24 Haziran 2024 Pazartesi
MENÜ
SON YAZILAR

İNŞİRÂH SÛRESİ

94/12 İNŞİRÂH SÛRESİ
(Adını ilk âyette geçen ve ‘göğsü ferahlatmak’ anlamına gelen ‘neşrah’ kelimesinden almıştır. Bunun yanında “Şerh” “Elem neşrah” gibi isimlerle de anılmıştır. Duhâ sûresinden sonra Mekke’de inmiştir ve Mushaf’da 94ncü, inişte ise 12nci sırada olup 8 âyettir.)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.
1.Biz, göğsünü açıp seni (vahiyle) ferahlatmadık mı?
2.Ve sırtındaki (kavminin inançsızlığına üzüntüden olan) yükünü kaldırmadık mı?
3.Ki o yük belini iki büklüm etmişti!
4.Ve senin şanını yüceltmedik mi?
5.Elbette her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
6.Gerçekten her zorlukla beraber bir tür kolaylık vardır.
7.O halde zorluktan kurtulduğun zaman rehavete kapılma, azimle başka bir işe koyul.
8.Daima Rabbine yönel ve O’ndan yardım bekle!

X