24 Haziran 2024 Pazartesi
MENÜ
SON YAZILAR

TEBBET (MESED) SÛRESİ

111/19 TEBBET SURESİ
(Kahrolsun mânasına gelen adını ilk âyetindeki tebbet kelimesinden almaktadır. Mekke döneminde nazil olmuştur. Mushafda 111nci, inişte 19ncu sıradadır ve 5 âyettir.)

 

E’ûzu bi’llâhi min’eş-şeytâni’r-racîm/kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

Bismillahirrahmanirrahim/Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

 

1.Ebu Leheb'in iki eli (sosyal ve ekonomik gücü) ve kendisi de kurusun/kahrolsun. (Adı Abdul'uzza olup, lâkabı alev babası anlamına gelen Ebu Leheb'dir. Ebu Leheb'in karısı olan Ümmü Cemil ise Ebu Süfyan'ın kız kardeşidir. Hem Ebu Leheb ve hem de karısı risalet öncesinde Muhammed’i (a.s.) çok seviyorlar ve oğulları Utbe ve Uteybe ile Muhammed’in (a.s.) Hatice'den olma kızları Rukiye ve Ümmü Gülsüm ile evlendirmişlerdi. Rasulullah'ın Kur'an'ı tebliğe başlaması, Ebu Leheb'in sosyal ve ekonomik gücünü sarsmaya başlayınca onların Rasulullah'a muhalefeti de artmıştır. Ebu Leheb, oğullarını Rasulullah'ın kızlarından boşatmış ve karısıyla birlikte Rasulullah’a Mekke’deki en şiddetli muhalefeti yapmışlardır.)
2.Malı ve kazandıklarının ona hiçbir faydası olmayacak.
3.-5.Sonunda hem o ve hem de boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde ve odun taşıyıcı olarak karısı; alevli bir ateşe yakıt olacaklardır.

 

X