29 Mayıs 2024 Çarşamba
MENÜ
SON YAZILAR

CUM’A SÛRESİ

62/100 CUM’A SÛRESİ

(Adını Cum’a namazının farz olduğunu bildiren 9ncu âyetinden almıştır. Medine’de inmiş olup, Mushafda 62nci, inişte 100ncü sıradadır ve 11 âyettir.)

E’ûzu bi’llâhi min’eş-şeytâni’r-racîm/kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim/Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1.Göklerde ve yerde olanların hepsi, kâinatın yegâne hâkimi ve hükümdarı olan Allah’ı tesbih ederler. O, her vasfında mükemmel ve her türlü eksiklikten uzaktır. O, izzet ve kudret sahibi, mutlak galip ve her hükmünde tam isabet edendir.

2.O Allah ki; kitaptan mahrum olan ve derin bir sapıklık içinde bulunan topluma; kendi âyetlerini okumak, onları arındırmak, Kitabı ve hikmeti öğretmek için kendi içlerinden bir Rasul gönderendir. (2.129,151*3.164*62.2)

3.Henüz kendilerine katılmamış olan diğer insanlara da (o elçiyi) göndermiştir. O üstün kudret sahibidir ve her işinde hikmetlidir.

4.İşte bu, Allah’ın (hak edene) vermeyi dilediği lütfudur; zira Allah büyük lütuf sahibidir.

5.Tevrat’ı taşıma sorumluluğunu yüklendikleri halde, onun gereğini yerine getirmeyenlerin durumu; kitapları yüklenmiş (fakat sırtındakinin değerinden habersiz olan) eşeğin durumu gibidir. Allah’ın âyetlerini yalanlayan toplumun durumu ne kötüdür! Allah, böyle zalim bir toplumu doğru yola iletmez. (2.121*62.5)

6.De ki: “Ey Yahudiler! İnsanlar arasında yalnız kendinizin Allah’ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bunda da samimi iseniz haydi ölümü temenni edin.” (2.94*62.6)  

7.Onlar, kendi yaptıkları yüzünden asla ölümü temenni edemeyecekler. Allah o zâlimleri çok iyi bilmektedir. (2.95*62.7)

8.De ki: “Kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak size gelip çatacaktır. Sonra da görünen ve görünmeyen her şeyi bilen Allah’ın huzuruna götürüleceksiniz ve size yapıp ettikleriniz bir bir haber verilecektir.”

9-10.Yâ eyyühellezîne âmenû/Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında (ezan okunduğunda) alışverişi bırakıp Allah’ın zikrine koşun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namazı bitirdiğinizde yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan (rızkınızı) arayın. Allah’ı çok zikredin/hatırlayın. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. (24.37*61.10-12*62.9-10)   

11.Ama onlar bir ticaret ve eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki: “Allah nezdinde olan; eğlenceden de, ticari menfaattan da daha hayırlıdır. Zira Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.”   

AÇIKLAMA/YORUM:

1.Halkımızca Cuma namazı olarak ifade edilen bu namaz beş vakit namazdan ayrı bir namaz değildir. Genellikle öğle vaktinde kılındığı için bu namazı kılanların ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.

2.Ey iman edenler ifadesi kadın-erkek bütün mü’minleri kapsadığından kadınların da bu namazı kılmaları gerekir. Kılamayanlar öğle namazını kılmalıdır.

3.Alışverişi bırakın ifadesini geniş anlamda anlamak gerekir ve sizin için her türlü faydalı iş olarak anlaşılmalıdır. Ticaret dahil olmak üzere; ev işleri, bahçe ve tarla işleri, iş toplantıları, imalat işleri vs. gibi her türlü işler bu kapsamdadır.

4.Bazı ülkelerde Cuma gününün tatil yapıldığını görmekteyiz. Ancak bu hatalıdır. Zira Rabbimiz: Namazı bitirdiğinizde yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan (rızkınızı) arayın! buyurmaktadır.                                

Bunlar benim düşüncem ve yorumumdur. Doğrusunu Allah bilir! H.S.


 

X