24 Haziran 2024 Pazartesi
MENÜ
SON YAZILAR

DUHÂ SÛRESİ

93/11 DUHÂ SÛRESİ
(Adını ilk âyette geçen ve kuşluk anlamındaki “ed-duhâ” kelimesinden almış olup Fecr sûresinden sonra Mekke’de inmiştir. Mushaf’ta 93ncü ve inişte 11nci sûredir ve 11 âyettir. Fecr sûresinden sonra Rasulüllah’a uzunca bir süre vahiy gelmemesi üzerine bu sûrenin indiği rivayetleri de vardır.)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.
1.Andolsun kuşluk vaktine,
2.Ve sakinleştiği zaman geceye ki,
3.Rabbin seni bırakmadı ve darılmadı.
4.Elbette işin (risaletin) sonu, öncesinden daha iyi olacaktır. 
5.Ve zamanı gelince Rabbin sana (çeşitli nimetler) bahşedecek ve sen mutlu olacaksın.
6.O, seni yetim bulup da barındırmadı mı?
7.Senin arayış ve bocalayış içinde olduğunu görüp de sana vahiyle doğru yolu göstermedi mi?
8.Sen muhtaç bir haldeyken ihtiyaçlarını gidermedi mi?
9.Öyleyse sen de sakın yetimlere kötü davranma.
10.Dilenciyi de azarlama.
11.Ve her zaman Rabbinin nimetine şükret ve O’nun gönderdiği vahyi anlatmaya devam et.

X