29 Mayıs 2024 Çarşamba
MENÜ
SON YAZILAR

İNSÂN SÛRESİ

76/90 İNSÂN SÛRESİ
(Adını ilk âyetinden almakta olup, Mushaf’ta 76ncı, inişte ise 90ncı sıradadır ve 31 âyetten oluşmaktadır. Medine döneminde indiğini kabul edenler olduğu gibi, Mekke döneminde indiğini söyleyenler de vardır.)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.
1.İnsanoğlu, “insan” olarak anılmaya değer bir varlık haline gelinceye kadar çok uzun bir süre geçmedi mi? 
2.Gerçek şu ki, Biz insanı katışık bir nutfeden (döllenmiş yumurtadan) yarattık ve denemek için ona işitme ve görme kabiliyetlerini verdik. 
3.Kendisine doğru yolu gösterdik, şükredici (imanlı) veya nankör (kâfir) olması artık kendisine kalmıştır.
4.Biz, inkâr edenler için cehennemde zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.
5.İyiler ise (onlar cennetliktirler), içindekine hoş koku (kâfûr) katılmış bir kadehten içecekler.
6.Bu, Allah’ın has kullarının içecekleri ve (tükenecek endişesi taşımadan) akıttıkça akıtacakları bir pınardır.
7.Çünkü onlar, sözlerini tutarlar ve dehşeti her yerden hissedilen bir günden (Mahşer Gününden) korkarlardı.
8.Sevdikleri yiyeceklerden yoksulu, yetimi ve esirleri doyururlardı. 
9-10.(Kendi kendilerine derlerdi ki:) “Biz sizi sadece Allah rızası için doyuruyor ve sizden bir karşılık veya bir teşekkür de beklemiyoruz.” Çünkü biz, korkunç ve dehşetli Kıyamet Gününde Rabbimizden korkuyoruz. 
11.İşte bu ihlas ve samimiyetleri sebebiyle Allah da onları Kıyamet Gününün azabından koruyacak ve yüzlerine nur, gönüllerine sürur verecek. (2.83,177,215*76.7-11*90.13-18)
12.Allah yolundaki sabırları için onları cennetle ve ipekli giysilerle mükâfatlandıracaktır.
13.Orada koltuklara kurulmuş olacaklar; yakıcı sıcak da, dondurucu soğuk da görmeyeceklerdir.
14.Cennetteki ağaçların gölgeleri onların üzerlerine sarkacak ve meyveleri de kolayca devşirilecek şekilde dallarından sarkmış olacaktır.
15-16.Gümüşten kaplar ve billur kupalarla servis yapanlar etraflarında dolaşacaklar, o billur ve gümüş kadehlerle istedikleri kadar içeceklerdir.
17-18.Onlara orada, “selsebil” denilen pınardan çıkan ve zencefille tadlandırılmış bir içecek ikram edilecektir.
19.Onların etrafında yaşlanmayan gençler dolaşır, onları görsen etrafa saçılmış inciler sanırsın.
20.Cennette nereye baksan pek çok nimet ve muhteşem bir saltanat görürsün.
21.Cennetliklerin üzerlerinde yeşil ipekten ve atlastan dokunmuş giysiler olacak. Onlar gümüş bileziklerle süslenecek ve Rableri onlara tertemiz, nefis bir içecek ikram edecektir.
22.(Onlara şöyle denecek): “İşte sizin mükâfatınız budur, yaptığınız güzel ameller böylece karşılığını bulmuştur!”
23.(Ey Rasul!) Kur’an’ı sana elbette Biz indirdik, Biz!
24.Artık Rabbinin sana yüklediği Rasullük görevinin zorluklarına sabret! Günaha batmış ve kâfirliğe dalmış kimselere sakın boyun eğme!
25-26.Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında O’na secde et, geceleyin O’nu uzun uzun tesbih et. 
27.Bu müşrikler dünya hayatının tadını çıkarmayı çok seviyorlar, kendilerini bekleyen o çetin kıyamet gününü ise hiç umursamıyorlar.
28.Oysa onları kusursuz bir şekilde yaratan Biz’iz. Ama Biz dilersek onları yok edip yerlerine başka insanlar getiririz.
29.Bütün bu âyetler bir öğüt ve uyarıdır. Şu halde dileyen (isteyen) Rabbine varan bir yol tutsun (yola koyulsun).
30.Böylece siz zaten Allah’ın dilediğini dilemiş olursunuz. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.
31.Allah dileyen (isteyen) kimseyi rahmetine koyar. Zalimler için de elem verici bir azap hazırlamıştır. (76.3,29-31*81.27-29)  
 

                                                                                           

X