29 Mayıs 2024 Çarşamba
MENÜ
SON YAZILAR

MÜDDESİR SÛRESİ

74/4 MÜDDESİR SÛRESİ
(Adını ilk âyette geçen ‘müddesir’ kelimesinden almaktadır. Müzzemmil sûresinden sonra inmiş olup Mushaf’ta 74ncü ve inişte 4ncü sıradadır. 56 âyetten oluşmaktadır.)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.
1.Ey (yalnızlığa) bürünmüş olan!
2.Kalk ve (insanları) uyar!
3.Sadece Rabbini yücelt!
4.Kendini arındır!
5.Bütün pisliklerden uzak dur!
6.Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma!
7.Rabbinin rızası için sabret (zorluklara diren)!
8.Sûra üflendiği zaman,
9.O gün çok zorlu bir gün olacaktır.
10.Kâfirler için hiç kolay olmayacaktır.
11.(Ey Rasul!) Yarattığımda (malsız, mülksüz, evlatsız) tek başına olan o kişiyi sen bana bırak. (Bu kişinin, Rasulüllah’ın azılı düşmanlarından Velid b. Mugire olduğu tahmin edilmektedir.)
12.Ben ona hesapsız mal-mülk,
13.Ve dizinin dibinden ayrılmayan evlatlar verdim,
14.Her türlü imkânı önüne serdim,
15.Ama onun gözü hiç doymuyor ve daha fazlasını istiyor.
16.Asla, umduğu gibi olmayacak! Çünkü o, âyetlerimize karşı inatla direndi.
17.Ben de onu zorlu, sarp bir yokuşa süreceğim.
18.O Kur’an hakkında aklı sıra düşünüp-taşındı, ölçüp-biçti.
19.Kahrolası nasıl da ölçüp-biçti!
20.Hay kahrolası, nasıl da ölçüp-biçti?
21.Sonra etrafı süzdü,
22.Ardından suratını astı, kaşlarını çattı,
23.En sonunda imana gelmeyi kibrine yediremedi ve hakikate sırtını döndü,
24.Ve “Bu, geçmişten kalan büyüleyici bir sözden ibarettir.”
25.”Bu, sadece ölümlü bir insan sözüdür” dedi.
26.Ben onu Sekar’a yaslayacağım,
27.Sekar nedir, sen bilir misin?
28.Ne içine atılanda bir şey bırakır, ne de tekrar-tekrar yakmaktan vazgeçer,
29.Deriyi kavurdukça-kavurur.
30.Onun (cehennemin) on dokuz bekçisi vardır.
31.Biz cehennem görevlilerini meleklerden seçtik. Onların sayısını da 
inkâr edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki, kendilerine kitap verilenler iyice inansın, iman edenler de imanları artsın; hem kendilerine kitap verilenler, hem de müminler bütün kuşkulardan arınsın, kalplerinde hastalık bulunanlar ve kâfirler de ‘Allah bu misalle ne demek istemiştir ki!’ desinler. İşte böylece Allah; dileyeni sapıklıkta bırakır, dileyeni de doğru yola ulaştırır. Rabbinin ordularını kendi Zatından başka kimse bilemez. Bütün bunlar, insanlık için sadece bir uyarı ve öğütten ibarettir. (Ebû cehil gibi bazı müşrikler, cehennemdeki bekçilerin sayısının on dokuz olduğunu bildiren âyetle ilgili olarak; ‘biz sayıca daha çok kalabalığız ve onların hakkından geliriz’ diye alay etmişlerdir.)
32-34.Hayır! Gerçek o kâfirlerin iddia ettikleri gibi değil! Aya, geçip giden geceye, ağaran sabaha andolsun ki,
35.O Sekar denilen cehennem, büyük belâlardan biridir.
36.O, insanlar için çok ciddi bir uyarıdır.
37.Evet o, içinizden hem Allah’a iman edenler için ve hem de inkâr edenler için bir uyarıdır!
38.Her insanın (akibeti) kendi yaptıklarına bağlıdır. 
39.Ancak amel defteri sağdan verilenler müstesna!
40-42.Onlar cennetlerde olacak ve suçlulara “Sizi Sekar’a sokan nedir” diye soracaklar?
43-47.Onlar şöyle karşılık verecekler: ”Allah’a inanıp kulluk edenlerden değildik, yoksulları doyurmazdık, üstelik (günaha) dalanlarla birlikte biz de dalardık, dahası hesap gününü de yalanlardık. Sonunda ölüm bize gelip çattı.”
48.Artık o gün onlara, şefaatlarını (aracılıklarını) umdukları varlıkların hiçbir faydası dokunmayacaktır. 
49-52.Öyleyken, onlara ne oluyor ki âdeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi bu öğüt ve uyarılardan yüz çeviriyorlar? Aslında onların her biri kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyorlar.
53.Hayır! Aslında onlar (inanmadıkları) âhiretden de korkmuyorlar.
54-55.Doğrusu bu (Kur’an) bir öğüttür. Dileyen (isteyen) ondan öğüt alır. (7.2)
56. (Öğüt alanlar) zaten Allah’ın dilediği (istediği) öğüdü almış olurlar. Koruyacak olan da mağfiret edecek olan da O’dur. (6.148)

X