24 Haziran 2024 Pazartesi
MENÜ
SON YAZILAR

MÜZZEMMİL SÛRESİ

73/3 MÜZZEMMİL SÛRESİ
(Mekke’de inmiş olup, adını ilk âyette bulunan ve ‘Ey vahiyle buluşan!’ veya ‘Ey Risaletin ağır yükünü yüklenen’ manalarına gelen ‘Müzzemmil’ kelimesinden almıştır. Mushaf’ta 73ncü, inişte 3ncü sırada olup 20 âyettir.)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.
1.Ey vahiyle buluşan (Ey Risaletin ağır yükünü yüklenen)!
2.Gecenin az bir kısmı hariç ayakta ol (uyanık ol)!
3-4.Gece yarısından biraz önce veya biraz sonra, Kur’an’ı sindire sindire (tertil ile) oku! (25.32)
5.Biz sana (sorumluluğu) ağır bir mesaj (vahiy) tevdi edeceğiz.
6.Şüphesiz ki, gecenin inşası daha güçlü ve kalıcı olur ve sözü de daha etkilidir.
7.Halbuki gündüzün seni meşgul edecek yığınla görev vardır.
8.Rabbinin adını an ve bütün varlığınla O’na yönel.
9.O, doğunun da batının da Rabbi’dir. O’ndan başka hiçbir ilâh da yoktur. Öyleyse sadece O’nu vekil tut.
10.Onların (müşriklerin) söyleyecekleri her şeye sabırla katlan (sabırlı ol) ve onlardan güzelce uzaklaş.
11.Nimet içinde yüzdükleri halde gerçeği inkâr edenlere biraz mühlet ver ve sen onları Bana bırak.
12-13.Muhakkak ki Bizim nezdimizde, (onlar için hazırlanmış) prangalar, yakıcı ateş, boğazdan geçmeyecek yiyecekler ve elem verici bir azap vardır.
14.O gün yeryüzü ve dağlar dehşetle sarsılacak, dağlar kum yığınına dönüşerek eriyip akacaktır.
15.Doğrusu, Firavun’a Rasul gönderdiğimiz gibi size de hakkınızda şahitlik edecek bir Rasul gönderdik.
16.Fakat Firavun o Rasule karşı gelmişti, Biz de onu kahredici bir şekilde kıskıvrak yakalamıştık.
17.Öyleyse; eğer inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek O Gün kendinizi nasıl koruyacaksınız?
18.O Günün dehşetiyle gök yarılacak ve Allah’ın (kıyamet, hesap ve azapla ilgili) vaadi mutlaka gerçekleşecektir.
19. İşte bu bir öğüttür. Artık dileyen (isteyen) Rabbine giden bir yol tutar.
20.(Rasulüm!) Rabbin; senin ve beraberindekilerden bir grubun, gecenin bazen üçte ikisine yakın bir kısmını, bazen yarısını bazen de üçte birini ayakta (uyanık) geçirdiğini bilmektedir. Gece ve gündüzün ölçüsünü koyan Allah, sizin geceyi tam olarak taksim edemeyeceğinizi gördü ve sizi bağışladı. O halde Kur’an’ın kolayca okuyabileceğiniz kadarını okuyun. Allah; içinizde hastalar, Allah’ın verdiği rızkı aramak için yeryüzünde sefere çıkanlar ve Allah yolunda savaşa çıkanların olacağını bilir. O halde, (mümkün olan her durumda) ondan kolayca okuyabileceğiniz kadarını okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Allah’a güzel bir borç (karz-ı hasen) verin. Kendiniz için (dünyada iken) gönderdiğiniz her bir hayrın Allah katında daha hayırlı ve daha büyük hale geldiğini göreceksiniz. Allah’tan mağfiret dileyin. İyi bilin ki Allah; çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 

X