24 Eylül 2021 Cuma
MENÜ
SON YAZILAR

TEBBET (MESED) SÛRESİ

111/6 TEBBET SURESİ
(Kahrolsun mânasına gelen adını ilk âyetindeki “tebbet” kelimesinden almaktadır. Mekke’de nazil olmuştur, Mushaf’da 111nci ve inişte ise 6ncı sıradadır ve 5 âyettir.)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.
1.Ebu Leheb'in iki eli (sosyal ve ekonomik gücü) ve kendisi de kahrolsun.
(Muhammed'in 'sav' öz amcası olan Abdul'uzza'nın lâkabı 'alev babası' anlamına gelen 'Ebu Leheb'dir. Ebu Leheb'in karısı olan Ümmü Cemil ise Ebu Süfyan'ın kız kardeşidir. Hem Ebu Leheb ve hem de karısı risalet öncesinde Muhammed 'sav'i çok seviyor ve oğulları Utbe ve Uteybe ile Muhammed 'sav'in Hatice'den olma kızları Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ü  evlendirmişti. Rasulullah'ın Kur'an'ı tebliğe başlaması, Ebu Leheb'in sosyal ve ekonomik gücünü sarsmaya başlayınca onların Rasulullah'a muhalefeti de artmıştır. Ebu Leheb, oğullarını Rasulullah'ın kızlarından boşatmış ve karısıyla birlikte Rasulullah'a Mekke'de en şiddetli muhalefeti yapmayı sürdürmüştür.)
2.Malı ve kazandıklarının ona hiçbir faydası olmayacak.
3.-5.Sonunda hem o ve hem de boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde ve odun taşıyıcı olarak karısı; alevli bir ateşe yakıt olacaklardır.