29 Mayıs 2024 Çarşamba
MENÜ
SON YAZILAR

ÂDİYÂT SÛRESİ

100/14 ÂDİYÂT SÛRESİ
(Adını ilk âyette geçen ‘âdiyât’ kelimesinden almıştır. Mekke’de nazil olmuştur, Mushaf’da 100ncü, inişte 14ncü sıradadır ve 11 âyettir.)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.
1.(Vahye olan) Öfkesinden dolayı soluk-soluğa kalanlara.
2.İçindeki kin ateşini etrafındakilere saçanlara.
3.Kin ve öfkeleriyle sabahlayanlara yazıklar olsun.
4-5.Onlar tozu dumana katıp ortalığı bulandırırlar ve toplumu derinden yaralamaya çalışırlar.
6.Gerçek şu ki (bu tip müşrik) insan, Rabbine karşı çok nankördür.
7.Üstelik buna kendisi de şahittir.
8.Böyle olanların mal sevgisi (tutkusu) çok şiddetlidir.
9.Fakat o bilmez mi ki; kabirlerde olan herkesin diriltilip dışarı atılacağını.
10.Ve insanların kalplerinde gizli olan her şeyin ortaya döküleceğini.
11.İşte o gün, Rableri onların her şeyinden (haberdar olduğunu) gösterecektir!

X