoluna yani nimet verdiklerinin yoluna yönelt (kabul et), gazaba uğrayanların ve sapıtanların yoluna değil. (Amin.) (4.69)