29 Mayıs 2024 Çarşamba
MENÜ
SON YAZILAR

TÎN SÛRESİ:

95/28 TÎN SÛRESİ
(İncir dağı anlamındaki adını ilk âyetinde geçen “et-tîn”’ kelimesinden almaktadır. Mekke’de nazil olmuştur, Mushaf’da 95nci, inişte 28nci sıradadır ve 8 âyettir.)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.
1.Andolsun İncir dağına ve Zeytin dağına.                                      
(İncir dağının ve Zeytin dağının Hz. İsa’nın doğduğu ve ikamet ettiği Filistin’deki iki bölge olduğu sanılmaktadır)
2.Andolsun Sînâ dağına.
( Sînâ dağı, Hz. Musa’nın vahiy aldığı dağın adıdır.)
3.Andolsun bu güvenli belde Mekke şehrine ki;
(Mekke şehri ise Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vahiy aldığı şehrin adıdır.)
4.Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık.
5-6.Sonra da onu çok âciz bir hâle getirdik. Ancak iman edip sâlih amel işleyenler için kesintisiz bir mükâfat hazırladık.
7.Öyleyse (Ey insan); bütün bunlardan sonra sana hesap gününü yalanlatan nedir?
8.Seni hesaba çekip en adil hükmü verecek olan Allah değil midir?

X