24 Mart 2023 Cuma
MENÜ
SON YAZILAR

CUM’A SÛRESİ

62/96 CUM’A SÛRESİ
(Adını Cum’a namazının farz olduğunu bildiren 9ncu âyetten almıştır. Medine’de inmiş olup, Mushafda 62nci ve inişte 96ncı sûredir ve 11 âyettir.)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.
1.Göklerde ve yerde olanların hepsi, kâinatın yegâne hâkimi ve hükümdarı olan Allah’ı tesbih ederler. O, her vasfında mükemmel ve her türlü eksiklikten uzaktır. O, izzet ve kudret sahibi, mutlak galip ve her hükmünde tam isabet edendir.
2.O Allah ki; kitaptan mahrum olan ve derin bir sapıklık içinde bulunan topluma; kendi âyetlerini okumak, onları arındırmak, kitabı ve hikmeti öğretmek için kendi içlerinden bir elçi gönderendir.
3.Henüz kendilerine katılmamış olan diğer insanlara da (o elçiyi) göndermiştir. O üstün kudret sahibidir ve her işinde hikmetlidir.
4.İşte bu, Allah’ın (hak edene) vermeyi dilediği lütfudur; zira Allah büyük lütuf sahibidir.
5.Tevrat’ı taşıma sorumluluğunu yüklendikleri halde, onun gereğini yerine getirmeyenlerin durumu; kitapları yüklenmiş (fakat sırtındakinin değerinden habersiz olan) eşeğin durumu gibidir. Allah’ın âyetlerini yalanlayan toplumun durumu ne kötüdür! Allah, böyle zalim bir toplumu doğru yola iletmez.
6.De ki: “Ey Yahudiler! İnsanlar arasında yalnız kendinizin Allah’ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bunda da samimi iseniz haydi ölümü temenni edin.”
7.Onlar, kendi yaptıkları yüzünden asla ölümü temenni edemeyecekler. Allah o zâlimleri çok iyi bilmektedir.
8.De ki: “Kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak size gelip çatacaktır. Sonra da görünen ve görünmeyen her şeyi bilen Allah’ın huzuruna götürüleceksiniz ve size yapıp ettikleriniz bir bir haber verilecektir.”
9.Ey iman edenler! Cum’a günü namaz için çağrıldığınızda alış verişi bırakın ve Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. (NOT: Namaz Risalesinde ayrıntılı bilgi verilmiştir.) 
10.Namaz bitince yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan rızkınızı arayın. Allah’ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz.
11.Ama onlar bir ticaret ve eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki: “Allah nezdinde olan; eğlenceden de, ticari menfaattan da daha hayırlıdır. Zira Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.”   

 

X